Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Údaje o knihovně

Roční výkaz o knihovně 2015

ROK 2015:

 

ROK 2014:

Údaje o knihovně naleznete zde:

Roční výkaz knihovna 2014

 

Přírůstky podle fondů

Monografie 105
Celkem 105

Přírůstky podle tematických skupin

Beletrie 43
Mládež beletrie 38
Mládež naučná 10
Naučná 14
Celkem 105

Přírůstky podle způsobů nabytí

Dar 65
Koupě 40
Celkem 105

 

Roční výkaz knihovna 2014

 

Roční výkaz knihovna 2013

 

ROČNÍ VÝKAZ O KNIHOVNĚ – ROK 2012

Knihovní jednotky celkem : 3425 knih

• Naučná literatura 584

• Krásná literatura 2841

Počet exemplářů docházejících periodik: 3 /časopis Květy, Bles pro ženy, Tina/

– úbytky: 0 knih

– přírůstky: 195 knih

Registrovaní čtenáři: 174

Z toho děti do 15ti let: 59

Návštěvníci v knihovně celkem ………………1264

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)…1240

návštěvníci půjčoven a studoven…868

návštěvníci využívající internet v knihovně ….72

návštěvíci kulturních akcí……300

navštěvníci on-line služeb……24

Výpůjčky celkem : 3420

• Naučná literatura dospělým čtenářům:  41

• Krásná literatura dospělým čtenářům : 1502

• Naučná literatura dětem: 52

  • Krásná literatura dětem: 707

/výpůjčky periodik …………………………….. 1118

 

Počet studijních míst v knihovně ………………….. 9

Počet počítačů napojených na internet ……………. 2

 

Počet hodin pro veřejnost týdně ……………………. 4

Výměnné fondy – půjčené od jiných knihoven – 2 soubory

Náklady na pořízení knihovního fondu – nové knihy 2.932,- Kč
předplatné časopisů /Tina, Květy, Blesk pro ženy: 2.485,–Kč

_______________________________________________________

Roční výkaz o knihovně – údaje za rok 2011

Knihovní jednotky celkem : 3230 knih

• Naučná literatura 572

• Krásná literatura 2658

Počet exemplářů docházejících periodik: 3 /časopis Květy, Bles pro ženy, Tina/

– úbytky: 0 knih

Registrovaní čtenáři: 178

Z toho děti do 15ti let: 61

Návštěvníci v knihovně celkem ………………. 1244

Výpůjčky celkem : 3580

• Naučná literatura dospělým čtenářům:  30

• Krásná literatura dospělým čtenářům : 1604

• Naučná literatura dětem: 59

Krásná literatura dětem: 750

/výpůjčky periodik …………………………….. 1137

Počet studijních míst v knihovně ………………….. 9

Počet počítačů napojených na internet ……………. 2

Návštěvníci využívající internet….….….……180

Počet hodin pro veřejnost týdně ……………………. 4

Výměnné fondy – půjčené od jiných knihoven – 2 soubory, celkem 719 knih

Náklady na pořízení knihovního fondu – nové knihy 3.402,- Kč
předplatné časopisů /Tina, Květy, Blesk pro ženy: 2.306,–Kč

————————————————————————————————————————————————

Roční výkaz o knihovně – údaje za rok 2010

Knihovní jednotky celkem 3.069

• Naučná literatura 547

• Krásná literatura 2522

Počet exemplářů docházejících periodik: 3 /časopis Květy, Bles pro ženy, Tina/

Registrovaní čtenáři 176

Z toho děti do 15ti let 60

Návštěvníci v knihovně celkem ………………. 1.395

Výpůjčky celkem 3.611

• Naučná literatura dospělým čtenářům…. 23

• Krásná literatura dospělým čtenářům …1.593

• Naučná literatura dětem 62

Krásná literatura dětem 814

/výpůjčky periodik …………………………….. 1.119/

Počet studijních míst v knihovně ………………….. 9

Počet počítačů napojených na internet ……………. 2

Návštěvníci využívající internet….….….……384

Počet hodin pro veřejnost týdně ……………………. 4

Výměnné fondy – půjčené od jiných knihoven – 2 soubory, celkem 666 knih

Náklady na pořízení knihovního fondu – nové knihy 3.313,–Kč
předplatné časopisů /Tina, Květy, Blesk pro ženy/ 2.306,–