Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Sbor dobrovolných hasičů Rozsochy

http://sdhrozsochy.webnode.cz – samostatné webové stránky SDH Rozsochy
– ve „výstavbě“
————————————————————————————————————————–

 

 

Když se vdává naše členka… (Mirka Zítková a Petr Bureš)

 

Historie SDH Rozsochy

 • dobrovolný sbor hasičský byl v Rozsochách založen v roce 1896 za podpory celého obecního výboru se starostou Vostrejžem v čele (zápis v Kronice Hasičské Markrabství Moravského)
 • v té době měl sbor celkem 27 členů
 • vybavení: ruční stříkačka nová, ruční stříkačka stará a berlovka
 • pod heslem „Bližnímu k ochraně, vlasti k obraně“ zasahuje dobrovolný sbor hasičský v průběhu let u větších i menších požárů v obci a místních částech obce, např.:

1921 – „Po velkých vedrech červnových se přihnala větrná bouře, při druhém blesku byl zapálen obchod p. Střešňáka č. 27 a hned hořela stodola a chalupa č. 26 Josefa Bureše. Chumelenice jisker hnána větrem létala přes školu do Blažejovi, kde v č. 7 pařezy chytaly a v č. 1 hořela kůlna. Oheň přeskakoval ze střechy na střechu. Zmatek byl hrozný…“

1924 – začátkem léta, červen – červenec tři velké požáry, při kterých oheň zničil celá stavení.

1925 – požár ve Vojetíně, včasným zásahem hasičů oheň utlumen. O dva dny později požár v lihovaru.

1937 – nehoda parního vlaku, při kterém hasiči zasahovali, si vyžádala život strojvedoucího, šest osob bylo těžce zraněno.

1972 – hořelo u p. Bartoše, shořela střecha, stodola a část chlévů, hlavní obytné stavení zachráněno.

2000 – požár zahradního přístřešku v Rozsochách.

2003 – požár v Albrechticích.

04.04.2012 – tragická událost – požár travního porostu v okolí RD v Rozsochách si vyžádal obět na životě

Průzkumem na místě hasiči zjistili požár malého rozsahu za rodinným domem a okamžitě ho zlikvidovali. Na místě nalezli staršího muže bez známek života.

U požáru zasahovala profesionální jednotka z Bystřice nad Pernštejnem a dobrovolní hasiči z obcí Rozsochy, Bystřice nad Pernštejnem a Dolní Rožínka.

Současnost

 • SDH Rozsochy aktivně pokračuje i nadále v odkaze svých předků
 • hasičský sbor má 40 členů, z toho 7 žen / 14 členů do 18ti let/
 • vybavení: dvě motorové stříkačky PS12 a PS16, požární vozidlo CAS25 (požární technika je trvale umístěna v Hasičské zbrojnici v Rozsochách)
 • aktivně se SDH Rozsochy věnuje práci s mládeží a dětmi

Činnost hasičů

Cvičení s technikou, pravidelná účast na školeních a soutěžích , údržba zařízení a strojů, péče o budovu zbrojnice, pravidelné schůze, práce s dětmi a mládeží – prevence proti požárům, spolupráce s místními spolky SDH Kundratice, Albrechtice a okolními spolky.

 • SDH Rozsochy se aktivně zapojuje do veřejného života v obci – podílí se na pořádání dětského dne, lyžařských závodů, karnevalu, mezinárodního setkání obcí, setkání rodáků, farních slavností – Slavnost božího těla apod.
 • pořádá tradiční Hasičský ples, Velikonoční zábavu a zábavná odpoledne pro děti a širokou veřejnost ( Drakiáda, Ježdění na bobech a pytlech )
 • pro své členy a jejich rodiny pořádá zájezdy, posezení

Hodnotný dárek z MEDINU mladým hasičům

Pondělí 11. června 2012 byl den radosti pro mladé hasiče z Rozsoch. V odpoledních hodinách je totiž čekal výlet do Nového Města na Moravě, kde si měli osobně převzít krásný dárek od akciové společnosti MEDIN, a.s., v podobě hasičského zásahového vozidla Avia a dalšího užitečného vybavení, které jim zlepší podmínky pro jejich užitečnou, zájmovou činnost.

Mladí hasiči nastoupili ve svých nových zásahových uniformách, v doprovodu starších kolegů, před podnikovou hasičskou zbrojnici, kde jim techniku bývalé jednotky požární ochrany společnosti MEDIN, a.s., předal vedoucí úseku údržby, pan Vladimír Šváb a popřál jim jménem vedení společnosti hodně úspěchů při nácviku hasičských dovedností a co nejlepší umístění v právě probíhající soutěži s názvem Dětská hasičská liga, které se v letošním roce účastní hned dvě družstva rozsošské hasičské mládeže. Mladí hasiči nenechali štědré dárce na pochybách o tom, že s nově získanou technikou to půjde nepochybně lépe a že po závěrečném vyhodnocení soutěže pošlou do MEDINU obdržený diplom.

Děkujeme generálnímu řediteli společnosti MEDIN, a.s., Ing. Milanu Ettelovi, za moudré rozhodnutí, darovat hasičské vybavení právě ve prospěch dětí, kterým zlepší podmínky pro jejich zájmovou činnost, směřující nejen k získání užitečných znalostí a vědomostí, ale také k pocitu odpovědnosti, ke kolektivní činnosti a vědomí toho, že je třeba pomáhat bližnímu v nouzi.

 

SETKÁNÍ RODÁKŮ 2010 – Sbor dobrovolných hasičů Rozsochy se aktivně zapojil do akce pořádané obcí Rozsochy – „Setkání rodáků 2010“.

_________________________________________________________________________


  I Rozsochy byly u světového rekordu! – odkaz na článek J. Střešňáka:

http://www.ct24.cz/…eho-rekordu/

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROZSOCHY SE 8. 5. 2010 ZAPOJIL DO AKCE DEVĚT SKAL 2010 – REKORD V DOPRAVĚ VODY NA DÁLKU

Trasa: Dolní Loučky (295 m n.m.) – Devět skal (836 m n.m.) – převýšení trati 541 metrů

Délka trasy: 63,46 km

Začátek čerpání vody v Dolních Loučkách: 10:35 hodin

První výstřik na Devíti skalách: 17:30

Konec akce: 17:40 (rekord uznán agenturou Dobrý den) ** Technické údaje: • akce se zúčastnilo celkem 288 sborů dobrovolných hasičů z toho 287 z České republiky a 1 sbor ze Slovenska • celkem bylo použito 234 čerpadel • použito bylo celkem 3 553 hadic B • spojení zajišťovalo celkem 291 radiostanic • na akci se podílelo celkem 2 592 hasičů (z toho 1 669 mimo okres Žďár nad Sázavou) • v hadicích v době rekordu bylo celkem 300 m3 vody • bylo přemístěno 580 m3 vody • v době čerpání protékalo v hadicích 36 m3 za hodinu

média:

http://tn.nova.cz/…-hasici.html

_______________________________­___________________

Mladí hasiči nás reprezentovali na Šiklově mlýně.

Družstvo žen v okresní hasičské soutěži

Úspěch ženského družstva sboru dobrovolných hasičů

Hasiči vzorně reprezentovali na slavnosti v Bystřici nad Pernštejnem

Soutěž mladých hasičů

Hasiči opět skvěle reprezentovali

Velitel bystřického okrsku ocenil práci ženského družstva SDH Rozsochy.

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE

Do nového roku s nově zrekonstruovanou hasičskou zbrojnicí

Stavební úpravy hasičské zbrojnice

SDH Rozsochy má ve své členské základně držitele těchto medailí a ocenění:

 • 4 držitelé medaile sv. Floriána
 • 4 držitelé stužky za 50 let činnosti
 • 8 držitelů stužky za 30 let činnosti
 • 2 držitelé stužky za 40 let činnosti

Co přinesl rok 2006

 • v červenci vysílán pořad o SDH Rozsochy na Českém rozhlase Region
 • sbor oslavil 110. výročí založení

Vzpomenuta byla „hasičská historie“ v Rozsochách, předána ocenění. Oslav se zúčastnilo i jedenáct sborů dobrovolných hasičů z okolí.

Od srpna roku 2006 má SDH Rozsochy svůj prapor, který při příležitosti svěcení nového zvonu a praporu obce slavnostně posvětil arcibiskup Karel Otčenášek

Slavnostní požehnání novým obecním symbolům a praporu Sboru dobrovolných hasičů Rozsochy

Svěcení zvonu a praporů obce a SDH Rozsochy (srpen 2006)