Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Hlasování o nejkrásnější vánoční strom

Autor Alena Jarošová, publikováno 9. 12. 2021. Aktuality.

Hlasovat můžete zde:

,,Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka 2021″ (google.com)

Pozvánka

Autor Alena Jarošová, publikováno 9. 12. 2021. Aktuality.

Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy, které se koná 15. prosince 2021 v 16:30
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, v přízemí budovy v Rozsochách č.p. 146

1. Schválení programu zasedání
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Zprávy z jednání rady
4. Rozpočet obce na rok 2022
5. Střednědobý výhled rozpočtu obce do roku 2024
6. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ a ZŠ Rozsochy do roku 2024
7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
8. Smlouva s TS Bystřice nad Pernštejnem
9. Jmenování inventarizační komise
10. Navrácení finančních prostředků poskytnutých PO na účetní odpisy do konce roku 2021
11. Pověření rady obce ke schválení rozpočtových opatření do konce roku 2021
12. Záměr prodeje části pozemku p.č. 165/33 v k.ú. Rozsochy
13. Záměr prodeje části pozemku p.č. 165/29 a p.č. 165/30 v k.ú .Rozsochy
14. Záměr prodeje části pozemku p.č. 253/51 v k.ú. Albrechtice
15. Žádost Diakonie
16. Informace a organizační záležitosti
17. Diskuse
18. Závěr

Vánoční koncert v Rozsochách

Autor Alena Jarošová, publikováno 9. 11. 2021. Aktuality.

Pošta v Rozsochách

Autor Alena Jarošová, publikováno 9. 11. 2021. Aktuality.

bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie otevřena ve středu 10.11.2021  pouze od 15:30 do 17:00 hodin.

Kadeřnice paní Vlachová oznamuje,

Autor Alena Jarošová, publikováno 9. 11. 2021. Aktuality.

že z důvodu přerušení dodávky elektrické energie ve středu 10. 11.2021 bude v Rozsochách v náhradním termínu – ve  středu 17.11.2021.

Objednávky na telefonu: 607 545 265

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Autor Alena Jarošová, publikováno 30. 10. 2021. Aktuality.

Dne 10.11.2021 od 7:30 do 15:30

Rozsochy, Albrechtice, Blažejovice, Vojetín

Setkání seniorů – zrušeno

Autor Alena Jarošová, publikováno 27. 10. 2021. Aktuality.

Plánované setkání seniorů v listopadu 2021 je vzhledem k současné situaci zrušeno, budeme se těšit na společné posezení například začátkem příštího roku.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Autor Alena Jarošová, publikováno 27. 10. 2021. Aktuality.

Areál hospodářské činnosti obce :

Sobota 30. října od 8:00 do 12:00 hodin

pondělí 1. listopadu od 7:00 do 17:00 hodin

úterý 2. listopadu od 7:00 do 14:00

 

Seznam nebezpečného odpadu:

  • Lednice, televizory, monitory, počítače s příslušenstvím
  • Pračky, sporáky, drobné spotřebiče, zářivky
  • Obaly od barev a olejů, zbytky barev, oleje, olej. filtry
  • Monočlánky, olověné a jiné akumulátory

Ostatní odpad neodevzdávejte!!!!!

  • Pneumatiky neodevzdávejte, odevzdávají se u prodejců pneu

Seznam velkoobjemového odpadu:

  • Koberce, linolea, umyvadla,
  • toalety, starý nábytek

Jedná se o odpad, který se po vytřídění vzhledem ke své velikosti nedá uložit do popelnic.

Z důvodu velké nemocnosti dětí zrušeno, řešíme jiný termín

Autor Alena Jarošová, publikováno 25. 10. 2021. Aktuality.

Pozvánka na kouzelné čtení

Autor Alena Jarošová, publikováno 20. 10. 2021. Aktuality.