Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Provoz v Mateřské škole Rozsochy od 1. 6. 2020

Autor Josef Smolka, publikováno 25. 5. 2020. Aktuality.

Provoz  MŠ  Rozsochy

1. Provoz MŠ bude zahájen  1.6.202

2. Provozní doba v měsíci červnu :             6,00 – 15,00 hodin

Nástup do MŠ je povolen v době od            6,00 – 8,00 hodin

Vyzvedávání dětí z MŠ je umožněno v době      12,00  – 12,15 hodin, 14,15  – 14,45 hodin

Co je nutné:

 1. Předat  škole podepsané prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.
 2. Prosíme o minimalizaci shromažďování před MŠ, dodržování rozestupů. Doprovázející osoba se v prostorách MŠ bude vždy pohybovat v roušce.
 3. V MŠ děti ani pedagogičtí pracovníci roušky nosit nemusí.
 4. Děti převezme ředitelkou pověřená osoba při vstupu do MŠ.
 5. Rodič dítě předává přítomnému pedagogickému pracovníkovi v tzv. ranním filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo.
 6. Dítě nesmí vykazovat žádná respirační onemocnění  :  rýma, kašel, teplota
 7. Pro děti trpící alergií v jarním období je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.
 8. Dětem se bude měřit teplota. Proběhne dezinfekce rukou.
 9. Pokud dítě během pobytu v MŠ vykazuje některý z možných příznaků COVID 19 ,   umístěno do samostatné místnosti. Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce dítěte k okamžitému vyzvednutí dítěte ze školy. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
 10. Děti si donesou v igelitové tašce náhradní oblečení a 2 čisté roušky, pro případ výskytu nákazy ve třídě, škole.
 11. Před vstupem do třídy mateřské školy si dítě za pomoci personálu školy umyje a řádně vydezinfikuje ruce
 12. Pedagogický personál v mateřské škole bude zvýšeně dohlížet na osobní hygienu dětí, bude nápomocen dětem při použití desinfekčních prostředků v rámci osobní hygieny(umýt ruce a na řádně vysušené ruce použít dezinfekční prostředek),respektive zajistí jejich použití výhradně pod dozorem personálu, a zajistí uložení těchto prostředků mimo dosah dětí. Desinfekční prostředky volit s virucidním účinkem.
 13. K osušení rukou zajistit jednorázové papírové ručníky
 14. Používat výhradně jednorázové kapesníky a po smrkání vždy umýt a vydezinfikovat ruce.
 15. Zvýšeně dbát na to, aby si děti v mateřské škole nepůjčovaly/nezaměňovaly hrníčky, příbory a jiné věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy.
 16. Při odpočinku zajistit větrání místnosti, při prostorových možnostech lehátka umístit v rozestupech nebo střídat směr ležících dětí. Při odpočinku nebudou děti používat roušky.
 17. Při manipulaci s prádlem musí personál používat OOP a místnost se musí řádně vyvětrat.
 18. Pobyt venku zařazovat podle klimatických podmínek i několikrát denně.
 19. Věnovat pozornost vnitřním mikroklimatickým podmínkám a dostatečně větrat pobytové prostory čerstvým vzduchem.
 20. Ve zvýšené míře zajistit úklid všech prostor a desinfekci hygienických zařízení, důkladné čištění a dezinfekci ploch a předmětů, kterých se děti či pracovníci dotýkají, a to podle potřeby i během dne. K dezinfekci používat vhodné prostředky podle účelu použití s virucidním účinkem. Pro dezinfekci lze použít i postřik. Po ukončení činnosti dětí, lze společně užívané předměty postřikem vydezinfikovat za podmínky dodržení expoziční doby dle návodu výrobce a zajistit přiměřenou dobu před opakovaným použitím předmětů z důvodu zdravotní bezpečnosti.
 21. Po činnostech, kdy děti společně užívají stejné předměty je potřeba si vždy pod dohledem pedagogického dozoru umýt a vydezinfikovat ruce.
 22. Opatření pro společné stravování:
 • před a po servírování jídla stoly umýt a vydezinfikovat
 • příbory si samy děti nebudou brát z hromadně a volně uložených zásobníků;
 • každé dítě před výdejem stravy získá svůj příbor, hygienicky uložený do jednorázového ubrousku
 • před a po výdeji stravy dodržovat pravidla umytí a dezinfekce rukou
 • použité nádobí, příbory, hrnečky apod. umývat v myčce při programu na nejvyšší možnou teplotu, kterou myčka umožní. Hrnečky se umyjí během dne několikrát.
 1. Cizí osoba (návštěvy, služebné návštěvy apod.) má vstup zakázán.
 2. Pokud vedení školy vstup umožní, je návštěva povinna se zapsat do evidence návštěv, použít dezinfekci a používat roušku

27. Vstup do třídy není povolen žádné jiné osobě, kromě zaměstnanců MŠ a dětí MŠ.

28. Do odvolání nesmí děti nosit do MŠ svoje hračky,knihy,  jídlo, …

 1. Dětem budou nabízeny ke hře  tzv.  „tvrdé“ hračky  – jako jsou stavebnice, autíčka, kočárky, panenky, nádobíčko  apod. , které lze dezinfikovat. Hračky se budou každý den měněny.
 2. Tzv. měkké hračky, které se obtížně dezinfikuji, deskové hry, plyšáci, puzzle  apod.  dětem nabízeny  nebudou.

31. Žádáme proto rodiče, aby svým dětem dávali do MŠ s sebou plastovou láhev na pití, kterou budeme dle potřeby dětem doplňovat. Toto opatření nám umožní dodržovat pitný režim ve třídách, ale i při pobytu venku. Lahve dětem označte jménem, aby nedocházelo k záměně.

Rozsochy 21.5.2020                                                         Věra Ptáčková, řed. MŠ Rozsochy

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.