Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Daň z nemovitostí 2017 – informace k nové službě

Autor Josef Smolka, publikováno 12. 12. 2016. Aktuality.

Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu:

od roku 2017 je možnost zasílání poplatníkům daně z nomovitých věcí místo složenky údaje pro zaplacení daně e-mailem. Žádost o elektronické zasílání je třeba podat do 15.3.2017.

Formulář žádosti nalezente zde:

http://www.vecov.cz/public/frontend/data/news/24/1480926177%C5%BD%C3%A1dost%20e-mail.pdf

Daň z nemovitostí 2017 – sdělení FÚ

  • 05.12.2016

Informace k Přiznání k dani z nemovi

 

Důsledkem obnovy katastrálního operátu (digitalizace), která byla v letošním roce provedena v našich katastrech,  může být jak změna výměry parcel, změna čísel parcel, změna druhu pozemku tak změna poplatníka daně z pozemku. Poplatníkem je v zásadě vlastník pozemku; výjimku představovali pronajaté pozemky, jestliže byli evidované v Katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem PK, kdy byl poplatníkem daně nájemce. Po skončení obnovy katastrálního operátu již pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způsobem (dále jsou již vedeny jako např. orná půda, trvalý travní porost, lesní pozemek, ostatní plocha atd.), proto se poplatníkem stává vlastník.

Změna výměry parcely, změna čísel parcel, změna druhu pozemku i změna poplatníka daně z nemovitostí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly, tzn. na rok 2017.

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitostí je povinen tak učinit do 31. ledna 2017. Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní a daňové přiznání poté nepodá ani na výzvu správce daně, vznikne mu podle ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve výši minimálně 500,- Kč).

Daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2017  tedy musí do 31. ledna 2017 osobně na FÚ ve Žďáře nad Sázavou podat poplatníci kteří:

–          pronajímali nebo vlastnili pozemky evidované v Katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem (PK)

–          mají po digitalizaci změnu výměry parcel, změnu čísel parcel či změnu druhu pozemku (dojde ke změně výše daně z nemovitostí)

–          daňové přiznání k dani z nemovitých věcí by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří  v roce 2016 nebo i dříve nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku

–          také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu

–          povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří na již v minulosti přiznané nemovité věci provedli stavební úpravy – přístavbu, nástavbu nebo ji naopak zbourali

–          nahlásit se také musí změna druhu pozemku v případě zakoupení pozemku ke stavbě – ode dne vystavení stavebního povolení pozemek nabývá statusu stavební parcely (nikoliv např. TTP)

–          změna také nastává u druhu pozemku „ostatní plocha“ – FÚ zajímá skutečný stav v terénu, nikoliv způsob využití ostatní plochy uvedený v katastru (např. neplodná půda). Před návštěvou finančního úřadu doporučujeme si zrevidovat všechny „ostatní plochy“ a zejména „neplodné půdy“ na vašem LV a zjistit si skutečný stav kultury. Pokud budete trvat na „neplodné půdě“, je nutné si na obecním úřadě ve Věcově požádat o potvrzení neplodnosti pozemku (neplodná půda: pozemek, na němž se nachází prudký svah, skála a jiné neplodné půdy, kterými se rozumí zejména zarostlé rokle, vysoké meze s křovinami nebo s kamením, kamenitý terén, ochranné hráze, bermy u regulovaných vodních toků a pozemek, který neposkytuje trvalý užitek z jiných důvodů, zejména plocha zarostlá křovinami nebo zanesená štěrkem nebo kamením, s výjimkou případů, kdy stav pozemku je důsledkem lidské činnosti nebo nečinnosti a pozemek lze opět uvést do stavu umožňujícího jeho trvalé hospodářské využití). Skutečný stav lze zjistit na internetu náhledem na leteckou mapu např. na www.ikatastr.cz.

Komentáře (1)

  • Zrzavecka Eva

    Dobrý den potřebovala bych poradit vlastním pozemek – ostatní plocha neplodná půda, platí z toho daň z nemovitostí. Předem děkuji za kladné vyřízení Eva Zrzavecká

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.