Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Modernizace železniční tratě zastaví vlakovou dopravu mezi stanicemi Brno hl.n. a Kuřim

Autor Josef Smolka, publikováno 2. 6. 2015. Aktuality.

Tisková zpráva ČD z 2.6.2015:

V pondělí 15. června začne náročná výluka na trati Brno – Tišnov. Správa
železniční dopravní cesty (SŽDC) zcela vyloučí železniční dopravu mezi Brnem
a nádražím v Kuřimi. Výluka potrvá 78 dní, skončí 31. srpna. Rychlíky do Prahy
jedoucí přes Havlíčkův Brod budou začínat a končit v Tišnově, mezi Brnem
a Tišnovem budou nahrazeny autobusy. Osobní vlaky do Tišnova budou mezi
brněnským hlavním nádražím a nádražím v Králově Poli nahrazeny tramvajovou
linkou P6, dále do Kuřimi budou jezdit autobusy. KORDIS JMK prodlouží
autobusové linky č. 311 a 312, navíc zavede novou linku č. 304 od vlakového
nádraží v Kuřimi ke královopolskému nádraží.

„Náročnost výluky spočívá především v době trvání bezkolejného provozu, kterou nepamatujeme
několik desítek let. Navíc se jedná o jednu z nejvytíženějších linek v rámci regionální vlakové dopravy
v kraji. Při jejím plánování s investorem stavby, Správou železniční dopravní cesty, jsme zohledňovali
všechny možné varianty, od časově náročnějších výluk s jednokolejným provozem, až po úplné
zastavení provozu po co možná nejkratší dobu,“ vysvětluje Jiří Sysel, ředitel Regionálního obchodního
centra ČD v Brně a dodává: „Hodnotili jsme různé varianty optikou našeho cestujícího a jsme přesvědčení, že
zastavení provozu na dva a půl měsíce v době letních prázdnin s pevně daným schématem zajištění dopravy je
vhodnější než celoroční dílčí výluky s různým řešením dopravy. Ve spolupráci se společností KORDIS
i Dopravním podnikem města Brna jsme naplánovali plnohodnotné zajištění dopravy z Brna do Kuřimi a zpět.
Bezkolejný provoz jsme měli v Brně na hlavní trati před dvěma roky a nastavená opatření fungovala výborně.
Věřím, že i tato výluka se obejde bez větších komplikací a cestující budou mít pochopení.“

Trať 250 Brno – Tišnov – Žďár nad Sázavou, osobní a spěšné vlaky – linka S3

Osobní vlaky Brno – Tišnov – Žďár nad Sázavou v úseku Brno hl. n. – Brno-Královo Pole – Kuřim
nepojedou. Náhradní dopravu Brno hl.n. – Brno-Královo Pole zajistí tramvajová linka P6 a v úseku Brno-
Královo Pole – Kuřim autobusy.
Tramvajová linka speciálně zavedená pro tuto výluku bude označena jako linka P6 a pojede po trase
Nové sady – Hlavní nádraží – dále po trase linky č. 1 – Semilasso – Královo Pole, nádraží. Jízdní doba
této tramvajové linky v úseku Hlavní nádraží – Královo Pole je cca 17 minut. V tramvajích budou některé
druhy jízdních dokladů vydaných mimo Tarif IDS JMK platné pouze ve spojení s doplňkovým potvrzením –
kupónem, které cestující obdrží v osobních pokladnách nebo u vlakového personálu, jedná se např. o aplikaci
IN 100 apod.
Interval linky P6 bude přizpůsoben předpokládanému rozsahu poptávky cestujících v závislosti na časech
příjezdů a odjezdů autobusů v úseku Brno-Královo Pole – Kuřim. Součet cestovních dob tramvajové dopravy
a náhradní autobusové dopravy je však větší než jízdní doba vlaku, a tak cestující musí při plánování svých jízd
přes Brno počítat s rozpadem přípojů na brněnském hlavním nádraží oproti bezvýlukovému stavu. Přeprava
spoluzavazadel v tramvajích je možná, přeprava jízdních kol je povolena pouze se souhlasem řidiče tramvaje.

Náhradní autobusová doprava za spěšný vlak Pernštejn Brno – Nedvědice – Žďár nad Sázavou bude zavedena v úseku Kuřim – Brno-Židenice a zpět.

Spěšný vlak Expres Pálava–Podyjí z Brna-Králova Pole přes Břeclav a Znojmo do Šatova bude v době výluky začínat, resp. končit na brněnském hlavním nádraží.

Náhradní autobusová doprava mezi Brnem-Královým Polem a Kuřimí bude vedena dvojím způsobem:
1. náhradní autobusová doprava za příslušný vlak v úseku Brno-Židenice – Brno-Lesná – Brno-Královo
Pole – Brno-Řečkovice – Česká – Kuřim, u některých spojů bude veden i expresní autobus Brno-
Královo Pole – Kuřim bez zastavení v Brně-Řečkovicích a České;
2. protažením autobusových linek IDS JMK č. 311 a 312 pro možnost jízd z / do obcí v okolí Kuřimi bez
nutnosti přestupu v Kuřimi, tyto linky pojedou v úseku Brno-Královo Pole – Kuřim bez zastavení;
3. zavedením výlukové autobusové linky IDS JMK č. 304 Kuřim,, žel. st. – Kuřim, TYCO – Podlesí –
Královo Pole, nádraží.
Přeprava spoluzavazadel v autobusech náhradní dopravy je možná v omezeném rozsahu do vyčerpání
kapacity spoje, v linkách č. 304, 311 a 312 není možná přeprava jízdních kol. Při výluce takového
rozsahu není technicky možné uspokojit poptávku cyklistů o místo pro jízdní kolo v autobusech
náhradní dopravy.

Trať 250 Brno – Tišnov – Havlíčkův Brod – Praha, rychlíky – linka R3
Rychlíky Brno – Havlíčkův Brod – Praha v úseku Brno hl. n. – Tišnov nepojedou. Náhradní dopravu
zajistí autobusy. Autobusy náhradní dopravy budou odjíždět od brněnského hlavního nádraží
v dřívějších časech a v opačném směru budou do Brna dojíždět v pozdějších časech oproti
pravidelnému jízdnímu řádu.
Přeprava spoluzavazadel v autobusech náhradní dopravy bude možná, přeprava jízdních kol bude v omezeném
rozsahu do vyčerpání kapacity zajišťována nákladními automobily. Přeprava cestujících na vozíku v autobusech
náhradní dopravy bude možná po vzájemné dohodě s ČD.

Trať 250 Brno – Vranovice – Břeclav, linka S3
Osobní vlaky Brno hl.n. – Břeclav pojedou podle pravidelného jízdního řádu. Jedinou výjimkou je
nahrazení osobních vlaků 4931 a 4926 z Brna hl.n. do Modřic a zpět v pracovní dny: odjezd náhradní
autobusové dopravy z Brna hl.n. v 7:40 s příjezdem do Modřic v 7:53 a zpět z Modřic v 8:55, příjezd na hlavní
nádraží v Brně v 9:08.
Podrobné informace získají cestující na stánkách www.cd.cz ve výlukových jízdních řádech
a v elektronických vyhledávačích spojení před výlukou. Informace budou poskytovat i zaměstnanci
v osobních pokladnách. Prosíme cestující, aby dbali zvýšené pozornosti informacím na informačních
panelech na nádražích. Přestupy cestujících budou také koordinovat další zaměstnanci ČD.

Co přinese modernizace tratě mezi brněnskými Maloměřicemi a Kuřimí
Práce mezi brněnskými Maloměřicemi a Kuřimí začaly již v dubnu. Prozatím jde o přípravné práce, které
příliš nebrání železničnímu provozu, a podle potřeby jsou využívány jen víkendové výluky na jedné
koleji. Hlavní stavební práce SŽDC jsou směřovány od 15. června do 31. srpna, na dobu úplného
zastavení provozu.
Na zastávce Brno-Řečkovice bude cestujícím sloužit nové ostrovní nástupiště, k němuž bude vybudován
bezbariérový přístup z průchodu pod železniční tratí u bývalé Lachemy. Zachován zůstane i dosavadní přístup
k nástupišti od výpravní budovy. Nová nástupiště budou moci využívat cestující i na zastávce Česká. Na této
zastávce se rekonstrukční práce budou koordinovat se stavbou přestupního dopravního terminálu. V celém
úseku tratě Brno-Maloměřice – Kuřim se opravy dočká jak jedna ze dvou kolejí, tak i trakční vedení sloužící
k napájení vozidel na kolejích.
Bez povšimnutí nezůstanou ani tunely, mosty, propustky nebo opěrné či odvodňovací zídky na trati. Náročné
budou zejména opravy čtyř tunelů pod Lesnou a výměna ocelového mostu, po němž vlaky překonávají
Fryčajovu ulici v Brně-Obřanech, za nový. Práce na mostě uvítají především lidé, kteří bydlí v jeho blízkosti,
protože průjezd vlaků po novém ocelobetonovém mostě bude o poznání méně hlučný. O bezproblémový provoz
na železnici mezi brněnskými Maloměřicemi a Královým Polem se pak postará nové zabezpečovací zařízení.

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.