Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Od nového roku budou kanceláře obecního úřadu v přízemí budovy Mateřské školy Rozsochy.

Autor Josef Smolka, publikováno 18. 11. 2008. Obecní úřad.

Přestože budova č.p. 145 v Rozsochách, kde mimo jiné sídlí i obecní úřad, není na hlavní ulici, většina místních i přespolních dobře ví, kde ji najít. Jednak proto, že se nachází vedle orlovny, která přitahuje lidi z okolí kulturními akcemi a jednak proto, že se nejedná o chaloupku, kterou by bylo možné přehlédnout, ale o prostornou budovu plně odpovídající stavebnímu slohu sedmdesátých let minulého století.

Právě parametry a konstrukce administrativní budovy dělaly oběma jejím spoluvlastníkům, obci Rozsochy a společnosti Agro Rozsochy, a.s., dlouhodobě starosti. Problém byl v tom, jak velkou budovu se špatnými tepelně izolačními vlastnostmi, pro kterou chybělo stoprocentní využití, co nejefektivněji provozovat. A to bylo ještě nutné zvážit skutečnost, že měl každý z nich v záloze další nevyužité objekty, které by mohly jejich celkové potřeby na nebytové prostory při relativně malých nákladech vyřešit. Oba vlastníci se nakonec předběžně dohodli na záměru tuto budovu odprodat. Zastupitelstvo obce Rozsochy na svém zasedání 26. listopadu 2007 odprodej obecní části budovy schválilo s tím, že veškeré prostory provozované obcí budou přesunuty do nevyužívaného přízemí budovy mateřské školy, kde v tomto směru proběhnou stavební úpravy. O koupi budovy se přihlásili dva zájemci, z nichž jeden nakonec od tohoto záměru odstoupil. Nabídnutá cena za celou budovu činila 2,5 Mil Kč s tím, že v budově bude i nadále provozována stávající prodejna potravin. Zastupitelstvo obce odprodej budovy schválilo na svém jednání dne 15. září a v listopadu 2008 byla podepsána kupní smlouva. Cena odprodávané budovy byla odsouhlasena s přihlédnutím k lokalitě ve kterém se budova nachází a také k nutným investicím, které jsou v souvislosti s dalším provozováním této budovy nezbytné. Neprodleně bylo třeba změnit zdroj vytápění, protože stávající kotel na pevná paliva byl již pro topnou sezonu 2008–2009 zakázán Českou inspekcí životního prostředí a budova byla v podstatě bez zdroje tepla. Dále bude třeba na budově provést zateplení fasády a výměnu oken, což by představovalo velmi významnou investici. Od 1. ledna 2009 bude tedy novým vlastníkem stávající administrativní budovy firma KOVO Ladislav Rumler, která sem přestěhuje svoji administrativu a do části budovy umístí rehabilitační zařízení pro své zaměstnance. V budově bude i nadále provozována prodejna potravin. Jak už bylo uvedeno, stávající potřeby nebytových prostor by mělo obci od 1. ledna vynahradit přízemí budovy mateřské školy. Z toho důvodu bylo v souladu s tímto záměrem zadáno zpracování projektové dokumentace, 12. června bylo vydáno potřebné stavební povolení a následně byly zahájeny stavební práce. Stavební úpravy byly realizovány poctivě a s výhledem do budoucna. Vzhledem k tomu, že podlaha, a jak ukázaly kamerové zkoušky, tak i kanalizace, byla ve špatném technickém stavu, bylo nutné přistoupit k její kompletní výměně, a nová podlaha má již důkladné zateplení. Dále bylo třeba vyměnit radiátory, což s sebou přinese úsporu tepla a možnost dokonalé regulace. Kompletně byla vyměněna elektroinstalace s možností odpočtu spotřeby elektrické energie spotřebované jednotlivými účelově oddělenými částmi přízemí budovy. Bylo nutné také kompletně vyměnit rozvody studené i teplé vody. Důležitou změnou byla také stavební úprava stávajícího vstupu do budovy, spočívající ve vybudování rampy pro vozíčkáře, čímž je splněna podmínka bezbariérového přístupu do nových prostor obecního úřadu. Do nových multifunkčních obecních prostor v přízemí budovy mateřské školy se tedy pohodlně dostanou i lidé, kteří mají problémy se zdoláváním schodiště. Hned za hlavním vchodem do budovy budou mít k dispozici WC pro pány, dámy i invalidy, dále se chodba rozšiřuje doprava do prostorné čekárny, kam bude také instalován veřejný internet a naproti je umístěna místnost pro provozovnu kadeřnictví a lékařskou ordinaci. Do pokračující chodby jsou dále umístěny naproti sobě vchody, vpravo do prostorné kanceláře obecního úřadu a vlevo do místní knihovny, kam bude rovněž, mimo jiné, umístěn počítač s veřejným přístupem k internetu. Chodba je zakončena vstupními dveřmi do zasedací místnosti, jejíž část tvoří kancelář starosty a od zbytku zasedačky je oddělena shrnovacími dveřmi. Kancelář starosty je také propojena dveřmi s administrativní kanceláří. Do nových prostor bude pochopitelně přemístěno i zařízení pro hlášení místního rozhlasu a zařízení místní kabelové televize. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s přechodem na digitální vysílání bychom stejně do elektroniky kabelovky museli investovat, tak již tuto změnu spojíme s částečnou výměnou technologie. (Uživatelé kabelovky však budou i nadále doma přijímat analogový signál, s tím rozdílem, že bude kvalitnější). V současnosti jsou již stavební práce téměř hotovy a do konce října bylo prostavěno 640 tis. Kč. Tato částka však není konečná, neboť nás ještě čeká vyúčtování některých odborných prací prováděných dodavatelsky a již zmíněné přemístění vysílacích a informačních technologií. Je třeba si však uvědomit, že ročně ušetříme okolo 80 tis. Kč na provozních nákladech a spoluvlastnický podíl na výdajích při pořízení nového zdroje tepla na stávající budově by pro obec činil dalších 180 tis. Kč. Věřím, že finanční prostředky, získané odprodejem budovy, spolu s penězi ušetřenými za provozní režie, budou co nejdříve investovány ve prospěch dalšího rozvoje obce a těším se od nového roku na setkávání s občany v nových, již bezbariérových prostorách obecního úřadu.

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.