Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Hledání ztraceného času. Vzpomínka na kněze, který kdysi v Rozsochách působil.

Autor Josef Smolka, publikováno 19. 3. 2007. Kostel, Památky.

Na bystřickém kostelním hřbitově, nedaleko hlavního vchodu uvidíte prostý hrob s pomníkem z bílého mramoru. Zde je pochován P. Josef Prokop, děkan v Bystřici. V době mého dětství a mládí v dvacátých letech minulého století působil tento vynikající kněz v Rozsochách. Náš učitel náboženství v rozsošské škole, vychovatel a rádce v časech našeho nerozumného dětství. Když mám příležitost postát u jeho hrobu, vzpomínám na ten dávný čas a vím, že by jeho světlá památka neměla upadnout v zapomnění u občanů této vesnice, že jeho osobnost by měla mít čestné místo v kronice obce mezi lidmi, kteří v obci žili, mnoho vykonali a obec proslavili.

Autor článku je Josef Pecina, bývalý učitel na Základní škole v Rozsochách

Nepoznal jsem ve svém životě vesnického faráře, který by se tomuto knězi vyrovnal obětavostí v práci pro lid obce, kde měl své působiště, prací pro věřící v každé oblasti jejich života, v kultuře, v tělovýchovné činnosti s mládeží. Ve škole mistrný vypravěč biblických dějů, v kostele vynikající kazatel, mimo svou duchovní činnost skvělý organizátor osvětové činnosti. Každý den jste ho viděli kráčet na horní konec vesnice k jeho milované orlovně, kde kolem sebe soustřeďoval mládež ve sportovních soutěžích. Ty měly úspěchy v dalekém okolí. Když nastalo zimní období, cvičil divadelní hry. Za jeho režijního působení se v orlovně sehrály všechny známé klasické divadelní hry z vesnického života i mnohé biblické hry. Podivuhodné bylo, jak dovedl pro herectví získat i ty nejstarší členy spolku. Organizoval také i slovácké vesnické hry z jeho rodného kraje. Možná, že ještě v Rozsochách žije někdo, kdo pamatuje slavnou slováckou svatbu, ve které v krojích hrálo padesát lidí.

Četli jsme knihu Václava Raise Zapadlí vlastenci. V ní spisovatel oslavil osobu vlasteneckého kněze v té jeho vesnici. Tam, a možná i jinde, byli právě takoví kněží, jako P. Josef Prokop v Rozsochách.

Herci divadelního představení Moravská svatba

Autor článku je Josef Pecina, bývalý učitel na Základní škole v Rozsochách.

Komentáře (2)

 • Ing. Josef Chudáček

  P. Josef Prokop přišel do Rozsoch ze svého kaplanského místa ve farnosti Telnice – Sokolnice nedaleko Brna. Zde působil v letech 1919 – 1926. Po smrti telnického faráře P. Jana Mahela přichází do Telnice v červenci 1926 duchovní správce z Rozsoch P. Josef Šťastný, který se zároveň stává modřickým děkanem. V Rozsochách jej střídá právě otec Prokop.

  Ing. Josef Chudáček
  Sokolnice

 • Petr Dvořáček

  Narodil se 5. července 1891 v Uhřicích u Dambořic. Pocházel z dvanácti dětí; bohoslovecká studia absolvoval v Brně, kde byl vysvěcený na kněze 5. července 1915. Ustanovený byl kaplanem v Želetevě, později v Nové Říši. Působil devět let v Rozsochách jako farář a děkan bystřického děkanátu, poté byl farářem v Rožné a děkanem v Bobrové. Na bystřickou faru nastoupil v roce 1942 po smrti P.Cyrila Kittnara (+ 24. dubna 1942). Zde se dlouho netěšil velmi rychle získané lásce lidi a na samém prahu roku 1947 (1. ledna) umírá na zákeřnou chorobu.
  (str. 131 publikace Farní chrám Páně sv. Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem, autoři František a Petr Dvořáčkovi, 2004)
  Sice si to už nepamatuji, ale 29. července 1942 mne P. Josef Prokop křtil)
  O vámi uvedené informace doplním dodatky k této knize – děkuji.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.