Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Zastupitelstvo obce – pozvánka na schůzi 19. července 2021

Autor Alena Jarošová, publikováno 12. 7. 2021. Aktuality.

Pozvánka
na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy, které se koná 19. července 2021 v 18:00
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, v přízemí budovy v Rozsochách č.p. 146

1. Schválení programu zasedání
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Zprávy z jednání rady
4. Schválení Změny č.1 Územního plánu obce Rozsochy
5. Schválení Požárního řádu obce Rozsochy
6. Schválení Darovací smlouvy obcím zasaženým tornádem
7. Rozpočtová opatření č. 6/2021
8. Schválení uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce
9. Prodej pozemku p.č. 466/13 trvalý travní porost v k.ú. Rozsochy
10. Prodej pozemku p.č. 253/53 ostatní plocha v k.ú. Albrechtice
11. Prodej pozemku p.č. 253/56 ostatní plocha v k.ú. Albrechgtice
12. Prodej pozemku p.č. 253/59 ostatní plocha v k.ú. Albrechtice
13. Schválení pravidel postupu při prodeji nemovitostí určených k výstavbě RD
14. Informace a organizační záležitosti
15. Diskuse
16. Závěr

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.