Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Slavnostní odhalení pomníku v Blažejovicích

Autor Josef Smolka, publikováno 11. 6. 2018. Aktuality.

Více obrázků najdete v naší fotogalerii

Letošní rok je významný tím, že si připomínáme sté výročí konce první světové války a vzniku samostatné Československé republiky. Toto kulaté a pro náš stát velmi významné jubileum nepochybně vyzývá k zamyšlení  nad chodem dějin, ale také nad lidskými osudy, které byly tímto děním zásadně ovlivněny. Snad každá obec má své válečné oběti. Jsou mezi nimi lidé, kteří měli tu tragickou smůlu, že byli ve špatnou dobu na špatném místě, lidé, kteří byli odvedeni a padli na válečné frontě nebo lidé, kteří se podíleli na odbojové činnosti a padli do rukou nepřátel. Na svoji odbojovou činnost však lidé nedopláceli pouze v období války, ale svoje oběti má i totalitní období po druhé světové válce. Podobně, jako ve většině obcí naší země, si jsou i v Blažejovicích místní sousedé vědomi, že oběti svých padlých a pronásledovaných spoluobčanů je třeba si neustále připomínat. Proto se rozhodli, že jim vybudují a v letošním roce slavnostně odhalí památník. Přestože v obci má trvalý pobyt pouhých 42 obyvatel, tak dokázali prostřednictvím sbírky nashromáždit dostatek finančních prostředků, aby mohl být zhotoven a uprostřed Blažejovic umístěn kamenný památník s mramorovou deskou, se jmény všech místních občanů, padlých v první a druhé světové válce a místních občanů, pronásledovaných v letech 1939 až 1989.

Slavnostního odhalení památníku, které proběhlo v sobotu 9. června ve 14 hodin, se zúčastnilo kromě domácích i velké množství hostů z okolí a velmi potěšitelná byla velká účast mladých lidí. Slavnostní akt zahájil člen rady obce, Pavel Juračka, přivítáním všech místních obyvatel i hostů. Poté byla z památníku sňata tkanina, která jej do té doby zahalovala, a Blažejovicemi zazněla naše státní hymna v podání místních zpěváků, doprovázených dechovými nástroji. Následoval projev, ve kterém Pavel Juračka mimo jiné stručně seznámil všechny přítomné s osudy jednotlivých lidí, jejichž jména jsou uvedena na mramorové desce památníku a oficiální část programu byla zakončena. Po zbytek odpoledne byl pro všechny připraven prostor dvora blízkého domu, kde byly nachystány židle a stoly, na nichž nechybělo občerstvení, které připravili místní lidé.

Je velmi dobře, že se stále setkáváme s akcemi, které lidem připomínají, že mír, svoboda a demokracie nejsou nějaké samozřejmosti, které nám jsou automaticky dány, ale že se jedná o hodnoty, velmi draze vykoupené, a je naší povinností je uchovat dalším generacím. V případě, že bychom je z nějakých důvodů ztratili, tak způsobíme nejenom sobě, ale i dalším generacím podobná hořká období, jaká zažívali naši předkové.

Všem lidem, kteří se přičinili o to, aby mohl být památník v Blažejovicích postaven a slavnostně odhalen patří srdečné díky.

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.