Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Mateřská škola Rozsochy – zápis

Autor Alena Jarošová, publikováno 6. 4. 2021. Aktuality.
Mateřská škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
592 57 Rozsochy 146
 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZSOCHY 2021 / 2022
3.5. – 14.5.2021
 
Nabízíme :
• přátelskou a harmonickou školu, kam se vaše děti budou těšit
• individuální přístup ke každému jednotlivému dítěti
I. třída 12 dětí
II. třída 19 dětí
• hravé metody a formy práce
• dostatečný prostor pro pohyb, pobyt na čerstvém vzduchu v přírodě
• systematickou přípravu pro vstup dítěte do základní školy
• relaxační odpočinek dětí
• neformální spolupráci s rodiči dětí
• rozlehlou zahradu s hracími prvky, dopravním hřištěm
• školné bez poplatku
Informace k podání ,, Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání “ :
 
Ředitelství MŠ Rozsochy tel. 566 576 212, 776 329 555
msrozsochy.rodice@seznam.cz
 
Bližší informace k podání žádosti zde:
 

Daňová přiznání – možnost odevzdání v Bystřici n. P.

Autor Alena Jarošová, publikováno 17. 3. 2021. Aktuality.

Finanční úřad pro Kraj Vysočina oznamuje, že od pondělí 22. března do konce března tohoto roku v úředních dnech pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00 hodin umožní poplatníkům a daňové veřejnosti odevzdat písemnosti (daňová přiznání, vyúčtování i jiná daňová podání) také na optimalizovaném pracovišti v Bystřici nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí č. 15. Písemnosti bude možné odevzdat bezkontaktně do sběrného boxu umístěného na dveřích kanceláře č. 114. v 1. patře tohoto pracoviště. Přístup do budovy bude v této době volný a příslušná kancelář je výrazně označena.

Podrobnější informace vztahující se k podání přiznání k dani z příjmů, včetně formulářů a informací k jejich vyplnění, jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz. Na webu Finanční správy naleznete i souhrnné informace k jednotlivým daním a odpovědi na nejčastější dotazy.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Josef Tomek, tiskový mluvčí FÚ pro Kraj Vysočina

Zápis do ZŠ Rozsochy

Autor Alena Jarošová, publikováno 17. 3. 2021. Aktuality.

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace zve rodiče budoucích prvňáčků k zápisu do první třídy.

Zápis se koná dne 6. a 8. dubna 2021 od 13 do 16 hodin v budově školy.
Rodiče s sebou přinesou svůj občanský průkaz, dále rodný list a průkazku ZP dítěte.

Z důvodu Mimořádného opatření bude zápis probíhat v upraveném režimu.

Alternativy přihlašování dětí k základnímu vzdělávání na naší škole a další informace naleznete na stránkách školy: www.skola-rozsochy.cz  v kolonce Dokumenty, nebo můžete volat na telefonní číslo 774 717 460.

Zápis_-_plakát_2021-1

DPS DOLNÍ ROŽÍNKA – nabídka volných bytů

Autor Alena Jarošová, publikováno 5. 3. 2021. Aktuality.
Pečovatelská služba Dolní Rožínka nabízí seniorům a osobám se zdravotním postižením 2 volné byty k pronájmu.
 
Bližší informace získáte u paní ředitelky Ing. Hany Elzerové na tel.. 606425900.
 
 
 
 

ÚPRAVA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Autor Alena Jarošová, publikováno 5. 3. 2021. Aktuality.

Odbor dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina oznamuje, že z důvodu aktuálně platných vládních opatření v rámci snahy zamezit šíření nákazy COVID 19 dojde od 7. března k mimořádné úpravě jízdních řádů  ve veřejné dopravě.

V autobusové dopravě bude zaveden prázdninový jízdní řád (verze letních prázdnin). Současně bude omezen provoz víkendové dopravy.

 • Po rozvolnění přijatých vládních opatření, v okamžiku otevření školských zařízení budou spoje obnoveny.
 • Informace o jízdních řádech je možné ověřit prostřednictvím portálu IDOS – https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/

Daň z nemovitých věcí – prodloužení provozu informačních telefonních linek – do 1.4.2021

Autor Alena Jarošová, publikováno 19. 2. 2021. Aktuality.

Více informací zde:

https://www.rozsochy.cz/wp-content/uploads/2021/02/20210218082827880-1.pdf

Oznámení o konání sčítání domů, lidu a bytů v roce 2021

Autor Alena Jarošová, publikováno 19. 2. 2021. Aktuality.

Více informací ke sčítání domů, lidu a bytů:

https://www.rozsochy.cz/wp-content/uploads/2021/02/oznameni_obce_00294136.pdf

Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy – 22. února 2021

Autor Alena Jarošová, publikováno 16. 2. 2021. Aktuality.

Schůze se uskuteční od 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Rozsochy, v přízemí budovy č.p. 146.

 

Program schůze:

 • Schválení programu zasedání, schválení ověřovatelů zápisu
 • Zprávy z jednání Rady
 • Schválení rozpočtu obce Rozsochy na rok 2021
 • Schválení návrhu vyřazovacích protokolů
 • Schválení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2020, včetně návrhu na jeho rozdělení
 • Pověření Rady obce Rozsochy k provádění rozpočtových opatření
 • Žádosti neziskových organizací
 • Schválení ceny vodného Albrechtického vodovodu 2021
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2020
 • Informace o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti, provedené MV u obce Rozsochy včetně návrhu na přijatá opatření
 • Schválení uzavření dohody o provedení práce se zastupiteli
 • Prodej části pozemku p.č. 494/2 trvalý travní porost v k.ú. Rozsochy
 • Informace a organizační záležitosti
 • Diskuse
 • Závěr                                                                                                       Josef Smolka,  starosta obce

 

Platby poplatků za rok 2020, 2021

Autor Alena Jarošová, publikováno 3. 2. 2021. Aktuality.

Od února 2021 je na poště v Rozsochách vybírán poplatek za odvoz domovního odpadu v roce 2020 a 2021, dále i poplatek za psy na rok 2021 a vydávána samolepka na popelnici na rok 2021. 

 • Poplatek za odvoz odpadů za rok 2020 je vyúčtován se zaplacenou zálohou 500,- Kč, podle skutečného počtu vyvezených popelnic  v období 12/2019 – 12/2020, v ceně 90,- Kč za vyvezenou popelnici.  
 • Poplatek za psa na rok 2021 – ve výši dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2019 je stanoven na 100,- Kč/za psa nebo 50,- Kč/za psa pro majitele nad 65 let věku. Více k poplatku naleznete zde:
 • https://www.rozsochy.cz/wp-content/uploads/2020/01/ozv-c-1-2019.pdf
 • Poplatek za odvoz odpadů na rok 2021 – nový systém – dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 je vybírán poplatek ve výši 440,- Kč/za fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Rozsochy. Tento poplatek ve výši 440,- Kč/za objekt  platí i fyzická osoba, která má v obci v osobním vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci nebo rodinný dům, ve kterém není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
 • Poplatek je třeba uhradit do 30.6.2021
 • Více k poplatku naleznete zde:
 • https://www.rozsochy.cz/wp-content/uploads/2021/01/20210111130714701.pdf
 • Nevyužívání vyvážení popelnice nezbavuje občana povinnosti zaplatit poplatek stanovený obecně závaznou vyhláškou.

Z výše uvedeného vyplývá, že od ledna budou vyváženy všechny popelnice, které budou u komunikace před nemovitostmi, s tím,  že na nich nebude muset být visačka a do února i bez samolepky s označením roku 2021. Od 1. března 2021 je třeba popelnici označit samolepkou na rok 2021 (výdej na poště v Rozsochách).

Provozní doba pošty:

 • Pondělí 7: 00 – 9:30 a  13:00 – 17:00 hodin
 • Úterý 13:00 – 15:00 hodin
 • Středa 7:00 – 9:30 a   13:00 – 17:00 hodin
 • Čtvrtek 7:00 – 9 :30 a  13:00 – 15:00 hodin
 • Pátek 7:00 – 9:30 a  13:00 – 15:00 hodin

Na poštu prosím vstupujte jednotlivě a dodržujte hygienická opatření (rouška, na chodbě OÚ – dezinfekce rukou)

 

Tříkrálová sbírka

Autor Alena Jarošová, publikováno 10. 1. 2021. Aktuality.

Vzhledem ke zhoršení pandemické nákazy a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že koledníci letos nevyjdou.

Sbírka zrušena není. Pokladničky jsou umístěny na obecním úřadě, obchodě COOP a v kostele.

Dárci mohou do nich vložit svůj příspěvek do 24. ledna.

 

Další možností je zaslat dar na účet 66008822/0800  variabilní symbol: 7776800