Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Informace – autobusová zastávka v Blažejovicích dočasně mimo provoz

Autor Alena Jarošová, publikováno 9. 7. 2022. Aktuality.

Od 4. do 15. července 2022, po dobu opravy silnice v Blažejovicích, nebudou autobusové linky zajíždět na zastávku v Blažejovicích.

Nutno využívat zastávku v Rozsochách.

Informace o uzavření železničního přejezdu u Rovného

Autor Alena Jarošová, publikováno 9. 7. 2022. Aktuality.

Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu u Rovného přes silnici I/19 bude tento přejezd v úterý 12. července 2022 uzavřen od 8:00 do 20:00 hodin.

Schůze Zastupitelstva obce Rozsochy 27. června 2022

Autor Alena Jarošová, publikováno 24. 6. 2022. Aktuality.

Pozvánka
na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy, které se koná 27. června 2022 v 18:00
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, v přízemí budovy v Rozsochách č.p. 146


1. Schválení programu zasedání
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Zpráva z jednání rady
4. Rozpočtové opatření č. 6/2022
5. Smlouva s SVK Žďársko o finančním příspěvku na rekonstrukci vodovodu
6. Záměr prodeje části pozemku p.č. 68/3 v k.ú. Rozsochy
7. Záměr prodeje části pozemku p.č. 165/22 v k.ú. Rozsochy
8. Smlouva o smlouvě budoucí o odkoupení p.č. 506/16, st.76 a části p.č. 496/6 v k.ú.
Rozsochy
9. Informace a organizační záležitosti
10. Diskuse
11. Závěr

Josef Smolka
starosta obce

Albrechtická pouť – pozvánka

Autor Alena Jarošová, publikováno 22. 6. 2022. Aktuality.

SDH Albrechtice – schůze a úklid před poutí

Autor Alena Jarošová, publikováno 22. 6. 2022. Aktuality.

SDH Albrechtice svolává na pátek 24. června 2022 od 19:00 hodin členskou schůzi.

Účast všech členů nutná.

 

Úklid návsi před poutí se uskuteční v úterý 28. června od 18.00 hodin.

Pozvánka na závod dětské hasičské ligy

Autor Alena Jarošová, publikováno 21. 6. 2022. Aktuality.

 

Pozor, oprava – začátek ve 13:00 hodin

 

Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy – 6. června 2022 v 18:00 hodin

Autor Alena Jarošová, publikováno 30. 5. 2022. Aktuality.

Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy, které se koná 6. června 2022 v 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, v přízemí budovy v Rozsochách č.p. 146


1. Schválení programu zasedání
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Zprávy z jednání rady
4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021
5. Schválení účetní závěrky za rok 2021
6. Rozpočtové opatření č. 5/2022
7. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 – 2026
8. Zrušení usnesení ZO č. 9/2022
9. Prodej části pozemku p.č. 253/51 v k.ú. Albrechtice
10. Prodej pozemků p.č. 151, p.č. 141/38 a část. p.č. 141/43 v k.ú. Albrechtice
11. Nákup pozemků p.č. 141/40, p.č. 31/18, p.č. 307/4 a část p.č. 141/42 v k.ú. Albrechtice
12. Záměr prodeje pozemků p.č. 253/57 a p.č. 253/55 v k.ú. Albrechtice
13. Záměr prodeje části pozemku p.č. 165/22 v k.ú. Rozsochy
14. Schválení zadání PD na rekonstrukci vodovodu Albrechtice
15. Rozhodnutí o způsobu vytápění budovy OÚ a MŠ
16. Výsadba stromů z dotační výzvy 04/2021 NPŽP
17. Smlouva s SVK Žďársko o finančním příspěvku na PD pro výstavbu vodovodu a kanalizace lokalita Palírna
18. Informace a organizační záležitosti
19. Diskuse
20. Závěr


Josef Smolka
starosta obce

Oprava vodovodu – plánované omezení provozu a uzavírka

Autor Alena Jarošová, publikováno 25. 5. 2022. Aktuality.

Od 16. května je v naší obci zahájena oprava dvou částí vodovodu, které v minulosti vykazovaly větší četnost oprav. Investorem oprav je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Opravu bude provádět na základě výběrového řízení firma AQUASYS s.r.o. Žďár nad Sázavou. Termín dokončení oprav je 30. července.

První opravovaný úsek je od č.p. 24  (Havlíkovi), po č.p. 27 (hospoda). Po dobu opravy bude doprava v tomto úseku pouze v jednom jízdním pruhu, který bude vyznačen dopravními značkami.     

Druhý opravovaný úsek vodovodu je od č.p. 35 (p. Vetešníková), po č.p. 128 (p. Slavíček).  Místní komunikace od Pazderů po Vetešníkovi bude po dobu probíhajících prací na opravě vodovodu zcela uzavřena. Vjezd na Lázniska a silnici Hajská bude umožněn z druhé strany (od č.p. 32, p. Bílek). S majiteli nemovitostí, kterých se bude stavba dotýkat budou komunikovat zástupci stavební firmy tak, aby nebyl ohrožen jejich přístup k jejich pozemkům.

Dětský den na hřišti v Rozsochách

Autor Alena Jarošová, publikováno 25. 5. 2022. Aktuality.

Odstávka vody z důvodu poruchy

Autor Alena Jarošová, publikováno 23. 5. 2022. Aktuality.

Z důvodu poruchy na vodovodním řadu  je přerušena dodávka pitné vody v Rozsochách v úseku od domu č.p. 24, pravá strana směrem na horní konec. Přerušení dodávky potrvá pravděpodobně až do pondělí 23.května.

Jako náhradní zdroj bude přistavena cisterna s pitnou vodou k prodejně Jednoty.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.