VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019

Napsal Augustin Holý před týdnem v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Informace pro voliče,

který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019

Volič, který po 14. dubnu 2019 změnil adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě původního trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě původního trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:

 

  • obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 22. května 2019 nebo

 

  • ve dnech voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu je v rámci téže obce.

Poznámka:

Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno v případě, že volič požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském státě EU nebo mu již byl vydán voličský průkaz.

Vodárenská akciová společnost oznamuje odkalování vodovodu:

Napsal Augustin Holý před dvěma týdny v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Ve středu 10. dubna a ve čtvrtek 11. dubna bude odkalován vodovod, z tohoto důvodu může dojít k poklesu tlaku vody a zakalení.

Sběr železa: 10. a 11. 4. 2019

Napsal Augustin Holý před třemi týdny v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Ve středu 10. dubna a čtvrtek 11. dubna bude probíhat sběr železa. Železo je možné odevzdat v areálu hospodářské činnosti obce od 7:00 hodin do 14:30, ve středu do 17:00 hodin (nahlásit na OÚ). Větší kusy je možné po dohodě odvést  od nemovitosti pracovníky obce – tel. nahlásit na tel. 724 180 246.

Odečty elektroměrů 2019

Napsal Augustin Holý před třemi týdny v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Společnost E.On oznamuje, že v úterý 9. dubna 2019 bude provádět v celé obci odečty elektroměrů.

odecet-1

Pokračování tohoto článku »»»

Kontejner na bioodpad - od úterý 2.4. do pondělí 8.4.2019

Napsal Augustin Holý před třemi týdny v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Od úterý 2. dubna do pondělí 8. dubna 2019 bude přistaven u vjezdu do lihovaru
kontejner na bioodpad: listí, trávu, plevel, odpad z ovoce a zeleniny

ODPAD NESMÍ OBSAHOVAT KAMENÍ A JINÉ DRUHY ODPADŮ!!!

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v dubnu 2019

Napsal Augustin Holý před čtyřmi týdny v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie:

1.4.2019 v době od 7:30 do 14:30 - Blažejovice, Rozsochy, Vojetín

2.4.2019 v době od 7:30 do 14:30 - Blažejovice, Rozsochy, Vojetín

8.4.2019 v době od 7:30 do 14:30 - Blažejovice, Rozsochy, Vojetín

9.4.2019 v době od 7:30 do 14:30 - Blažejovice, Rozsochy, Vojetín

Pokračování tohoto článku »»»

KontaktÚřední deskaNahoru

Vytvořil Marek Klusák

© 2006 – 2019 Obec Rozsochy