Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Pozvánka na schůzi ZO Rozsochy – 17.12.2015

Autor Josef Smolka, publikováno 14. 12. 2015. Aktuality.

1. Schválení programu zasedání

2. Schválení ověřovatelů zápisu

3. Zpráva z jednání rady

4. Odprodej pozemku p.č. 83/3 v k.ú. Rozsochy

5. Smlouva o budoucí darovací smlouvě na část pozemku 808/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rozsochy

6. Schválení stanov SVK Žďársko

7. Pověření k zastupování obce Rozsochy na zasedání SVK Žďársko

8. Smlouva o věcném břemeni na pozemku p.č. 747 v k.ú. Kundratice u Rozsoch

9. Dodatek ke smlouvě o likvidaci komunálního odpadu,  stanovení výše plateb za popelnici v roce 2015

10.Navrácení finanční prostředků na účetní odpisy PO

11. Finanční výhled do roku 2018

12. Inventarizační komise k provedení inventarizace majetku obce

13.Pověření Rady ke schválení rozpočtových opatření k 31.12.2015

14.Schválení rozpočtového provizoria na rok 2016

15. Informace o rámcové ceně na odbahnění rybníku na pozemku p.č. 104 v k.ú. Kundratice u Rozsoch

16.Kalkulace spotřeby el. energie veřejného osvětlení za celonoční víkendové svícení

17. Schválení výběru dodavatele stavebních prací – odstranění podzemních částí objektů v k.ú. Albrechtice u Rozsoch

18. Převzetí místní provozovny České pošty v rámci projektu „Pošta partner“

19. Informace a organizační záležitosti

20. Diskuse, závěr

 

Augustin Holý, starosta obce

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.