Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Bezpečná školka

Autor Josef Smolka, publikováno 14. 12. 2008. Škola.

Bezpečí dětí musí být vždy na prvním místě. Děti tráví spoustu času samy venku. Jsou spontánní, hravé a mnohdy si nepřipouští, že na ně číhá řada nebezpečí.To si samozřejmě uvědomujeme také v naší Mateřské škole v Rozsochách. Snad každý rodič, učitel pracující s malými dětmi ví, že není opravdu jednoduché uhlídat při procházce skupinku dětí – ať už je to v obci nebo ve městě. Při dnešních počtech dětí na třídách – kdy je povoleno až 28 dětí na třídu, je vyjít s nimi do provozu přímo hazard. Proto jsme se letošní rok zaměřili právě na dopravní výchovu dětí.

pracovnice BESIPu učí děti formou hraní základní pravidla pro bezpečný pohyb po komunikacích

Cílem našeho programu je poučit děti o možných nebezpečných situacích, seznámit je s dostupnými způsoby, jak se chránit. Děti by měly získat vědomosti a zkušenosti z dopravní výchovy, aby si vytvořily správné návyky, vztahy k okolí a k lidem. Je nutné jim neustále vštěpovat ukázněnost, vztah ke zdraví a hlavně opatrnosti, dále je také důležité u dětí rozvíjet ty vlastnosti, které ovlivňují jejich reakce při chování v určitých situacích, zejména paměť, pozornost, soustředěnost, ohleduplnost, vnímání i orientaci v prostoru a čase, tyto vlastnosti jsou velmi prospěšné pro jejich bezpečný pobyt venku. Dětem je nutno vysvětlit, jak se chovat v jednotlivých dopravních situacích: Při své práci využíváme praktické ukázky varující dítě před nebezpečím, cvičíme bezpečné chování v dopravních situacích, kterých se děti běžně účastní, prakticky nacvičujeme bezpečné chování v některých dalších situacích, které mohou nastat – to vše v hrách a aktivitách na dopravní témata. Děti se učí, jak mají chodit a jezdit v provozu, především tím, že samy pozorují dění okolo sebe. Všímají si ostatních chodců, řidičů a především velice pozorně sledují chování svých rodičů. Měli bychom chodit a jezdit tak, aby dítě v nás i ve svých rodičích vidělo vzor. Neustále jim připomínat nezbytnost vzájemného slušného chování, které je hlavním předpokladem bezpečného pohybu v silničním provozu. Nesmíme opomenout upozorňovat dítě na chování ostatních, ať už správné či nesprávné, a to od začátku, od prvních krůčků, soustavně, vytrvale a s trpělivostí. Zároveň můžeme děti pomalu a nenásilně seznamovat s některými dopravními značkami a vysvětlovat jim jejich význam, jak vypadají a co komu přikazují. Je třeba dětem vysvětlit, co obnášejí jednotlivé role a jak se mají v těchto situacích chovat. Můžeme využít například formu řízené diskuse, kdy se dětí ptáme, jak se správně chovat v jednotlivých situacích a na základě jejich možných reakcí jim upřesňujeme informace, které získaly např. v rodině. Dětem chybí dostatek zkušeností, a proto jsme velmi často svědky toho, že vstupují do jízdní dráhy dosti bezstarostně, mnohdy v zajetí svých vlastních „problémů,“ často se rozhlížejí jen na jednu, mnohdy nesprávnou stranu, vkročí do vozovky i před zaparkovaným vozidlem a znemožní tak řidiči včas zareagovat, upoutá-li je něco na protější straně ulice, jsou tím tak zaujaty, že nevnímají svoje okolí. Je proto nutné, abychom se zaměřili na to, aby se děti učily soustředění a opatrnosti v silničním provozu, a tím předešly možným problémům.To vše nás vedlo k tomu,abychom se zapojili do projektu ,,Bezpečná školka“, jehož cílem je zvýšit bezpečnost dětí v silničním provozu a poukázat na výhody používání reflexních vest. Díky těmto vestám jsou děti při společných vycházkách lépe viditelné a zároveň si už odmala osvojují pravidla správného chování na silnici. Pevně doufáme, že reflexní vesty, které všechny děti i paní učitelky naší mateřské školy vlastní, přispějí nejen k jejich lepší viditelnosti, a tím pádem vyšší bezpečnosti, ale napomohou i k tomu, že si děti budou více uvědomovat nebezpečí, které jim na silnici může hrozit. Zajistí jim bezproblémové přecházení a bezpečné návraty z procházek do školky. I když děti naší mateřské školy již mají poměrně dobrý základní přehled o zásadách chování v silničním provozu, rozhodli jsme se využít doporučení naší kolegyně z jiné mateřské školy a přizvali na výuku odborníka BESIPU paní Miloslavu Vojtovou a dne 3.12. 2008 proběhla v naší škole méně tradiční výuka dopravní výchovy. Dvouhodinový cyklus byl rozdělen na dvě části. V první se děti seznámily pomocí her s teorií pravidel silničního provozu pro chodce, ve druhé mohly své teoretické zkušenosti porovnat s video ukázkami. Děti byly velmi pozorné a se zaujetím přijímaly nové poznatky, které jim jistě přinesly mnoho poučných informací do běžného života. Svoji velkou roli sehrála i osobnost paní Vojtové, která dětem za šikovnost a předvedené znalosti dovezla i spoustu nejrůznějších omalovánek , reflexních přívěsků, pásků, náramků, či nálepek, které v provozu využijí ke své ochraně. Již nyní se těšíme na její příští návštěvu. Odměnou pro ni i nás bylo hodnocení malého Jeníčka, který řekl ,,to byl pěkný den“. Pamatujme si, věnujme se dopravní výchově , buďme dětem příkladem, naučme je pohybovat se v dnešním provozu. Ochráníme tak jejich zdraví a životy.

Věra Suchá, řed. MŠ Rozsochy

Komentáře (1)

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.