Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Zastupitelstvo obce schválilo pořízení změny územního plánu

Autor Josef Smolka, publikováno 24. 6. 2008. Obecní úřad.

Zastupitelstvo obce Rozsochy schválilo na svém zasedání dne 17.6.2008 pořízení první změny územního plánu obce. K tomuto rozhodnutí zastupitelstvo dospělo na základě žádostí občanů i na základě potřeb obce. Každý, kdo má zájem o změnu využití některé z ploch na území obce Rozsochy, se může na obec obrátit s žádostí, která bude obsahovat údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě, údaje o navrhované změně využití ploch, údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele a důvody pro provedení změny.

Pořizování územního plánu se v minulosti bohužel nesetkalo s velkým zájmem veřejnosti

K pořízení závazné územně plánovací dokumentace se Obec Rozsochy, jako jedna z prvních, rozhodla již v roce 2001, s tím, že základem pro územní plán bude do té doby platná urbanistická studie. Poté proběhlo jednání a řízení ohledně schválení návrhu zadání a následně vlastního zadání územního plánu, vypracování a schválení konceptu územního plánu a dále konečně schválení vlastního územního plánu a vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovuje závazná část územního plánu obce. Přesto, že byl celý proces pořizování územního plánu průběžně řádně zveřejňován, jak na úřední desce, tak i v kabelové televizi a veřejnost byla vyzývána k co nejširší účasti, setkala se tvorba územně plánovací dokumentace s poměrně malým zájmem. Pořizovatel, kterým byl podle tehdy platného stavebního zákona obecní úřad Rozsochy, se snažil přistoupit k tvorbě nového územního plánu co nejzodpovědněji a zohlednit v něm i dodatečně podávané návrhy ze strany občanů a tak jeho pořízení trvalo celé tři roky.

Jedním z hlavních důvodů pro pořízení územního plánu obce bylo získání pozemků pro rodinnou zástavbu z vlastnictví státu, jejich zasíťování a odprodání za rozumnou cenu zájemcům o bydlení. Poté, co byly vyřízeny a dodány veškeré podklady potřebné pro převod těchto pozemků se však ukázalo, že na dané území existují přídělové listiny z padesátých let, které nebyly nikdy zapsány do katastru nemovitostí a příslušné úřady řeší dodnes otázku, zda tyto listiny jsou, či nejsou právoplatným dokumentem pro zápis vlastnického práva. Vzhledem k tomu, že problém se táhne již od roku 2005, se obec rozhodla o částečné přehodnocení využití území pro rodinnou výstavbu a toto je také ze strany obce jedním z hlavních důvodů pořízení změny územního plánu obce.

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.