Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Rubrika: Aktuality

Tisková zpráva: Varování před konzumací nebezpečného alkoholu

Autor Josef Smolka, publikováno 13. 9. 2012. Aktuality.

  V souvislosti s rostoucím počtem hlášených úmrtí po požití nebezpečného pančovaného alkoholu doporučuje hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek všem spoluobčanům vyvarovat se jakékoli konzumace alkoholu nejistého původu. I přesto, že kontrolní orgány intenzivně hledají zdroj a původ nebezpečných tekutin, nikdo neví, jaké množství smrtelně jedovatého alkoholu je aktuálně v oběhu.

  Je třeba věnovat také maximální pozornost již dříve zakoupenému alkoholu a při sebemenším podezření jej nekonzumovat, nechat jej prověřit celní správou, kontaktovat či upozornit hygieniky nebo státní zemědělsko a potravinářskou inspekci.

V případě jakýchkoli zdravotních komplikací pak okamžitě navštívit nemocnici a podrobit se vyšetření, v akutních případech neprodleně volat záchrannou službu.

  DŮLEŽITÉ ODKAZY:

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:     www.tis-cz.cz, www.mzcr.cz

Informační linka při podezření na otravu:    224 919 293, nebo 224 915 402

Krajská hygienická stanice, tel. 567 564 577

Zdravotní ústav v Jihlavě, akredit. laborat.  tel. 567 574 773, 603 421 258

Nemocnice Kyjov – služba 24 hodin,    tel. 518 601 335

Číslo tísňového volání : 112

ZŠ Rozsochy – poděkování – sběr papíru

Autor Josef Smolka, publikováno 13. 7. 2012. Aktuality.

Poděkování  (sběr papíru)

 Jako každý rok i letos proběhl v Základní škole Rozsochy sběr starého papíru. K ekologickému zpracování bylo odevzdáno celkem 7110 kg této cenné druhotné suroviny.

Děkujeme všem, kteří se základní školou v této akci spolupracují a starý papír dětem darovali. Kromě počinu s ekologickým dopadem také pomohli získat dětem ze ZŠ Rozsochy část finančních prostředků na školní výlet, který letos škola podnikla do Moravského krasu. Zde děti spolu se svými učiteli navštívili největší propast, Macochu, a propluli na lodičkách Punkevními jeskyněmi, kde shlédli tamní nádhernou krápníkovou výzdobu.

Děti si opět v praxi ověřily, že třídit odpad se vyplatí. Kromě dobrého pocitu z toho, že školou nasbíraný papírový odpad ušetří několik kubíků dřevěné hmoty, mohly díky výtěžku z této akce poznat další krásy naší země a prožít netradiční školní den.

Osvědčení o úspoře emisí – OBEC ROZSOCHY

Autor Josef Smolka, publikováno 12. 7. 2012. Aktuality.

V roce 2010 byla společností EKO-KOM,a.s. zpracována studie „Posouzení vlivu sběru recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí“. Výsledky tohoto výzkumu prokázaly enviromentální přínos celého systému tříděnía recyklace odpadů v ČR.

V roce 2011 bylo díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci systému EKO-KOM uspořeno tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280 000 domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém EKO-KOM ke snížení emisí o 1,031 mil. tun CO2, což představuje 1% celkových emisí skleníkových plynů ČR.

Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2011, kterých dosáhla naše obec tříděním odpadů a tím přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Na Šmoulím karnevale bylo veselo

Autor Josef Smolka, publikováno 2. 4. 2012. Aktuality.

Kdybychom se měli držet starého dobrého hesla, že „kdo si hraje, nezlobí,“ tak by se dalo říci, že jsme měli v Rozsochách v sobotu 18. února odpoledne plnou orlovnu hodných dětí, ale také hodných dospěláků. V tu dobu zde totiž probíhal tradiční dětský karneval, při kterém si hráli naprosto všichni.

(Pokračování textu…)

Beseda nad albrechtickou kronikou II. část

Autor Josef Smolka, publikováno 16. 2. 2012. Aktuality.

Mnozí jsme se zde narodili, mnozí jsme sem následovali svého partnera, mnozí jsme se sem přistěhovali, ale všichni zde máme své domovy. Nejsme první, a doufejme, že ani poslední lidé, kterým se stalo území naší obce domovem. Možná se občas ptáte, jak asi vypadalo místo, ve kterém žijeme, v dobách dávno minulých, jací byli lidé, kteří ho obývali a jak se jim žilo? Pokud vás zajímá historie vašeho bydliště, můžeme se společně pokusit, zodpovědět některé z vašich otázek při besedě nebo při besedách nad albrechtickou kronikou. Přestože se toto setkání bude specializovat na území Albrechtic, tak může být zajímavé i pro obyvatele ostatních částí naší obce, protože poměry, které v minulosti na území i obyvatele Albrechtic působily, byly pro všechny části naší obce podobné.

Beseda nad albrechtickou kronikou se uskuteční v pátek 23. března od 18 hodin v kulturním domě v Albrechticích. Srdečně zváni jsou nejen občané z Albrechtic, ale i všichni ostatní.

„Podmaň si sílu knih a můžeš měnit svět…“

Autor Josef Smolka, publikováno 10. 6. 2011. Aktuality.

Místní knihovna se zapojila do projektu „Čtení pomáhá“, jehož cílem je vést děti ke čtení a současně pomoci druhým. Základním principem projektu je, že registrovaný čtenář, žák nebo student, získá přečtením každé z doporučených knih kredit 50,-Kč, který může věnovat na některou z nominovaných charit dle svého výběru. Bližší informace získáte v naší knihově, nebo na webu www.ctenipomaha.cz.  

(Pokračování textu…)

Úspěch mladých fotbaistů

Autor Josef Smolka, publikováno 5. 4. 2011. Aktuality.

V neděli 13.2.2011 se naši nejmladší fotbalisté zúčastnili halového turnaje, který pořádal TJ Sokol Bohdalov. V konkurenci týmů z Měřína, Svratky, Osové Bitýšky, Brna-Starého Lískovce a domácího Bohdalova se náš mladý tým umístil na příjemném třetím místě, kdy se před nás dostal jen vítěz z Brna a druhá Bitýška. Jsme rádi, že se turnaj organizátorům vydařil a my si mohli v příjemném prostředí v Novém Veselí pěkně zahrát.

                                                           František Prášil, trenér rozsošské přípravky.

 

 

PF 2011

Autor Josef Smolka, publikováno 15. 12. 2010. Aktuality.