Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Do nového školního roku s novým vzdělávacím programem

Autor spravce, publikováno 6. 9. 2006. Škola.

Letos to bylo datum 4. září, kdy se rozeznělo prostorami škol první zvonění v tomto školním roce. Ve stejné datum přivítala své žáky i Základní škola Rozsochy, a letošní rok bude pro ni výjimečný tím, že bude zavádět do praxe nový vlastní vzdělávací program školy.

Přestože se budova, ve které se základní škola nachází začala stavět již v roce 1884, jedná se o velmi zachovalý a pěkný objekt, který je důstojným místem pro vzdělávání dětí. Škola nabízí veškeré vybavení, které je možno vidět ve velkých školách. Najdete zde tři třídy s novými lavicemi a židlemi, které jsou kromě standardních názorných pomůcek vybaveny několika počítači, které můžou děti využívat mimo vyučování, kromě toho je zde speciální počítačová učebna s připojením k internetu, zázemí pro učitele a ve spodním patře si lze protáhnout tělo v dobře vybavené tělocvičně.

Pokud jde o vzdělávání, snažila se Základní škola Rozsochy vždy držet krok s moderními způsoby výuky. Do minulého školního roku se zde učilo podle vzdělávacího programu „Obecná škola.“ Tento způsob výuky byl pro děti nepochybně přínosem v tom, že se je snažil především v jejich školních začátcích vzdělávat citlivou a nenásilnou formou a základ vzdělání byl tvořen bez zbytečných stresujících situací. Známkování žáků v nižších ročnících probíhalo ústním hodnocením, takže méně nadaní žáci nebyli demotivováni tvrdým hodnocením čísly a mohli do budování základů svého vzdělávání lépe zapojit veškeré své schopnosti.

Nový vlastní školní vzdělávací program si Základní škola Rozsochy připravila během minulého školního roku a v době hlavních prázdnin ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým Praha. Při jeho tvorbě škola vycházela z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, což jsou vlastně státem nastavené „mantinely,“ v rámci kterých si může každá škola postavit vlastní program tak, aby jí samotné, ale především jejím žákům, co nejlépe vyhovoval. Pro zavedení vzdělávacího programu školy je dán zákonem nejzazší termín na začátek školního roku 2007/2008. Jeho zavedení v Základní škole Rozsochy o rok dříve, než ukládá zákon neznamená, že by se měly rozsošské děti stát nějakými „pokusnými králíky,“ ale naopak, škola bude moci o rok dříve využívat relativně větší volnosti ve spojení s dlouholetou praxí učitelů ve prospěch svých žáků.

Základní škola v Rozsochách chce pomoci při vymezení zvláštností tvorby vzdělávacích programů školy na malotřídních školách a je připravena získané poznatky a zkušenosti poskytnout ostatním malotřídním školám, které tvoří v České republice téměř třetinu všech základních škol. Mělo by být nejen úkolem malotřídních škol, ale i profesní povinností jejich pedagogů dokázat rodičům, zřizovatelům, příslušným úřadům a institucím i široké veřejnosti, že malotřídní školy zaujímají v síti škol důležité místo a že jsou schopny (právě díky veliké příležitosti vytvořit si vlastní školní vzdělávací program tzv. na míru dle místních podmínek) připravit své žáky na vyšší stupeň vzdělávání stejně jako plně organizované školy, i když finanční podmínky jsou nesrovnatelné.

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.