Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Mezinárodní setkání v Rozsochách

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 8. 2009. Slavnosti, Sport, Události.

V sobotu 18. července přivítala Obec Rozsochy dvě vzácné návštěvy. Byly jimi zahraniční výpravy z partnerských obcí. Ze slovenského Sačurova a polských Pisarowců. Každá z obou delegací byla sestavena v souladu s předem dohodnutým programem setkání, takže v ní nechyběli zástupci samosprávy, školství a podnikatelů. Kromě toho si s sebou každá z výprav vezla své fotbalové mužstvo a vlastní muzikanty. Jak už napovídá složení delegací, v průběhu víkendu si všechny tři obce změřily své síly na poli sportovním, na poli kulturním zas daly dohromady tóny svých nástrojů a své hlasy a v neposlední řadě si vyměnily své zkušenosti v oblasti školství, podnikání i samosprávy.

Více obrázků naleznete v naší fotogalerii

Pro obec Rozsochy vše začalo již v červenci roku 2008, kdy byla na podobném mezinárodním setkání ve slovenské obci Sačurov mezi všemi třemi partnerskými obcemi slavnostně podepsána smlouva o spolupráci. Tato smlouva deklaruje oblasti vzájemné spolupráce, kterými jsou samospráva, školství, neziskové organizace, kultura a podnikání. Přesto, že plnění ustanovení této smlouvy je právně nevymahatelné, není pochyb, že se jimi budou všechny tři zúčastněné obce řídit, neboť jsou nesporně pro všechny partnery přínosem. V duchu této smlouvy bylo uspořádáno letošní setkání v Rozsochách. Obě zahraniční výpravy absolvovaly cestu dlouhou více než pět set kilometrů, aby se mohly této akce zúčastnit. Naši hosté byly přivítáni zástupci obce Rozsochy již v Bystřici nad Pernštejnem. Důvodem bylo ubytování, které bylo zajištěno pro Poláky v prostorách internátu Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko technické v Bystřici nad Pernštejnem a pro slovenskou delegaci v turistické ubytovně obce Vír. Poté, co se naši hosté ubytovali a občerstvili, vydali se na cestu do Rozsoch, kde bylo v místní orlovně připraveno slavnostní zahájení akce.V Rozsochách nejdříve všechny přítomné přivítal starosta obce a potom předal slovo svému slovenskému kolegovi Jánu Onuškovi, který ve svém projevu vyjádřil potěšení nad tím, že spolupráce všech obcí zdárně pokračuje. Za polskou delegaci všechny pozdravil wojt Gminy Sanok, v jejímž správním obvodu se nachází obec Pisarowce, pan Mariusz Szmydt. (Gmina je v Polsku samosprávný celek o velikosti našeho okresu, sdružující menší obce). Pan Szmydt poděkoval za pozvání na setkání v Rozsochách a pozval na příští rok zúčastněné obce na podobné setkání do polské obce Pisarowce. Následně obě zahraniční výpravy i přítomné místní občany pozdravili srdečným projevem čestní hosté našeho setkání, radní kraje Vysočina Mgr. Petr Krčál a starosta města Bystřice nad Pernštejnem Ing. Karel Pačíska. Po oficiálním zahájení se dostali ke slovu muzikanti. K českým heligonkám a akordeonu se nejprve přidaly polské housle, následovány saxofonem a kytarou. Po chvíli dostal svůj prostor i slovenský keyboard. Všichni v sále si v doprovodu mezinárodní kapely rádi zazpívali známé písničky, ať už byly původem z Česka, Polska, či Slovenska. Příjemné setkání v orlovně trvalo do pozdních večerních hodin kdy se jeho účastníci rozcházeli, vědomi si náročnosti druhého dne akce.
V neděli se většina našich hostů nejprve sešla na ranní bohoslužbě v kostele sv. Bartoloměje a poté následovalo setkání zájmových skupin. Zástupci školství si vyměňovali své zkušenosti s místními pedagogy v prostorách základní a mateřské školy, hasiči dostali pozvání do hasičské zbrojnice SDH Rozsochy, sportovci obhlíželi místní sportovní zařízení, zástupkyně Polského svazu Žen se setkaly s místním Sborem pro občanské záležitosti v zasedací místnosti, kde také proběhlo setkání všech samospráv a zástupců podnikatelů. Po obědě, který byl díky obětavosti místních žen podáván v orlovně, následoval turnaj ve fotbale. Všechny tři týmy se již znaly z loňského setkání ve slovenské obci Sačurov, takže fanouškům bylo jasné, že půjde o souboj tří mužstev vyrovnané úrovně. Napínavé a divácky zajímavé fotbalové zápolení, které trvalo až do osmnácté hodiny, nakonec ukázalo, že zlato patří, stejně tak jako v loňském roce, polskému týmu. Na druhé příčce letos vystřídalo místní fotbalisty mužstvo Sačurova a domácí se pro tentokrát museli spokojit s pohárem za třetí místo. Večer se sešly obě zahraniční výpravy společně s místními na taneční zábavě se skupinou Arzenál a především ti mladší se, jen velmi neradi, kolem půlnoci rozcházeli. K našemu uspokojení si všichni hosté víkend aktivně prožitý v Rozsochách pochvalovali, líbila se jim přátelská atmosféra, na které se sami podíleli, ale také okolní krajina. Někteří z nich se dokonce na Vysočinu chystají na dovolenou. Je dobře, že se daří udržovat aktivity v rámci kterých se mají možnost potkávat nejen místní samosprávy, ale i občané obcí různých států. Lidé jsou mnohem sdílnější k osudu národa kde se osobně znají s konkrétními lidmi nebo kde mají dokonce přátele. Myslím, že přínosem těchto aktivit je nejenom předávání si dobrých zkušeností z různých oborů, ale je to jedna z cest, jak podporovat solidaritu soudržnost mezi státy. Srdečné a velké díky patří celému mnohačetnému týmu, který skvěle a bez nároku na odměnu zajistil vše potřebné, aby mohlo mezinárodní setkání obcí bez problémů proběhnout.

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.