Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Uzavírka silnice v Blažejovicích

Autor Alena Jarošová, publikováno 13. 4. 2022. Aktuality.

Z důvodu výstavby kanalizace v Blažejovicích bude uzavřena silnice III/3853Blažejovice směr Dolní Rožínka od 2. května do 15. července.

Od 2.5. do 3.7. bude umožněn průjezd vozidlům IZS (záchranka, hasiči,policie) a linkovým autobusům.

Od 4.7. do 15.7. bude silnice zcela uzavřena

 

Sbírka pro Ukrajinu

Autor Alena Jarošová, publikováno 5. 4. 2022. Aktuality.

Farnosti Žďárského děkanátu pořádají společnou  

Sbírku potravin pro Ukrajinu

Od 4. do 11. dubna 2022

Místo pro odevzdání:  Obchod COOP  Rozsochy

                                Obecní úřad Rozsochy

Prosíme především o tyto trvanlivé potraviny a hygienické potřeby:

Těstoviny, luštěniny, rýže, masové konzervy, paštiky, rybičky, müsli, cukr, olej (v platových lahvích), čokolády, kakao, káva, čaj, dětské výživy, sunar, nutela, marmelády, instantní polévky

Jar, mýdlo, zubní pasty, zubní kartáčky, pampers plenky,

hygienické pomůcky pro ženy, čistící prostředky, toaletní papír

Prosím nenoste: domácí výrobky, zavařeniny, potraviny rychle podléhající zkáze, uzeniny, potraviny balené do skla.

Dary se odvezou nákladním autem do farnosti Chust a Bohdan, kde je řeckokatoličtí kněží budou distribuovat všem, kdo jsou z oblastí přímo zasažených válkou. Část proviantu je poskytnuta ukrajinské armádě.

Zápis dětí do MŠ Rozsochy

Autor Alena Jarošová, publikováno 5. 4. 2022. Aktuality.

STANOVENÍ TERMÍNU A MÍSTA ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Žádost o přijetí naleznete na webu MŠ www.msrozsochy.cz .

Ve dnech  20.4 a  21.4. 2022 od 14,30 – 16,00 hod. proběhnou dny otevřených dveří, kde si můžete žádost o přijetí vyzvednout osobně.

Podání žádostí o přijetí proběhne ve dnech 2.5.2022 – 13.5.2022.

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby :

  1. do datové schránky školy – m5qkyku
    2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (NELZE poslat prostý email)
    3. poštou na adresu ředitelství (rozhodující je datum podání na poštu)
    4. osobním podáním zákonným zástupcem ve škole na adrese Ředitelství MŠ, Rozsochy 146, 592 57 Rozsochy

4.5.2022  od  10 do 15 hodin 

Zákonní zástupci dítěte doručí : 

– řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí do MŠ
– potvrzení lékaře o zdravotním stavu
– kopii rodného listu dítěte
– kopii občanského průkazu zákonného zástupce
– kopii očkovacího průkazu dítěte a osoby se státní příslušností mimo EU prokážou oprávněnost svého pobytu na území ČR kopií potvrzení dle zákona podle hlavy III. a IV. zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Pro případné dotazy můžete volat na tel. 566 576 212, 734 701 347 nebo psát na email: msrozsochy.rodice@seznam.cz

Po přijetí žádosti budete kontaktováni telefonicky a bude vám přiděleno registrační číslo, které se potom objeví ve vyvěšeném rozhodnutí o přijetí. 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  2022/2023

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobí stanoveným pravidelným očkováním dle zákona 258/2000 Sb. §50 / netýká se dětí v době povinné předškolní docházky )

MŠ se přijímají děti do naplnění celkové kapacity 31 dětí.

1/ Do MŠ budou přijímány děti, pro které 1.9. 2022  začíná povinné předškolní vzdělávání s místem trvalého bydliště v obci  Rozsochy a  jejích přilehlých částí  / dle § 34a  zákon 561/2004 Sb.,školský zákon /

2/ Do MŠ budou přijímány děti ve věku 3 – 5 let s trvalým bydlištěm v obci Rozsochy / 3 roky dosáhne dítě nejpozději 31.8.2022/

3/ Do MŠ budou přijímány děti ve věku 3 let  s trvalým bydlištěm v obci Rozsochy / 3 let dosáhnou nejpozději 31.12.2022 /

4/ Do MŠ budou přijímány děti mladší 3 let s trvalým bydlištěm v obci Rozsochy / 3 let dosáhnou nejpozěji 31.8.2023 /

5/ Do MŠ budou přijímány děti, pro které 1.9.2022 začíná povinné předškolní vzdělávání s místem trvalého bydliště mimo obec Rozsochy

6/ Do MŠ budou přijímány děti s trvalým bydlištěm mimo obec Rozsochy, jež dosáhnou nejpozději 31. 8. 2023 dva roky.

7/V přijímání dětí do MŠ nerozhoduje zaměstnanost rodičů, sociální problémy ani zdravotní stav dítěte – zařazují se i děti zdravotně postižené

Doplňující informace

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Přijetí v průběhu školního roku je možné v případě, že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

Plnit povinnost předškolního vzdělávání je však povinné u dětí, které dosáhly do 31. 8. pěti let, od počátku školního roku.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

  • 4 souvislé hodiny denně,
  • ředitel školy stanoví ve školním řádu začátek povinné doby mezi 7. a 8. hodinou.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin. Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

Věra  Ptáčková, ředitelka MŠ Rozsochy

Výluka vlaku 11., 12. a 13. 4. 2022, denně od 7:30 do 14:25 hod.

Autor Alena Jarošová, publikováno 5. 4. 2022. Aktuality.

Výluka v úseku Bystřice nad Pernštejnem – Nové Město na Moravě na trati 251 Žďár nad Sázavou –
Nové Město na Moravě – Tišnov.

Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím
opatřením:

Po dobu výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou
dopravou.

Zastávky náhradní autobusové dopravy:
Nové Město na Moravě – před staniční budovou | Olešná na Moravě – u železniční zastávky | Rovné-
Divišov – na zastávce autobusů “Bystřice nad Pernštejnem, Rovné“ | Rozsochy – na zastávce autobusů
“Rozsochy“ | Bystřice nad Pernštejnem – před staniční budovou

Knihovna Rozsochy

Autor Alena Jarošová, publikováno 28. 3. 2022. Aktuality.

bude ve středu 30. března 2022 zavřena.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Pozvánka na derniéru divadelního představení „Dařbuján a Pandrhola“

Autor Alena Jarošová, publikováno 21. 3. 2022. Aktuality.

Informace pro občany o povinnostech pro používání kotlů na pevná paliva

Autor Alena Jarošová, publikováno 11. 3. 2022. Aktuality.

Od 1. září letošního roku bude platit zákaz používání kotlů na pevná paliva podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, které jsou zařazeny do nižší než třetí emisní třídy. Zákaz provozování kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené emisní třídy byl stanoven již před deseti lety a vyplynul z potřeby snižování emisí do ovzduší.

Více informací naleznete zde:

priloha_1011309374_1_2022_03_07_Dopis obcím o zákazu používání kotlů 2022_př. 1 (1)

Zastupitelstvo obce Rozsochy – pozvánka na schůzi 14.3.2022

Autor Alena Jarošová, publikováno 11. 3. 2022. Aktuality.

20220304083604606.pdf (rozsochy.cz)

Pošta Rozsochy upozorńuje,

Autor Alena Jarošová, publikováno 9. 3. 2022. Aktuality.

že v pátek 11. března 2022 bude otevřeno pouze v dopoledních hodinách, v době od 7:00 do 9:30.

Masopustní ostatky – pozvánka

Autor Alena Jarošová, publikováno 21. 2. 2022. Aktuality.