Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Zápis dětí do MŠ Rozsochy

Autor Alena Jarošová, publikováno 5. 4. 2022. Aktuality.

STANOVENÍ TERMÍNU A MÍSTA ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Žádost o přijetí naleznete na webu MŠ www.msrozsochy.cz .

Ve dnech  20.4 a  21.4. 2022 od 14,30 – 16,00 hod. proběhnou dny otevřených dveří, kde si můžete žádost o přijetí vyzvednout osobně.

Podání žádostí o přijetí proběhne ve dnech 2.5.2022 – 13.5.2022.

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby :

  1. do datové schránky školy – m5qkyku
    2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (NELZE poslat prostý email)
    3. poštou na adresu ředitelství (rozhodující je datum podání na poštu)
    4. osobním podáním zákonným zástupcem ve škole na adrese Ředitelství MŠ, Rozsochy 146, 592 57 Rozsochy

4.5.2022  od  10 do 15 hodin 

Zákonní zástupci dítěte doručí : 

– řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí do MŠ
– potvrzení lékaře o zdravotním stavu
– kopii rodného listu dítěte
– kopii občanského průkazu zákonného zástupce
– kopii očkovacího průkazu dítěte a osoby se státní příslušností mimo EU prokážou oprávněnost svého pobytu na území ČR kopií potvrzení dle zákona podle hlavy III. a IV. zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Pro případné dotazy můžete volat na tel. 566 576 212, 734 701 347 nebo psát na email: msrozsochy.rodice@seznam.cz

Po přijetí žádosti budete kontaktováni telefonicky a bude vám přiděleno registrační číslo, které se potom objeví ve vyvěšeném rozhodnutí o přijetí. 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  2022/2023

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobí stanoveným pravidelným očkováním dle zákona 258/2000 Sb. §50 / netýká se dětí v době povinné předškolní docházky )

MŠ se přijímají děti do naplnění celkové kapacity 31 dětí.

1/ Do MŠ budou přijímány děti, pro které 1.9. 2022  začíná povinné předškolní vzdělávání s místem trvalého bydliště v obci  Rozsochy a  jejích přilehlých částí  / dle § 34a  zákon 561/2004 Sb.,školský zákon /

2/ Do MŠ budou přijímány děti ve věku 3 – 5 let s trvalým bydlištěm v obci Rozsochy / 3 roky dosáhne dítě nejpozději 31.8.2022/

3/ Do MŠ budou přijímány děti ve věku 3 let  s trvalým bydlištěm v obci Rozsochy / 3 let dosáhnou nejpozději 31.12.2022 /

4/ Do MŠ budou přijímány děti mladší 3 let s trvalým bydlištěm v obci Rozsochy / 3 let dosáhnou nejpozěji 31.8.2023 /

5/ Do MŠ budou přijímány děti, pro které 1.9.2022 začíná povinné předškolní vzdělávání s místem trvalého bydliště mimo obec Rozsochy

6/ Do MŠ budou přijímány děti s trvalým bydlištěm mimo obec Rozsochy, jež dosáhnou nejpozději 31. 8. 2023 dva roky.

7/V přijímání dětí do MŠ nerozhoduje zaměstnanost rodičů, sociální problémy ani zdravotní stav dítěte – zařazují se i děti zdravotně postižené

Doplňující informace

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Přijetí v průběhu školního roku je možné v případě, že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

Plnit povinnost předškolního vzdělávání je však povinné u dětí, které dosáhly do 31. 8. pěti let, od počátku školního roku.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

  • 4 souvislé hodiny denně,
  • ředitel školy stanoví ve školním řádu začátek povinné doby mezi 7. a 8. hodinou.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin. Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

Věra  Ptáčková, ředitelka MŠ Rozsochy

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.