Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Oslavili jsme 120. výročí založení Dobrovolného sboru hasičského v Rozsochách

Autor Josef Smolka, publikováno 27. 6. 2016. Slavnosti.

Sobota 25. června se v naší obci pyšnila slavnostní atmosférou. V tento den zde probíhaly oslavy 120. výročí založení, tehdejšího „Dobrovolného sboru hasičského v Rozsochách.“

U zrodu této velmi prospěšné, dobrovolnické organizace bylo v roce 1896 osvícené obecní představenstvo, v čele se starostou Josefem Vostrejžem, který byl také zvolen jejím prvním předsedou. Náčelníkem byl ustanoven nadučitel Josef Pohanka a jednatelem podučitel František Štěpán. První hasičský sbor měl celkem 26 členů a na tehdejší poměry dosti dobrou výzbroj, kterou představovaly především 2 ruční jednoproudnicové stříkačky. Už při založení dostali rozsošští hasiči do vínku krédo, vystihující hlavní smysl organizace: „Bližnímu k ochraně, vlasti k obraně.“ A pod tímto heslem působí dodnes.

Oslavy začaly na dolním konci obce, kam se od třinácté hodiny sjížděly hasičské sbory z okolí, aby jejich členové svým rozsošským kolegům k výročí pogratulovali. Všechny sbory postupně, za zvuku hudby, napochodovaly před nastoupený útvar místních hasičů, aby byly v Rozsochách slavnostně přivítány. Poté se za zvuku hudby vydal na pochod dlouhý, uniformovaný průvod. V úrovni parkoviště u budovy základní školy, kde byla připravena nablýskaná hasičská Avie A31, se průvod zastavil a místní farář Mgr. Martin Pernička ji před zraky všech slavnostně požehnal. Poté průvod pokračoval ve své cestě obcí, až za budovu orlovny, kde všechny hasičské sbory nastoupily k hlavní oficiální části oslav. Po podání hlášení místnímu hasičskému starostovi, Jaroslavu Střešňákovi, zazněl k nastoupeným sborům jeho projev a následně dostali slovo další hosté svátečního setkání. Je velmi dobře, že účastníci slavnosti nezapomněli také uctít minutou ticha památku všech svých hasičských kolegů, kteří se této slavnosti nedožili. Oslavy výročí bývají tou  nejlepší příležitostí k ocenění lidské obětavosti a práce. Stejně tak tomu bylo i u tohoto výročí. Člověka potěší, když ví, že si jeho okolí uvědomuje hodnotu jeho práce pro druhé a nebere ji jako samozřejmost. Tentokrát však byli kromě starších, zasloužilých členů odměněni i všichni mladí hasiči, kteří dostali zlatou medaili SDH Rozsochy za nadšení, se kterým trénují požární útok a se kterým se účastní soutěže Dětská hasičská liga.

V další části slavnosti si už všichni užívali krásného odpoledne, místního pohostinnosti a dobré hudby. Je na místě pochválit rozsošské hasiče za velmi dobrou organizaci celé akce a za to, že si váží tradic a historie.

DĚKUJEME společnosti Wera Werk s.r.o. za poskytnutí sponzorského daru pro SDH Rozsochy, na podporu mladých hasičů.

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.