Obecně závazné vyhlášky obce a nařízení

Vyhlášky

Vyhláška č.3/2001 – O systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Rozsochy.

Vyhláška č.3/2004 – O závazné části územního plánu obce Rozsochy.

Vyhláška č. 1/2007 – kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě.

Vyhláška č. 2/2007 – kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Rozsochy.

Příloha Vyhlášky č. 2/2007 – kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Rozsochy.

Vyhláška č. 3/2007 – o místních poplatcích.

Příloha Vyhlášky č. 3/2007 – o místních poplatcích.

Vyhláška č. 1/2008 – Požární řád.

Opatření

Opatření č.1/2002 – Řád veřejného pohřebiště.

Opatření č. 1/2004 – změna opatření 1/2002 – Řád veřejného pohřebiště.

Nařízení obce

Nařízení č. 1/2001 – Tržní řád.

 

KontaktÚřední deskaNahoru

Vytvořil Marek Klusák

© 2006 – 2019 Obec Rozsochy