Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Nová obecně závazná vyhláška obce Rozsochy, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci.

Autor Josef Smolka, publikováno 23. 10. 2007. Obecní úřad.

Vzhledem k častým stížnostem občanů na nezvládnutí psa majitelem na veřejném prostranství, přistoupilo zastupitelstvo obce ke stanovení povinnosti mít na veřejném prostranství psa přivázaného na vodítku. K závaznému stanovení takového pravidla formou obecně závazné vyhlášky opravňuje obec ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, současně s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Je třeba uvést, že velká část majitelů psů si byla své odpovědnosti vědoma i před vydáním této vyhlášky a na veřejnosti vodila své psí miláčky na vodítku, aniž by je k tomu nutila nějaká právní norma. Nová vyhláška by měla být nástrojem proti volnému pobíhání psů a proti útokům nezvládnutých psů na občany. Tyto třeba skončily pouhou modřinou nebo při nich ani nemuselo dojít přímo k fyzickému poranění, ale „pouze“ k vystrašení napadeného a tak nebyly doposud nijak řešeny a nová vyhláška by měla dát možnost se proti tomuto jevu bráni.

Je třeba si uvědomit, že pořídit si psa neznamená pouze mít finanční prostředky na nakupování krmiva, ale znamená to taky mít spoustu času, trvalý dobrý vztah ke zvířeti a ochotu nést veškeré následky za všechny nepřístojnosti, které případně provede. Nová vyhláška si v žádném případě neklade za cíl zlikvidovat v naší obci čtyřnohé přátele člověka. O tom, že dle mínění zastupitelstva naší obce pes na dědinu patří svědčí například poměrně velmi mírně nastavené místní poplatky ze psa. Je však třeba se držet starého moudrého rčení, že všechno chce své. Nová obecně závazná vyhláška č.2/2007 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství začíná platit od 26. října letošního roku a včetně grafických příloh, kterými jsou dána veřejná prostranství, je její přesné znění k dispozici na úřední desce, v kanceláři obecního úřadu nebo na stránkách obce Rozsochy

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.