Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Letošní Bartolomějská pouť v Rozsochách bude ve znamení výročí 250 let od znovuvysvěcení kostela sv. Bartoloměje.

Autor Josef Smolka, publikováno 9. 8. 2016. Slavnosti.

O letošní pouti, která proběhne v neděli 28. srpna oslavíme nejenom výročí 250 let od znovuvysvěcení kostela, ale i výročí počátků školy v Rozsochách.  V 9:15 bude v kostele sv. Bartoloměje sloužena slavnostní bohoslužba a v sousední budově základní školy bude otevřena výstava historických fotografií. Pokud jste ještě neviděli naše 4 zvony, umístěné v západní věži, tak můžete využít této příležitosti, neboť o pouti bude věž se zvony volně přístupná. Ke slavnostní atmosféře přispěje dechová hudba a vedle tradičních pouťových atrakcí bude od osmé hodiny na návsi probíhat řemeslný jarmark.

Všechny srdečně zveme, aby si s námi naši výroční pouť naplno užili.

17. dne měsíce srpna 1766 nejdůstojnější, nejjasnější a nejznamenitější pán Heřman Hannibal, z milosti Boží a apoštolské stolice královehradecký biskup, ze svobodných pánů z Blümegenu, nejtajnější činný rada obojího svatého císařsko-královského a apoštolského veličenstva, infulovaný probošt vynikajícího královského kolegiátního chrámu u sv. Petra a Pavla v Brně, kanovník olomouckého katedrálního chrámu, pán na Vizovicích, Letovicích, Chrastu atd. vysvětil tento kostel a oltář k poctě sv. Bartoloměje a uzavřel do něj ostatky svatých mučedníků Pacifika a Theofila a jednotlivým Kristovým věrným v onen den udělil náležité odpustky, v podobě obvyklé v církvi, na jeden rok a těm, kteří jej navštíví ve výroční den vysvěcení, na čtyřicet dní. – Takto zní doslovný překlad listiny, vystavené u příležitosti nového vysvěcení kostea sv. Bartoloměje v Rozsochách v roce 1766. (Z originálu přeložil Mgr. Jan Pulkrábek).

Kostel sv. Bartoloměje v Rozsochách je místní nejvýznamnější památkou a je velmi úzce spjat s počátky dějin obce. První nepřímá zmínka o něm je již na listině Demetera z Bukova, sepsané v roce 1285. Kolem poloviny 13. století je také odhadováno založení Rozsoch.

Po bitvě na Bílé hoře dochází k hospodářskému úpadku obce i farnosti, kostel začíná chátrat a na vizitačním protokolu z roku 1662 je již uveden pouze jako filiální. Situace se mění k lepšímu až v polovině 18. století, kdy celé panství kupuje Arnošt Matyáš Mitrovský a jeho syn, Josef Maxmilián, který panství po otcově smrti zdědil, nechal rozsošský kostel v létech 1763 – 1766 přestavět do barokního slohu. Spolu s přestavbou kostela byla postavena i nová fara, na kterou byl dosazen farář Josef Kresta. Původní, stará fara začala sloužit pro výuku místních dětí.

Komentáře (3)

 • Marie Hofírková

  Dobrýden,
  datum pouti 28.srpna2017 je asi mylné.Jde o 27.8.?
  Rádi bychom přijeli s Vámi oslavit. z Tišnova.

 • Marie Hofírková

  [1Prosím odpověď o správnosti data pouti srpen2017.]
  Zdraví
  Marie Hofírková a spol.

 • Augustin Holý

  Rozsošská pouť se koná ve svátek patrona místního kostela – sv. Bartoloměje. Vzhledem k tomu, že pouť je pořádána vždy v neděli a svátek našeho patrona vždy na neděli nevychází, tak se pouť koná vždy první neděli po tomto svátku. Letos je to v neděli 27. srpna.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.