Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Zápis do MŠ Rozsochy – informace

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 4. 2020. Aktuality.

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že zápis do Mateřské školy Rozsochy proběhne letos vzhledem k mimořádnému opatření bez osobní účasti dětí a minimalizace osobní účasti zákonných zástupců. V postupu se řídíme doporučením MŠMT ze dne 3. 4. 2020.

  • Zápis do Mateřské školy Rozsochy  pro školní rok 2020/2021 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 pěti let věku.
  • Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyř, tří t a dvou let do 31. 8. 2020 a to až do naplnění kapacity mateřské školy.

Doba termínu zápisu je stanovena od 2. května 2020 do 12. května 2020.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Je třeba doložení řádného očkování dítěte – tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce by neměl navštěvovat osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a současně doloží kopii očkovacího průkazu (prostou kopii, není nutné ověření).  V případě, že dítě nebylo očkováno, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií

Odevzdání přihlášky

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou a podepsanou přihlášku doručit  následujícími způsoby s tím, že preferovány jsou body 1-3:

  1. do datové schránky školy –   7m4si6
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)

msrozsochy.rodice@seznam.cz

  1. poštou (vše vložit do obálky s nápisem „Zápis“)
  2. osobní podání: ve výjimečném případě může být se zákonným zástupcem domluveno e-mailem nebo telefonicky osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Věra Ptáčková, řed. MŠ Rozsochy

Mateřská škola Rozsochy,

okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

592 57   Rozsochy 146

IČO : 70999643

 

…………………………………………………………………………………………………

Čestné prohlášení k očkování

 

Prohlašuji, že ………………………….., nar. ……………………se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

Podpis zákonného zástupce

 

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.