Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Pozvánka

Autor Alena Jarošová, publikováno 9. 12. 2021. Aktuality.

Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy, které se koná 15. prosince 2021 v 16:30
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, v přízemí budovy v Rozsochách č.p. 146

1. Schválení programu zasedání
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Zprávy z jednání rady
4. Rozpočet obce na rok 2022
5. Střednědobý výhled rozpočtu obce do roku 2024
6. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ a ZŠ Rozsochy do roku 2024
7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
8. Smlouva s TS Bystřice nad Pernštejnem
9. Jmenování inventarizační komise
10. Navrácení finančních prostředků poskytnutých PO na účetní odpisy do konce roku 2021
11. Pověření rady obce ke schválení rozpočtových opatření do konce roku 2021
12. Záměr prodeje části pozemku p.č. 165/33 v k.ú. Rozsochy
13. Záměr prodeje části pozemku p.č. 165/29 a p.č. 165/30 v k.ú .Rozsochy
14. Záměr prodeje části pozemku p.č. 253/51 v k.ú. Albrechtice
15. Žádost Diakonie
16. Informace a organizační záležitosti
17. Diskuse
18. Závěr

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.