Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Informace k možnosti založit si datovou schránku

Autor Alena Jarošová, publikováno 14. 11. 2022. Aktuality.

Zakládání datovek pro podnikatele a nepodnikající právnické osoby od 2023

Datová schránka bude automaticky založena všem živnostníkům a nepodnikajícím právnickým osobám (např. SVJ či některé spolky) na začátku roku 2023. Přihlašovací údaje vám přijdou dopisem. 

Úřadovat bez čekání ale můžete už teď.

1668083609Datová schránka

1668083687Datová schránka 2

Založení datové schránky a více informací:

https://chcidatovku.gov.cz/datova-schranka

Upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků pro potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Autor Alena Jarošová, publikováno 14. 11. 2022. Aktuality.

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

1668060943eg.d Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin

1668060897eg.d ochranná pásma

Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce – 21. listopadu 2022

Autor Alena Jarošová, publikováno 14. 11. 2022. Aktuality.

Pozvánka
na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy, které se koná 21.listopadu 2022 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, v přízemí budovy v Rozsochách č.p. 146

Program:
1. Schválení programu zasedání
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Zprávy z jednání rady
4. Žádost COOP Velké Meziříčí
5. Smlouva se zhotovitelem kanalizace Palírna
6. Dodatek ke smlouvě č. SFP/42/2022-1
7. Dodatek ke smlouvě č. 08/21/SFP/280-1
8. Dodatek ke smlouvě č. 08/21/SFP/279-1
9. Rozpočtová opatření č. 13/2022
10. Zastupování obce na Valné hromadě SVK Žďársko
11. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce
12. Záměr prodeje části pozemku p.č. 805/1 v k.ú. Rozsochy
13. Informace a organizační záležitosti
14. Diskuse
15. Závěr

Prodejna COOP Rozsochy oznamuje:

Autor Alena Jarošová, publikováno 10. 11. 2022. Aktuality.

ve čtvrtek 17. 11. a v pondělí 21. 11. 2022 zavřeno celý den.

Pošta partner Rozsochy oznamuje:

Autor Alena Jarošová, publikováno 7. 11. 2022. Aktuality.

ve středu 9. listopadu bude otevřeno pouze odpoledne, v době 13:00 až 17:00 hodin.

Informace pro uživatele kabelové televize

Autor Alena Jarošová, publikováno 7. 11. 2022. Aktuality.

Z důvodu dlouhodobých problémů s příjmem televizního signálu všech programů ČT, byl 3.11. nainstalován satelitní příjem těchto programů.

Pro jeho aktivaci je potřeba provést zadání automatického ladění vašeho televizoru. V nabídce dostupných programů se objeví nově programy ČT1, ČT2, ČT24, ČT3, ČTart., ČTsport.

Rozlišení od původních programů je dané názvem HD  (u pozemního příjmu těchto programů je název HD T2).

Prosíme o zpětnou informaci zda došlo ke zlepšení příjmu těchto programů.

Odkalování vodovodního řadu v Rozsochách

Autor Alena Jarošová, publikováno 31. 10. 2022. Aktuality.

Ve středu 2.11. a čtvrtek 3.11. 2022 od 7:00 do 15:00 hodin.

Z tohoto důvodu může docházet k poklesu tlaku vody nebo může téct zakalená voda.

Sběr nebezpečného odpadu

Autor Alena Jarošová, publikováno 27. 10. 2022. Aktuality.

Kdy: pátek 4. listopadu od 7:00 do 14:30 hodin a  sobota  5. listopadu od 7:00 do 12:00 hodin

Kde: areál hospodářské činnosti obce 

Seznam nebezpečného odpadu:

 • Lednice
 • Televizory, monitory
 • Počítače s příslušenstvím
 • Pračky, sporáky
 • Zářivky
 • Drobné elektrospotřebiče
 • Obaly od barev, zbytky barev
 • Obaly od olejů, oleje, olejové filtry
 • Monočlánky, olověné a jiné akumulátory

Ostatní odpad neodevzdávejte!!!!!

Pneumatiky má povinnost odebrat prodejce.

Sběr velkoobjemového odpadu

Autor Alena Jarošová, publikováno 27. 10. 2022. Aktuality.

Kdy:  pátek 4. listopadu od 7:00 do 14:30 hodin a  sobota 5. listopadu od 7:00 do 12:00 hodin

Kde: areál hospodářské činnosti obce 

Seznam odpadu:

 • Koberce, linolea
 • Umyvadla, toalety

 Jedná se o odpad, který se po vytřídění vzhledem ke své velikosti nedá uložit do popelnic.

 Dřevěný nábytek nebude přebírán.

Změna otevírací doby pošty Partner Rozsochy v listopadu:

Autor Alena Jarošová, publikováno 27. 10. 2022. Aktuality.
 9. listopadu dopoledne zavřeno, otevřeno odpoledne 13:00 - 17:00 hodin 
22. listopadu odpoledne zavřeno, otevřeno dopoledne 7:00 - 9:30 hodin 
29. listopadu otevřeno 11:00 - 15:00 hodin  

Josef Smolka
starosta obce
tel. 724 180 246