Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Čtení dětem – ohlédnutí, rok 2008 -2012

Knihovny v České republice

( www.knihovny.net )

Vítejte ve světě literatury

( www.knihovnice.cz )

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

( www.celeceskoctedetem.cz )

Informace o školství a vzdělávání

( www.edu.cz )

Ústav pro informace ve vzdělávání

( www.uiv.cz )

Problémy se čtením a psaním ?

( www.basic.cz )

Magazín pro volný čas dětí a mládeže

( www.ekamarad.cz )

Dětský internetový časopis ALÍK

( www.alik.cz )

Dětský internetový časopis BALÓNEK

( www.balonek.cz )

Poučení a zábava pro menší, větší i velké

( www.jablko.cz )

Hranostaj – nejen skautské hry

( www.hranostaj.cz )

Zábavný internetový portál pro děti

( www.kidsland.cz/knihy.php )

Internetová podoba časopisu ABC

( www.iabc.cz )

Internetová podoba časopisu Čtyřlístek

( www.ctyrlistek.cz/index2.htm )

Noviny dobrých knih pro děti i dospělé

( citarny.web2u.cz )

Dětská tisková agentura/ Malé (ale naše) noviny

( wp.wpublisher.cz/malenoviny )

Rádce při výběru knih

( www.knihyprodeti.cz )

Projekt „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“

( www.npkk.cz )

Projekt Rosteme s knihou

( www.rostemesknihou.cz )

Pohádky on-line

( www.mlp.cz/pohadky )

Čítárny

( citarny.cz )

Web o kultuře pro děti od 3 do 15 let

( www.mestoprodeti.cz )

Hry – předškoláci,1.+2.stupeň

( www.tyyo.cz. )

Vítězové cen Magnesia Litera 2014

Litera za prózu

Skutečná událost

Emil Hakl
Skutečná událost

Litera za poezii

Chůze po dunách

Kateřina Rudčenková
Chůze po dunách

Litera za literaturu faktu

Průvodce protektorátní Prahou

Jiří Padevět
Průvodce protektorátní Prahou

Litera za překladovou knihu

Harmonia caelestis

Péter Esterházy – Z maďarštiny přeložil Robert Svoboda
Harmonia caelestis

Litera za nakladatelský čin

Velké dějiny zemí Koruny české

Velké dějiny zemí Koruny české

Litera za knihu pro děti

Hlava v hlavě

Ondřej Buddeus, David Böhm
Hlava v hlavě

Kosmas Cena čtenářů

Po strništi bos

Zdeněk Svěrák
Po strništi bos

Magnesia Litera Kniha roku

Průvodce protektorátní Prahou

Jiří Padevět
Průvodce protektorátní Prahou

DILIA Litera pro objev roku

Tichý dech

Jan Trachta
Tichý dech

 

Rozsochy čtou dětem – šestý ročník – rok 2013

Ani v letošním roce jsme v Rozsochách v březnu  „nezůstali za kamny“, i když k tomu počasí přímo vybízelo, ale připravili jsme několik akcí pro veřejnost, které měly společné téma – knihy a podpora dětského čtenářství.

 

Autor knihy Dobrodružství kapříka Metlíka čte dětem z vlastní tvorby

 

Březen – měsíc knihy- jsme tak zahájili setkáním v knihovně. Na návštěvu přišli děti a učitelé ZŠ Rozsochy. Společně jsme si povídali o oblíbených knihách a autorech, děti si prohlédly prostředí knihovny, naučily se orientovat se v jednotlivých oddílech a částech knihovny, zajímaly se o samotné fungování knihovny a práci knihovnice.

Po návštěvě knihovny následoval zábavný program paní Andrtové z nakladatelství Thovt. Děti se naučily hymnu správného čtenáře, dozvěděly se mnoho zajímavostí o knihách a četbě, s velkou chutí se zapojily do společné hry, která se vázala k celému programu. Bylo to opravdu veselé, ale i  poučné. A když děti odcházely, ještě si pobrukovaly nápěvek písničky:  „Kniha je dopis, dlouhý dopis pro nás…“.

A takto příjemně naladěni jsme vstoupili do dalšího týdne plného zajímavého čtení, zábavy a společných zážitků. Konal se totiž šestý ročník „rozsošského čtení dětem“.

Letošní ročník jsme pojali jako dobrodružnou výpravu čtenářským světem. Pro lepší orientaci na této cestě dostaly děti mapku, do které si lepily tématické obrázky  podle čtení, kterých se zúčastnily.

Hned první den jsme směle vykročili s panem Zikmundem (Hospicové hnutí Vysočina) a „Chodící jitrnicí“. Ano, přesně takhle se jmenovala veselá pohádka, kterou nám pan Zikmund přečetl z oblíbené knihy svého dětství. K jitrnici se přidaly i další pohádky, povídání o koních, zpívání a tancování a takto příjemně nám utekl první společný podvečer.

Na další část cesty s námi vyrazil  MgA. Jan Hrubec, loutkoherec z Nového Města na Moravě. Děti i přítomné dospělé zavedl s pohádkou z knihy Jiřího Kahouna rovnou do pekla. Mohli jsme se tak dozvědět, jak to chodí „U všech čertů“. A museli jsme uznat, že ani v pekle není o zábavu nouze. V druhé části programu jsme se skvěle pobavili i u známé pohádky „Zvířátka a loupežníci“, kterou pan Hrubec se svými loutkami pojal „tak trochu po svém“.  Pohádka byla veselá, doplněná řadou krásných písniček, vtipných textů a netradičních loutek, prostě radost pohledět…

Třetím dnem čtení nás provedl radní kraje Vysočina, Mgr. et Bc. Petr Krčál a jeho pomocníci, pes Puňťa a medvědice Ája.  Se všemi přítomnými jsme se zaposlouchali do pohádky „Dařbuján a Pandrhola“. Nešlo však pouze o pasivní poslech, děti byly často vtaženy přímo do děje pohádky, četly, vyprávěly jak celý příběh bude pokračovat, odpovídaly na soutěžní otázky. A o tom, jak šikovné zde máme děti se přesvědčil pan radní i v druhé části programu, kdy byla uspořádána soutěž ve zpěvu.

„Potěšila mě velká účast dětí a jejich rodičů na této akci. Oceňuji, že rodiče podporují své děti ve čtení, které je jednou z nejlepších investic do jejich úspěšné budoucnosti,“ poznamenal radní Krčál.

A ani ve čtvrtek jsme nezaháleli a pokračovali v naší čtenářské cestě, na které nás doprovázela Mgr. Ivona Čermáková z Bystřice n. P. Tentokrát to byla cesta opravdu dlouhá, dorazili jsme při ní až do Švédska, kde se narodila autorka mnoha dětských knih, Astrid Lingrenová. Příběhy, které zažila ve svém dětství přenesla do svých knih a my jsme je díky poutavému  přednesu paní Čermákové mohli prožít všichni společně. A ani  tento podvečer nechyběl smích, zábava a legrace. Po krátké přestávce se však rozhostil klid. Paní Čermáková na přání dětí vytáhla „záložní knížku“ strašidelných příběhů. Historka o „Masařce“ byla opravdu strhující…

O tom, jak to všechno s Masařskou dopadlo se děti bavili ještě i v pátek, ale to už se naše cesta ubírala jiným směrem. Tentokrát jsme se potopili pod vodní hladinu. Společně s Janem Opatřilem a kapříkem Metlíkem, který je jedním z hlavních hrdinů jeho knih pro děti a mládež, jsme zažili dobrodružství, o kterých se nám zde na souši ani nesnilo.

Bavilo nás i samotné vyprávění o rybách a beseda s autorem. Bylo to vážně milé setkání. Ale byla to i závěrečná část naší společné cesty rozmanitým čtenářským světem. Na jejím konci čekal na děti – jak už to tak v pohádkách bývá – poklad. A nemohlo to být nic jiného, než sladká odměna a kniha, kterou si děti mohly sami vybrat. A třeba s touto knihou, nebo i s jinou,  můžou vykročit na další cestu a zažít další dobrodružství…

Akce se uskutečnila díky podpoře obce Rozsochy, Fondu Vysočiny, E-Onu, pod záštitou mikroregionu Bystřicko.

 

Alena Jarošová

 

ČTENÍ DĚTEM 2012 – PÁTÝ ROČNÍK

V roce 2006 byla v ČR odstartována kampaň s názvem „Celé česko čte dětem“,  která se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb a hodnot v rodině prostřednictvím společného čtení.

Od roku 2008 se pod záštitou Mikroregionu Bystřicko do této akce zapojuje i naše obec. Formou pětidenní akce s názvem „Rozsochy čtou dětem“ se snažíme dětem ( i rodičům) ukázat, že knihy a společná zábava  může být zajímavou a zábavnou alternativou, jak trávit svůj volný čas.

Letošní čtení dětem probíhalo v naší obci v týdnu od 12. do 16. března 2012. Místem konání se jako každoročně stala MŠ Rozsochy. Na každý den byl připraven zajímavý program, hosté, občerstvení, odměny. A tak vše mohlo začít:

V pondělí jsme se mohli přesvědčit, že moudrost a důvtip může být mnohdy účinnější než hrubá síla a že na rozum je i peklo krátké…

Pohádku „O hloupých čertech“ nám zahrálo divadlo Netratrdlo. I následná pohádka, kterou nám poutavě přečetla Lenka Cacková ze Štěpánova n. S., byla z čertovského prostředí. Poslechli jsme si veselé historky ze života čerta Matese z knihy Radomíra Ráčka. Pondělní setkání bylo zakončeno soutěží a malováním.

V úterý jsme se s naším dalším hostem – Janou Vandírkovou – podívali  do Afriky. Prohlédli jsme si mnoho krásných míst a zvířat, poslechli vyprávění, pohádky i legendy, které skvěle doplňovaly promítané fotografie a dotvářely a přiblížily nám tak celkovou africkou atmosféru.

Ve středu mezi nás s pohádkovou knihou zavítala Mga. Petra Špačková-Lintymerová, pedagog zpěvu Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci, odborná asistenka herectví na JAMU v Brně. Dětem přečetla příběhy o zvířátkách a svým přednesem zaujala všechny přítomné bez ohledu na věk. I ve svém doprovodném programu dokázala děti skvěle zaujmout a doslova strhnout k různým aktivitám, pohybovým hrám, zpívání.

Ve čtvrtek jsme se opět vydali na cesty, společně s naším průvodcem – Telmenem Baigalem, studentem Hotelové školy ve Velkém Meziříčí,  jsme zavítali do Mongolska. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí z této poměrně neznámé země,  poslechli si mongolské pohádky a prohlédli obrázky a fotografie. A velmi zajímavé byly i výrobky, které nám náš host přivezl ukázat – papírové skládanky různých velikostí, tvarů, a funkcí – ORIGAMI. A do výroby jedné takové skládanky jsme byli posléze i zasvěceni – pod dohledem našeho hosta tak všichni přítomní se zaujetím skládali, ohýbali a přehýbali papír až z něj nakonec vytvořili konečný výrobek v podobě ptáka –jeřába.

V pátek nás čekalo poslední čtení a aby konec nebyl smutný – vsadili jsme na jistotu. Naše pozvání přijal loutkoherec Jan Hrubec z Nového Města na Moravě, který si na čtení připravil veselou pohádku I. Březinové s názvem „Teta to plete“.  A báječně jsme se pobavili i v druhé části pátečního programu. Pan Hrubec nám se svými loutkami zahrál pohádku „Princezna na hrášku“, která byla díky netradičnímu pojetí a úžasnému výkonu našeho hosta opravdu skvělá.

Zajímavá byla i prohlídka samotného divadla a loutek, které si pan Hrubec vlastnoručně vyrábí.

A potom zazvonil zvonec……..

A s rozloučením byla spojena ještě jedna příjemná činnost – odměněny měly být děti, které se min. 3x v týdnu některého programu čtení zúčastnily. Podle počtu nalepených obrázků v kartičce každého návštěvníka se ukázalo, že 29 dětí mělo 100% účast, 17 dětí mělo účast nižší.

Díky podpoře obce Rozsochy a Mikroregionu Bystřicko, který pro obce získal sponzorské dary od Nadace OKD, Fondu Vysočina a E.On ČR tak mohli být pěknou knihou,  ale i samotným hodnotným programem, odměněni všichni.

Kladné ohlasy ze strany dětí i dospělých nás i letos utvrdily v tom, že tato akce má svůj význam, že děti mají zájem bavit se i jinak než vysedáváním u televize a počítače a je jen na nás dospělých, k čemu jinému je přivedeme….a může to být třeba i četba. Ale pozor, čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu…

Alena Jarošová

rok 2011 – O čtení dětem byl v Rozsochách zájem

S velkým zájmem ze strany malých, ale i dospělých posluchačů se setkal letošní, již čtvrtý ročník rozsošského čtení dětem. Důvodem byla bezesporu účast zajímavých osobností, ale také zábavná forma, kterou se předčítání odehrává.

Hned v pondělí nasadila pomyslnou laťku velmi vysoko Mgr. Lenka Macháčková, která si jako literaturu pro tento večer zvolila knihu od Jaromíra Nohavici, s názvem Tři čuníci a na čtení tématicky navázala písničkami a básničkami autora této knihy. V úterý se děti dozvěděly něco z vodnického řemesla a zadováděly si se členy místního ochotnického divadelnického spolku. Ve středu nás poctila svojí návštěvou výborná parta z Hospicového hnutí Vysočina, která dětem sehrála veselé divadlo O Popelákovi a  dokázala jim velmi šetrnou formou přiblížit svoji nelehkou, ale velmi potřebnou a obdivuhodnou činnost. Čtvrtek byl v režii paní Lenky Cackové ze Štěpánova. Všichni díky jejímu zábavnému čtení zjistili, co to je Bukukururuna, jak zvládnout jazykolamy a kolik zábavy skýtá taková, na první pohled jednoduchá záležitost, kterou je hra ze slovíčky. V pátek jsme přivítali člena Hasičské záchranné stanice kraje Vysočina, nadpraporčíka Milana Fendrycha, který nám četl ze známé a oblíbené knihy Jana Wericha – Fimfárum. Kromě toho nás čekalo zajímavé povídání o práci záchranářů.

Všem účinkujícím letošního čtení dětem za všechny vděčné dětské posluchače srdečně děkujeme a věřme, že setkání s knihou se stane samozřejmostí nejen při této akci, ale i v běžném životě každého z nás.

Poděkování patří také společnosti E-ON, která akci finančně podpořila.

ČTENÍ DĚTEM 2011! – ohlédnutí

Už jsme si zvykli na to, že v mikroregionu Bystřicko probíhá každoroční akce, v rámci které organizují jednotlivé obce setkání dětí se zajímavými lidmi, kteří jim předčítají ze svých oblíbených knih a kromě toho jim tato večerní setkání zpestřují  dalším programem, kterým bývá vyprávění, hraní, tvorba, soutěž nebo nějaká další přínosná aktivita. Dětem je zprostředkován kontakt s knihou, která začala být vytlačována novými informačními technologiemi, jako je televize nebo výpočetní technika. Navíc mají možnost setkat se s lidmi, které by třeba jinak nepotkali, dovědí se spoustu nových věcí a mohou  se aktivně pobavit.

 

Sponzorem akce Bystřicko čte dětem je společnost E-ON

Je velký rozdíl v tom, když dostane mladý člověk, který by měl rozvíjet své schopnosti, při sledování televize v rámci filmu komfortně naservírovaný obraz, emotivní hudbu i hlas a stane se pasivním konzumentem příběhu nebo když se ten samý člověk začte do zajímavého příběhu v knize a je nucen naplno zapojit logiku, fantazii a představivost. Proto by byla velká škoda, kdyby skončily knihy, coby tradiční zdroje informací, zapomenuty ve skříních či na půdách.

V Rozsochách proběhl již čtvrtý ročník čtení dětem v týdnu od 28. února do 4. března.

V pondělí jsme vyslechli veselé pohádky a básničky J. Nohavici, které nám velmi poutavě a mile přečetla Mgr. Lenka Macháčková.  I následný program pokračoval ve velmi příjemné atmosféře – za doprovodu kytary jsme si zazpívali některé „hitovky“ toho známého písničkáře a hlavně „dospělá“ část publika byla velmi překvapena, kolik písniček pro děti Jaromír Nohavica napsal a že se i tyto písničky velmi dobře poslouchají i nám odrostlejším…  Samozřejmě došlo i na „Tři čuníky“, ale musíme zmínit, že místní děti znali i spoustu jiných písniček a zpívali společně s Lenkou Macháčkovou.

V úterý četl dětem místní divadelní ochotnický spolek z pohádkové knížky Vodnické pohádky, dozvěděli jsme se i něco o životě vodníků v čechách a dokonce nás dva zástupci tohoto „mokrého řemesla“ navštívili.  Spolu s nimi jsme posvačili zelené žáby a dušičkové bonbóny ze zelených hrnečků s pokličkami.

 

Ve středu k nám rovnou z pohádkové knížky vyskočil Popelák, princezna, šašek, macecha se svým podařeným synáčkem i pan král. Pracovníci Hospicového hnutí, kteří nám přijeli pohádku pro děti zahrát, nenechali rozhodně nic náhodě a pohádkové představení bylo opravdu strhující…

Ve čtvrtek nám knihu s krkolomným názvem “ Bukukururuna“ spisovatele Karla Slabého – přijela přečíst Lenka Cacková.  Pohádkový příběh o děvčátku, které s pomocí svých přátel zvítězí nad čarodějnicí Bukukururunou Bradlafousovou byl vydán už v roce 1961, ale svým svižným dějem plným kouzel a zvratům by v klidu mohl sekundovat i dnešním moderním pohádkám. K příjemnému poslechu zcela jiště přispěl i profesionální přednes divadelní herečky Lenky Cackové.

A se slovíčky a jazykolamy jsme si pohráli i v doprovodném programu.

I díky Lence Cackové teď víme, že ani staré knihy nejsou k zahození a opravdu stojí za přečtení!

/druhé vydání knihy vyšlo v roce 1991 pod titulem: Pohádka o jedné čarodějnici, králi trpaslíků a Plaváčkovi/

V pátek na naše poslední počteníčko přislíbili účast členové Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. Jednalo se opravdu pouze o příslib, neboť podmínkou jejich vystoupení u nás bylo, že nebude zrovna nikde hořet. A tak jsme čekali, zda hasiči přijedou nebo zda nám v průběhu čtení účinkující neuteče konat svoji povinnost…

Naštěstí byla situace v kraji Vysočina klidná a tak pan Fendrych mohl dětem přečíst celou pohádku od Jana Wericha, popovídal nám o práci hasičů, rozdal zábavné úkoly a odměny a poté sebral vysílačku, skočil do hasičského auta zaparkovaného před budovou a spolu s ostatními kolegy odjel zpět na svou základnu v Bystřici nad Pernštejnem.

A zazvonil zvonec a čtení je konec – teď už je to zase na Vás dětech a rodičích….

 

Ohlédnutí zpátky:

Čtení dětem r. 2010 – viz. následující odkaz na článek: Rozsochy četly dětem

r. 2009 -Rozsochy zakončily šňůru mikroregionální akce „Bystřicko čte dětem“

r. 2008 – Rozsochy čtou dětem

Fotoalbum

…letem světem …Čtení dětem:

 

čtení není nuda….

Lenka Cacková (divadlo Netratrdlo) – čte pohádku z knihy „O čertu Matesovi“

Mga. Petra Špačková-Lintymerová, pedagog zpěvu Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci, odborná asistenka herectví na JAMU v Brně – po čtení jsme si pěkně zařádili Vodnické čtení pro děti

pohádka o Popelákovi – Hospicové hnutí

herec Erik Pardus čte dětem pohádku z knihy „Bubáci a hastrmani“

PhDr. Vlado Cisár z Městského muzea Bystřice nad Pernštejnem nám četl o povídal o historii našeho regionu
….babičky čtou dětem……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čtení vážně není nuda…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…jak pejsek s kočičkou pekli dort…