Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Schůze Zastupitelstva obce – 29. září 2015

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 9. 2015. Aktuality.

Pozvánka

Na schůzi ZO Rozsochy, která se koná v úterý 29. září 2015 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Rozsochy, v přízemí budovy v Rozsochách č. p. 146.

Program:

1. Schválení programu zasedání

2. Schválení ověřovatelů zápisu

3. Zpráva z jednání rady

4. Žádost o odprodej pozemku p.č. 83/3 v k.ú. Rozsochy

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zatížení části pozemků p.č. 983/16, 985/1, 975, 974, 985/4, 58, 983/1 a 60/1 v k.ú.

Kundratice u Rozsoch věcným břemenem ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. za účelem umístění distribuční soustavy

elektrického vedení nízkého napětí

6. Smlouva o budoucí darovací smlouvě na část pozemku 808/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rozs.

7. Rozpočtová opatření

8. Informaca a organizační záležitosti

9. Diskuse

10. Závěr

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.