Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Pozvánka – Schůze ZO Rozsochy – 17.8.2020

Autor Josef Smolka, publikováno 7. 8. 2020. Aktuality.

Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy, které se koná 17. srpna 2020 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, v přízemí budovy v Rozsochách č.p. 146

PROGRAM:

1. Schválení programu zasedání

2. Schválení ověřovatelů zápisu

3. Zprávy z jednání rady

4. Smlouva s SVK Žďársko o finančním příspěvku na PD výstavby rekonstrukce vodovodu

5. Dodatek smlouvy o dílo s SHP stavby s.r.o.

6. Rozpočtové opatření č. 5/2020

7. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků na třídu v ZŠ Rozsochy

8. Záměr prodeje části pozemku p.č. 985/1 v k.ú. Kundratice

9. Záměr prodeje části pozemku p.č. 76/1 v k.ú. Vojetín

10. Záměr prodeje části pozemku p.č. 76/8 v k.ú. Vojetín

11. Záměr prodeje části pozemku p.č. 253/20 v k.ú. Albrechtice

12. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 165/1 v k.ú. Rozsochy

13. Prodej pozemku p.č. 165/78 orná půda v k.ú. Rozsochy

14. Prodej části pozemku p.č. 495/4 trvalý travní porost a části pozemku p.č. 67/1 ostatní plocha v k.ú. Rozsochy

15. Prodej části pozemku p.č. st.85/1 zastavěná plocha a části pozemku p.č. 334/2 ostatní plocha v k.ú. Rozsochy

16. Změna systému výběru poplatků za odpady

17. Informace a organizační záležitosti

18. Diskuse

19. Závěr

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.