Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Kamnářství a kominictví Jaroslav Podsedník, Blažejovice

Autor Alena Jarošová, publikováno 20. 10. 2021. Aktuality.

oznamuje, že v pondělí 1. listopadu 2021 bude v naší obci provádět čištění a revizi komínů.

Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě na tel. 566 576 224 nebo u pana Podsedníka na tel. 603 814 667.

Hody 2021

Autor Alena Jarošová, publikováno 20. 10. 2021. Aktuality.

Může jít o obrázek 5 people , people standing a outdoors

Hodová pozvánka

Autor Alena Jarošová, publikováno 13. 10. 2021. Aktuality.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2021

Autor Alena Jarošová, publikováno 9. 10. 2021. Aktuality.

Volební výsledky v naší obci – volební okrsek č. 1, 2, 3 naleznete zde:

Místní zprávy – Obec Rozsochy

Zveme Vás do Kundratic…

Autor Alena Jarošová, publikováno 26. 9. 2021. Aktuality.

Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy

Autor Alena Jarošová, publikováno 23. 9. 2021. Aktuality.

27. září 2021 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, v přízemí budovy v Rozsochách č.p. 146

  1. Schválení programu zasedání
 1. Schválení ověřovatelů zápisu
 2. Zprávy z jednání rady
 3. Žádost COOP Velké Meziříčí
 4. Smlouva o příspěvku SVK Žďársko
 5. Rozpočtové opatření č. 9/2021
 6. Schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště
 7. Schválení zadání PD na rozšíření kanalizace na Palírně
 8. Záměr prodeje části pozemku p.č. 141/39 v k.ú. Albrechtice
 9. Prodej pozemku p.č. 253/47 ostatní plocha v k.ú. Albrechtice
 10. Prodej pozemku p.č. 253/49 ostatní plocha v k.ú. Albrechtice
 11. Prodej pozemku p.č. 253/50 ostatní plocha v k.ú. Albrechtice
 12. Schválení pravidel při výstavbě kanalizace
 13. Informace a organizační záležitosti
 14. Diskuse
 15. Závěr

                                                                           Josef Smolka, starosta obce

 

Jídelna při MŠ Rozsochy

Autor Alena Jarošová, publikováno 31. 8. 2021. Aktuality.

bude opět v provozu od středy 1. 9. 2021.

 

Poděkování Vám všem…

Autor Alena Jarošová, publikováno 24. 8. 2021. Aktuality.
Z neděle 15. na pondělí 16. srpna jsme kvůli blesku a následnému požáru přišli o střechu nad hlavou a všechny své věci. Chceme touto cestou moc poděkovat všem hodným lidem, kteří nám při tomto neštěstí moc pomohli. Hasičům a ostatním lidem, kteří obětavě požár hasili a díky nim se oheň nerozšířil na další domy v obci. Opět hasičům, ale i všem ostatním lidem, kteří nám pomohli s úklidem a likvidací požárem zničeného domu a stodoly a dále všem, kteří nám pomohli překlenout nutné počáteční výdaje svými včasnými a velkorysými finančními dary.
 
Velmi Vám všem děkujeme i za psychickou podporu a vědomí toho, že na své neštěstí nejsme sami.
 
Mazourovi

Základní škola Rozsochy – informace

Autor Alena Jarošová, publikováno 23. 8. 2021. Aktuality.

Informace o zahájení nového školního roku 2021-2022 v ZŠ Rozsochy a informace ke sběru papíru naleznete zde:

http://www.skola-rozsochy.cz/ nebo Základní škola – Obec Rozsochy

Bartolomějská pouť v Rozsochách – pozvánka

Autor Alena Jarošová, publikováno 23. 8. 2021. Aktuality.