Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Sbor dobrovolných hasičů Kundratice

AKTUALITA:

————————————————————————————————————-

Historie

 • požární sbor založen v r.1926, kdy vyhořel v Kundraticích rodinný dům, předtím v obci 50 roků nehořelo
 • v témže roce pořízena ruční stříkačka
 • v roce 1928 bylo vystavěno hasičské skladiště
 • v roce 1953 postavena nová hasičská zbrojnice
 • dle záznamů provozoval sbor do r. 1943 běžnou hasičskou činnost
 • období 1944–1971 nebylo evidováno

Dle pamětníků se uskutečnilo následující:

 • v roce 1946 odhalen pomník Jaroslavu Křenkovi, popravenému v Mauthausenu
 • v roce 1950 zakoupena motorová stříkačka PP-8 a nákladní auto
 • v roce 1970 pořízen nový typ stříkačky PPS-12

Likvidace požárů v obci

 • 1946 – úderem blesku zapálen dům Jana Palečka, č. 19, který shořel i s hospodářskými budovami, stejný dům postihl požár i v roce 1981
 • 1994 hlášen požár v Kundraticích, zapálena byla vyvezená sláma, seno a dřevo připravené na pálení čarodějnic

Současnost

SDH Kundratice má v současné době 15 členů. Hasičský sbor se účastní běžného společenského dění v obci, spolupracuje s ostatními místními spolky hasičů, účastní se školení a soutěží, pořádá např. lyžařské závody, Mikulášskou besídku, sběr starého železa, provozuje rybník v Kundraticích.

 • požární technika: stříkačka PPS12, historická stříkačka
 • požární technika je umístěna v garáži Hasičské zbrojnice v Kudraticích
 • ve sboru je 11 držitelů medaile za příkladnou práci
 • rok 2011:

  Oslavy 85. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Kundratice

 

AKCE V ROCE 2014:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrtek 1. května 2014 proběhla v Kundraticích „retro“ oslava 1. máje, ve které nechyběla dobová hudba, alegorické vozy, oblečení, mávátka a proslovy.

Někteří z přihlížejících diváků tuto akci zažili poprvé, někteří si s nostalgií zavzpomínali, někteří se bavili tím, že toto povinné veselí po zásluze sklouzlo k recesistické akci.

Ať tak či tak, každý si přišel na své. Díky SDH Kundratice jsme měli možnost zažít zajímavou akci a radost ze společného setkání.

 

AKCE V ROCE 2013:

Lampionový průvod – 28.10.2013

V pondělí 28. října 2013 proběhla v Kundraticích další ze série příjemných akcí pro děti i dospělé – tentokrát lampionový průvod.

Náves u kapličky se v 17.00 hodin rychle zaplnila, organizátoři přivítali příchozí a zvuk trubky zahájil sváteční podvečer.  Společným průvodem, za zvuku harmoniky a barevných světel lampionů, jsme prošli obcí.

Pod Kundraticemi na nás čekalo překvapení – SDH Kundratice připravilo zajímavou podívanou – vypouštění lampionů štěstí.

A dalším příjemný bodem celé akce bylo i opékání párků na návsi, které společný podvečer krásně zakončilo.

Organizátoři si opět zaslouží pochvalu a poděkování!

Akce se zúčastnilo  87 lidí

Svatováclavská pouť v Kundraticích s posezením pod lipami

V neděli 29. září zaplnili už v 9 hodin místní i přespolní slavnostně upravenou  kundratickou náves, v prostoru před kapličkou, aby se zde zúčastnili pouťové bohoslužby, která zahájila oslavy tradiční svatováclavské pouti.

I ta letošní sousedská slavnost byla velmi pečlivě připravena a žádný z jejich návštěvníků si nemohl stěžovat na nudu. V odpoledních hodinách bylo na návsi připraveno spoustu soutěží pro děti. Dospělí se mohli zaposlouchat do lidové muziky a využít bohatého občerstvení. I ty letošní pouťové oslavy zpestřili místní divadelní ochotníci představením pod širým nebem, tentokrát pohádkou Sůl nad zlato. O tom, že jejich představení mají u diváků úspěch, jednoznačně hovořila plná náves a dlouhotrvající potlesk, kterým bylo jejich vystoupení odměněno.

Určitě je velmi dobře, občas se sejít na návsi pod lipami, jen tak si pobesedovat, zastavit se a popovídat si se svými sousedy a známými. Je to přesně to, co nám v dnešní uspěchané době chybí a měli bychom za to být místním pořadatelům tradiční svatováclavské pouti vděčni.

Hledání studánek

V sobotu 31. srpna 2013 se na návsi v Kundraticích sešlo celkem 51 dobrodruhů, kteří vyrazili hledat „studýnky“, ukryté v lese Zvolák. Cesta to byla poměrně dlouhá, ale díky dobré organizaci celé akce velmi příjemná.

Společně jsme na této výpravě objevili celkem 5 studánek. Každá byla hezká, udržovaná, z některé se dalo skutečně i napít. A taková průzračná, chladivá voda z lesní studánky opravdu přišla při teplém počasí a putování vhod.

 

A i samotné zakončení této akce bylo velmi příjemné – na návsi v Kundraticích na nás čekalo občerstvení. A tak jsme společeně ještě chvíli poseděli, popovídali si, opekli si párek a domů odcházeli s pocitem, jak hezky jsme prožili poslední srpnový den…

SDH Kundratice patří velké poděkování…za nás za všechny…

 

– Setkání rodáků a oslava 650. výročí od první písemné zmínky o Kundraticích – 27. a 28.7.2013

Neděle 28. července přivítala na kundratické návsi zlatými slunečními paprsky místní i přespolní rodáky a hosty, kteří se zde sešli, aby oslavili významné, kulaté výročí, 650 let od první písemné zmínky o této obci.

Už od soboty byla všem mladým i pamětníkům otevřena výstava historických fotografií, inspirující ke vzpomínání a diskusím na návsi, které probíhaly při libém zvuku harmoniky. Nedělní program otevřela v ranních hodinách, uprostřed návsi u kapličky sv. Václava, slavnostní bohoslužba. Ve 13 hodin byly odpolední oslavy oficiálně zahájeny projevem starosty, za účasti veřejnosti a nastoupené místní jednotky sboru dobrovolných hasičů. Organizátoři nezapomněli ani na uctění památky válečných obětí, kterým byl v horní části návsi postaven v roce 1919 a 1946 pomník.

Na 14. hodinu měli místní ochotníci připravenou vlastní divadelní verzi známé pohádky s názvem Sůl nad zlato. Hra pod širým nebem splnila veškerá očekávání, stran obsahu, provedení i ohlasu početného publika, které skvělý a upřímný herecký výkon odměnilo dlouhotrvajícím potleskem.  Další odpolední program vyplnila dobrá muzika v podání Veselé sedmy a příjemné sousedské besedování, spojené s konzumací výborného občerstvení. Na své si také přišel i každý, kdo si chtěl odnést nějaký suvenýr. V prodeji zde byly brožurky, popisující vývoj i současnost Kundratic, místní pohlednice nebo třeba kundratická perníková srdce.

Nelze jinak, než napsat, že pořadatelé připravili oslavy velmi pečlivě, obětavě a nepochybně si zaslouží velikou pochvalu. Velké poděkování si ovšem zaslouží také štědří sponzoři akce, kterými je Auto Janíček Nové Město na Moravě a Pivovar Jihlava.

– Dětský karneval

I přes mrazivé a zamračené počasí se v neděli 27. ledna 2013 sešlo na zamrzlém rybníčku na kundratické návsi hojně místních i přespolních dětí, aby si zde společně se svými rodiči užili karnevalové veselí na bruslích.

Pořadatelé, Sbor dobrovolných hasičů Kundratice, nenechali nic náhodě a tak kromě vzorně upravené ledové plochy, inspirujících, svižných tónů hudby a her, bylo zabezpečeno i velmi dobré občerstvení, jak pro děti, skotačící v maskách, tak i pro jejich dospělý doprovod.

Všichni prožili sice mrazivé, ale zábavné a pohodové odpoledne, plné zdravého pohybu, radosti a dobré nálady. A to je asi ten hlavní důvod, proč podobné akce pořádat a proč si za tenhle karneval zaslouží SDH Kundratice velkou pochvalu.

 

 

ROK 2012:

Kundratická náves v záři lampionů

Ani skutečnost, že si letošní vrtkavé počasí vynutilo posunutí termínu tradičního kundratického lampiónového průvodu na náhradní termín, neměla vliv na jeho obvyklé veselí a současně tajuplnou atmosféru.

V sobotu 3. listopadu si především děti naplno užily večerní průvod, ozářený spoustou různobarevných lampiónů, nad kterými se ještě vznášely lampiony štěstí. Poté, co zářící dav prošel stanovenou trasou a jeho barevná světélka rozveselila střed návsi, nastal ten správný čas pro dospěláky. Na návsi vzplál oheň a k němu organizátoři průvodu dopravili velmi příjemné množství toho nejlepšího materiálu na opékání a nezapomněli ani na něco dobrého na „spláchnutí“ i pro zahřátí. Zkrátka, náves se proměnila na to nejlepší místo pro sousedské pobesedování.

Premiéra „Zavírání studánek ve Zvoláku“

V letošním roce nabídli kundratičtí dobrovolní hasiči svým spoluobčanům novou, velmi pěknou přírodně-společenskou akci s názvem Zavírání studánek ve Zvoláku. A přestože putování za studánkami se z důvodu nepřízně počasí nakonec uskutečnilo až na druhý pokus, setkalo se s velkým zájmem, jak u dospělých, tak i u dětí.

Cesta za lesními studánkami začínala v sobotu 8. září v 9 hodin u kundratické kapličky, kde už měli organizátoři nachystáno pro každého jejího účastníka s sebou na cestu něco dobrého k snědku na průběžné občerstvení, aby jim na 12 km dlouhém putování nedošly síly. Přestože pouť za lesními studánkami vedla spíše „necestou,“ než cestou,  včetně jednoho brodu, nikdo z poutníků svého rozhodnutí, zúčastnit se tohoto netradičního výletu nelitoval, neboť veškerá námaha byla vyvážena krásnou přírodou, pěkným počasím, a hlavně průzračnými vodními prameny, z nichž některé byly velmi pěkně a nápaditě upraveny. Poté, co naši poutníci našli a symbolicky zavřeli celkem pět lesních studánek, zamířili zpět na kundratickou náves. Je pravda, že v samém závěru putování si začali ti úplně nejmladší z účastníků stěžovat na únavu nohou. Nakonec se však, poněkud v rozporu s tímto stěžováním, jali ihned po návratu bravurně využívat trampolínu, umístěnou uprostřed návsi, zatímco jejich starší kolegové příjemný sobotní výlet ještě završili jedním gastronomickým požitkem v podobě špekáčku na ohni.

Organizátorům této pěkné akce, Sboru dobrovolných hasičů Kundratice, je třeba poděkovat za skvělý nápad a jeho výborně zajištěnou realizaci a na jaře příštího roku se budeme těšit na to, že zavřené studánky opět otevřeme.

K opravdové zimě patří opravdové párkové závody
—————————————————————————————————-

rok 2011:

Oslavy 85. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Kundratice
Stejně tak jako v jiných obcích, tak i v obci Kundratice si místní sousedé nejednou „na vlastní kůži“ vyzkoušeli, že dobrý pomocník, kterým byl vždy člověku oheň, se může proměnit ve velmi zlého pána, proti kterému je třeba spojit své síly. Proto založili v roce 1926 Sbor dobrovolných hasičů Kundratice, s cílem pomáhat bližnímu v nouzi.

Ideu solidarity se svými spoluobčany, postiženými živelní pohromou, si místní občané předávali, v rámci působení v hasičském spolku, z pokolení na pokolení, až do dnešní doby. Dnes k této myšlence 22 členů současného Sboru dobrovolných hasičů Kundratice přidalo navíc práci s mládeží, péči o kulturní památku v obci, kterou je kaplička sv. Václava, ale také bohatou kulturní činnost, takže můžou být hrdi nejen na bohatou historii, ale i na aktivní a prospěšnou přítomnost svého spolku.

 

Slavnostní pochod obcí u příležitosti oslav výročí založení SDH Kundratce

Datum oslav výročí založení sboru byl stanoven na neděli 14. srpna. Do Kundratic se sjely okolní hasičské sbory a pozvání přijal i  starosta bystřického hasičského okrsku Alois Gabriel. Po přivítání hostů, kteří obdrželi pamětní list, vyrazil od budovy místní hasičské zbrojnice slavnostní průvod obcí, k pomníku padlých. Po doznění tónů České státní hymny, uctili všichni přítomní minutou ticha památku všech občanů, kteří padli v průběhu světových válek, ale i všech zesnulých členů místního hasičského sboru. Další oficiální část oslav proběhla u kapličky sv. Václava, kde si přítomní občané, hasiči i hosté vyslechli projevy členů SDH Kundratice, starosty bystřického hasičského okrsku a starosty obce. V následujícím programu nesměla chybět ukázka zásahu pomocí krásně zrestaurované historické stříkačky z roku 1926, za jejíž krásný vzhled i velmi dobrý technický stav vděčí místní hasiči především svému členu, Josefu Svobodovi, který na její opravě pracoval v době svého volna celé dva roky.

A jaká by to byla oslava, bez pořádné muziky a občerstvení? V Kundraticích bylo pochopitelně výborně postaráno i o tyto záležitosti a tak se po celý zbytek odpoledne, až do pozdního večera linul kundratickou návsí zvuk lidových písní a panovala zde dobrá nálada.

Sboru dobrovolných hasičů Kundratice přejeme k jejich výročí stálou a širokou členskou základnu obětavých lidí, mnoho zdaru při nácviku zvládání hasičské techniky, a především to, aby své umění zdolávat oheň nemuseli už nikdy použít při opravdovém požáru.

 

Požární útok historickou stříkačkou, zakoupenou roku 1926

Kundratická drakiáda

Svatováclavská pouť v Kundraticích

V Kundraticích si opět užili Halloween

Svatováclavská pouť v Kundraticích

Věchnov – květen 2011 – závody v požárním útoku:

 

Fotografie

SDH Rozsochy, Albrechtice, Kundratice při obnovené slavnosti „Boží tělo“

Vyhlášené „Párkové lyžařské závody“ v Kundraticích – pořadatel SDH Kundratice

Účast SDH Rozsochy, Kundratice, Albrechtice na slavnosti svěcení zvonu a praporů obce Rozsochy a SDH Rozsochy