Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Jak jsme slavili Den Země

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 5. 2009. Škola, Slavnosti.

V rámci Světového dne vody (22. 3.) a Dne Země (22.4.) a za účelem seznámení se základní problematikou čištění odpadních vod a výroby pitné vody přijala i letos Základní škola Rozsochy pozvání Vodárenské akciové společnosti, a.s. divize Žďár nad Sázavou na Den otevřených dveří, který tato společnost pořádala ve spolupráci s Povodím Moravy Brno, a.s. a E.ON Energie, a.s.

Dětem se v krásném prostředí u Vírské přehrady velmi líbílo

Tentokrát jsme se vydali 22. dubna na exkurzi do Úpravny vody Vír a k vodárenské nádrži Vír. Na cestu jsme se důkladně připravili. Na Internetu jsme si vyhledali mnoho zajímavých informací, které jsme potom roztřídili na ty velmi důležité, důležité a méně důležité. Naše vědomosti potom doplnili páni odborníci přímo na místě – v úpravně vody, v elektrárně i na hrázi. Co jsme se dozvěděli na internetu? (Jestli vás to zajímá, prosíme, čtěte dále.)

 • Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března a oslavovaly příchod jara.
 • V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení.
 • Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969, kdy především John Mc Connell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země.
 • První Den Země byl slaven v San Francisku.
 • Začaly se hledat způsoby šetření energiemi, recyklování odpadků a možnosti obnovitelných zdrojů energie.
 • OSN začalo tento svátek slavit v roce 1971. V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.

Pod čarou: V naší škole slavíme tento den již mnoho let.

A co jsme se dozvěděli na exkurzi? – Údolní nádrž Vír měří 240 ha, může obsahovat až 55 milionů metrů krychlových vody a výška hladiny je 67 metrů. – Úpravna vody zásobuje skupinový vodovod Bystřicka, Dolní Rožínky, Nového Města na Moravě a Žďáru nad Sázavou.

 • Voda je upravovaná chemickou technologií, tzv. čířením a následnou filtrací.
 • O čistotě vody svědčí žijící pstruzi ve velikém akváriu v budově úpravny vody.
 • Vodu dopraví čerpací agregáty.
 • Voda se dopravuje do řídících vodojemů a odtud do zásobovaných měst a obcí, tedy i k nám do školy do Rozsoch.
 • Celková délka vodovodních a kanalizačních řádů je přes 4 200 km.
 • Dodávaná pitná voda je pravidelně kontrolovaná podle mnoha a mnoha ukazatelů.
 • Kromě úpravny vody se Vodárenská společnost stará i čištění odpadních vod, aby se do přírody vracela čistá voda, která už nebude znečišťovat životní prostředí. (To jsme viděli na vlastní oči v loňském školním roce při návštěvě Čističky odpadních vod v Bystřici n. P.)

  Přesvědčili jsme se, že snahou pracovníků spolčenosti je každoročně zprostředkovávat vztah mezi člověkem a vodou v duchu jejich motta „VODA A LIDÉ – PARTNEŘI PRO ŽIVOT“.

  Děkujeme všem pracovníkům, kteří se nám v tomto dni věnovali a kteří se o pitnou vodu pro nás pro všechny starají.

  A věřte nebo ne, když jsme se potom učili o vodě ještě ve škole a pracovali na projektu, měřili jsme ji na litry, decilitry a mililitry, odměřovali jsme polovinu a čtvrtinu litru, vodu jsme při pokusu i ochutnali. Byla sice bez chuti a bez zápachu, ale tak osvěžující, že nám bylo líto zbytek vody po pokusu vylít do umyvadla, aby neskončila v kanalizaci.

A co jsme s ní tedy udělali? Zalili jsme s ní vzešlý hrášek a fazole v našem koutku přírody.

A nyní ještě chvíli zpět k exkurzi. Na zpáteční cestě z Víru jsme se zastavili v Městském muzeu v Bystřici n.P. na prohlídku expozice z historie našich prapředků. Provedl nás sám pan ředitel Cisár, ukázal nám mnoho předmětů z dávné doby, které se našly v našem okolí, vysvětlil nám, jak a z čeho si je naši předci vyráběli a k čemu je používali, když začali osídlovat tento kraj. Pane řediteli, děkujeme! Kdo ví, co po nás najdou v budoucnu naši potomci… Věřme, že budou také moci slavit Den Země, že naše Země zůstane krásná, čistá, že tu bude pro všechny, že ji nezavalíme odpadky a že si ji nezničíme. Snažme se všichni, aby platilo (a nejen v naší České republice)

… a to je ta krásná Země… napsala Mgr. Jarmila Dvořáková, ředitelka ZŠ Rozsochy

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.