Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Tělovýchovná jednota Rozsochy

Sídlo organizace: Rozsochy č. 21, 592 57 Rozsochy
IČO: 43378421
Počet členů: 124
Předseda: Jan Bureš
Organizační pracovník: Josef Smolka
Pokladník: Josef Juračka
Kontakt: +420566576051

 

Chcete-li navštívit www stránky TJ Rozsochy:    https://www.tjrozsochy.cz/     

——————————————————————————-

Rok 2016:

Na sklonku června se již tradičně účastníme fotbalového turnaje pořádaného TJ Jiskrou Vír. Tentokrát se sešlo šest týmů ze třech různých okresů, což jsme brali jako zajímavou zkušenost, popasovat se s neznámými soupeři. Po utkáních s Vírem a Bystrým jsme postoupili do finále. Tam nás čekal fyzicky zdatný vítěz druhé skupiny, tým Borů. Po počátečním oťukávání jsme přežili šanci soupeře a pak sami převzali otěže zápasu. Zlepšený výkon, okořeněný čtyřmi góly v síti soupeře nám dovolil, abychom letos už potřetí vyzdvihli vítězný pohár. K tomu si Radim Prášil vystřílel cenu nejlepšího střelce. Na závěr pořadatelé odměnili zúčastněné obědem v místním hotelu a také spoustou upomínkových předmětů. Jelikož se i počasí vydařilo, mohli všichni spokojeně odjet domů.

František Prášil


Skončily fotbalové soutěže

V sobotu 20.června se odehrálo poslední fotbalové utkání soutěžního ročníku 2014-15. Jednotlivá družstva si vedla se střídavými úspěchy. S konečným umístěním a předvedenými výkony můžeme být spokojeni.

Přípravka starší se v okresním přeboru z 12 týmů umístila na 4. místě. Zejména předváděná hra nám ve většině zápasů dělala radost a byla příslibem pro vyšší věkové kategorie.

Po ukončení soutěže se hráči přípravky rozloučili se sezonou i věkovou kategorií zápasem dětí proti jejich rodičům a trenérům (od nového ročníku budou hrát kategorii žáků mladších). Utkání mělo výbornou atmosféru, ani jedna strana nechtěla prohrát. Nakonec utkání skončilo nerozhodným výsledkem 6 : 6 a o vítězi rozhodly pokutové kopy, na které vyhrály děti.

Žáci hráli v okresním přeboru žáků starších 8+1 a umístili se na 5. místě. Se sezonou se rozloučili účastí na turnaji ve Víru, kde se umístili na 3. místě.

Muži „B“ hráli IV. třídu okresního přeboru, ve kterém skončili na 8. místě. U tohoto družstva nešlo tolik o umístění, ale o zálohu pro družstvo „A“. Tuto roli „B“ družstvo stoprocentně splnilo.

Muži „A“ se v okresním přeboru umístili na pěkném 3. místě. Celou sezonu se pohybovali v tabulce mezi prvními čtyřmi týmy, které se výkonnostně odlišovaly od ostatních.

Za dosažené výsledky a předvedené výkony v soutěžním ročníku 2014-15 patří všem hráčům, trenérům a funkcionářům poděkování a přání hodně zdraví a sportovních úspěchů v novém ročníku 2015-16.

Josef Smolka

 

TJ Rozsochy – přípravka – foto rok 2015 (pozn. horní foto….)

TJ ROZSOCHY – NOSITEL TRADIC BYSTŘICKA 2015 – Masopustní ostatky v obci

V roce 2014 vyhlásilo Město Bystřice n. P. ve spolupráci s Mikroregionem Bystřicko již čtvrtý ročník akce „Nositel tradic Bystřicka“. Každý mohl do konce listopadu posílat návrh na někoho ze svého okolí, kdo je spojen s uchováním, obnovou či rozvíjením tradic Bystřicka a zaslouží si připravovaný titul. Na titul „Nositel tradic Bystřicka“ pro rok 2015 byly nově navrženy celkem 2 subjekty a ze zásobníku navržených tradic soutěžily ještě další 4 (GEAM Dolní Rožínka za udržení tradice hornictví, Josef Sedlář z Věchnova za udržení výroby tradičního chleba, Vlastimil Fendrych ze Zvole za dlouhodobou zemědělskou činnost – pěstování konzumních brambor, TJ Rozsochy za dlouhodobé udržování lidové tradice Masopustních ostatků, nově SDH Branišov za konání dlouhodobé tradice pořádání Ostatků a tradičních tanečních výletů v Branišově a obec Velké Tresné za konání Silvestrovského běhu ve Velkém Tresném).

Hodnotící komise měla úkol neméně složitý než v letech minulých. Ze všech navržených byla na udělení titulu pro rok 2015 navržena TJ Rozsochy za konání tradičních Masopustních ostatků.

Titul je spojen s udělením plakety, diplomu a s finanční odměnou pro kolektiv ve výši 15.000,– Kč. Titul je trvalý a bude slavnostně udělen při příležitosti konání Masopustních ostatků dne 17. února 2015 v Rozsochách. Všichni jste srdečně zváni!

Gratulujeme vítězi titulu a děkujeme všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě a realizaci akce a těšíme se s Vámi na vyhlášení dalšího ročníku v roce 2016!

Historie Masopustních ostatků a tělovýchovné jednoty Rozsochy

Tělovýchovná jednota Rozsochy je nestátní neziskovou organizací, která byla založena v roce 1953. Zakladateli organizace v obci byli Josef Prášil a Josef Juračka. Od počátku založení byl hlavním předmětem činnosti fotbal, který dominuje dodnes. Kromě účasti na pravidelných soutěžích pořádá TJ Rozsochy i řadu vlastních sportovních a kulturních akcí a organizuje volný čas dětí a mládeže. Úsilím členů jednoty bylo vybudováno krásné sportoviště, které je centrem pro setkávání široké veřejnosti a dějištěm řady, i mezinárodních, akcí.

Masopustní ostatky se v obci slaví od nepaměti na masopustní úterý. Lety se tato tradice modifikovala a místo basy se pochovává basista. K této změně došlo v 60. letech, kdy se muzikanti rozhodli sjet zasněžený kopec od vlaku na base. Basa sjezd nevydržela, a proto, že se tato událost stala před masopustními ostatky, pohřbívá se v Rozsochách basista.

Organizování a přípravu ostatků převzali členové Tělovýchovné jednoty Rozsochy v roce 1990 a každoroční hojná účast masek i návštěvníků svědčí o jejich dobré práci.


Proběhlé akce v roce 2014:

 

rok 2013 – 60. výročí od založení TJ Rozsochy

V letošním roce oslaví Tělovýchovná jednota Rozsochy kulaté, šedesáté výročí od svého založení. Zakladateli této nejmasovější rozsošské organizace byli Josef Prášil a Josef Juračka. Hned od počátku byl hlavním předmětem činnosti TJ Rozsochy fotbal, který zde dominuje dodnes.

Od začátku trvání TJ Rozsochy se v řadách této organizace vystřídala velká řada nadšenců, kteří jí věnovali spoustu svého volného času, práce a energie. Jedinou, i když nemalou odměnou všem těmto lidem byla radost z dobré party a dobrého sportu. Za dobu své činnosti se díky spoustě obětavých členů podařilo postupně vybudovat krásné sportoviště s velmi důstojným zázemím, ale také se místním fotbalistům podařilo dosáhnout velmi pěkných sportovních výsledků, které dělají velmi dobré jméno naší obci. V současnosti hraje místní mužstvo „A“  okresní přebor, mužstvo „B“  okresní soutěž, mužstvo žáků okresní přebor starších žáků, nejmladší hrají okresní přebor přípravek mladších a mužstvo „starých pánů“ příležitostné turnaje a zápasy.Nejvyšší soutěže, které se v Rozsochách hrály byla I.A třída mužů a krajská soutěž dorostu. Kromě pravidelných soutěží pořádá TJ Rozsochy i vlastní sportovní akce, jako například Turnaj o pohár hutě Princ, Turnaj starých pánů, Fotbalový turnaj o pohár TJ Rozsochy a další akce. Velmi velkým přínosem TJ Rozsochy je organizování volného času dětí a mládeže. Nepochybně zde platí moudré pravidlo, které říká, že čím více investujeme do volného času mládeže, tím méně budeme muset investovat do policie a represe.

Kromě hlavního předmětu činnosti, fotbalu, myslí TJ Rozsochy i na podporu kultury. Díky této organizaci je stále udržována krásná tradice Masopustních ostatků, fotbalisté také tradičně pořádají sousedský bál a taneční zábavy. Sportoviště, o které příkladně pečují, je volně přístupné a může jej využívat široká veřejnost. Každoročně na něm probíhá dětský den, pálení čarodějnického ohně, příležitostně je využíváno k hasičským soutěžím a dvakrát bylo dějištěm mezinárodního setkání občanů z Rozsoch a partnerských obcí – slovenského Sačurova a polských Pisarowců. V rámci uvedeného mezinárodního setkání se místní fotbalisté už od roku 2008 každoročně účastní mezinárodních fotbalových turnajů. V tom loňském se dokonce umístili na prvním místě.

Říká se, že spolky jsou motorem veřejného dění na obcích. O TJ Rozsochy toto rčení platí se vším všudy a přál bych si, aby takových organizací bylo na malých obcích co nejvíce. Do další šedesátky přeji rozsošským fotbalistům co nejvíce radosti ze hry, hodně zapálených dobrovolníků a rozumné legislativní prostředí.

 

Historie TJ Rozsochy

Tělovýchovní jednota Rozsochy byla založena v roce 1953. V současné době se zaměřuje na kopanou. Provozuje dobře udržované travnaté hřiště, včetně dobře vybavených kabin a klubovny. Za zmínku stojí i to, že na své si přijdou i nejmenší děti, které mohou využít dětské hřiště, které je součástí areálu.

Panorama.jpg

TJ Rozsochy organizuje celkem 5 mužstev kopané:

přípravka, žáci, muži A, muži B, staří páni

rok 2012 – TJ Rozsochy nežije jenom fotbalem
Tak už jsme se všichni dočkali. Po dlouhé téměř pětiměsíční přestávce byla zahájena 24. března jarní část fotbalových soutěží ročníku 2011 – 2012.

Po skončení podzimní části, která byla uzavřena posledním kolem (30.10.2011) měli všichni hráči a funkcionáři do konce kalendářního roku 2011 volno, ve kterém měli čas na zahojení šrámů na těle i na duši. Podzimní část se našim družstvům nevydařila podle jejich představ.

Družstvo mužů „A“ získalo v I.B třídě krajských soutěží pouze 11 bodů a umístilo se na 13. místě. Vlivů bylo několik – od zranění klíčových hráčů přes střeleckou impotenci až po chybějící  štěstíčko v rozhodujících okamžicích zápasů kdy se rozhodovalo o výsledku.

Družstvo mužů „B“, které postoupilo z „pralesní“ IV. třídy  do III. třídy okresních soutěží zaplatilo na začátku soutěže nováčkovskou daň, ale ve 2. polovině soutěže vyhrálo několik zápasů a po podzimní části přezimovalo na 9. místě se 17. body.

Družstvo žáků, které v minulém soutěžním ročníku hrálo v kategorii mladších žáků přešlo do kategorie starších, kde jejich nízký věkový průměr neumožňuje rovnocenné zápasy s věkově vyspělejšími týmy. Po podzimní  části skončili na 5. místě se 3 body.

V zimní přestávce se fotbalisté věnovali i jiným činnostem než fotbalu. V lednu se uskutečnila výroční členská schůze, na které byly vyhodnoceny výsledky fotbalové, finanční a organizační za celý rok 2011. Následně byl připravován tradiční Sousedský bál, který je organizačně náročný. Bohatá tombola a oblíbená Zuberská šestka přilákaly přes 200 spokojených návštěvníků, kteří se dobře bavili. V únoru byly připravovány Masopustní ostatky s půlnoční scénou. O oblíbenosti a zájmu široké veřejnosti svědčí návštěva štábu České televize, která z této akce pořizovala reportáž do pořadu Folklorika. V březnu se začalo s přípravou kabin, hřiště, sekačky a dalších věcí spojených se začátkem soutěží.

Za všechnu tuto dobrovolnou  činnost patří všem funkcionářům, hráčům a přátelům fotbalu v Rozsochách poděkování. Bez jejich úsilí, které je časově náročné, by fotbal v Rozsochách nemohl existovat.

napsal Josef Smolka

TJ Rozsochy kromě účasti v soutěžích pořádá do roka několik tradičních akcí, kterých se lze zúčastnit:

tradiční sousedský bál leden
tradiční masopustní dozvuky únor
turnaj starých pánů červen
spolupořádání dětského odpoledne červen
turnaj v malé kopané červenec
turnaj o putovní pohár hutě Princ červenec
fotbalový turnaj o pohár TJ Rozsochy srpen
pouťová zábava srpen
taneční zábava říjen

Veškeré zázemí je udržováno díky bezplatné brigádnické činnosti členů, doprava na zápasy v rámci soutěže je zajišťována bezplatně ze strany členů TJ nebo místním autobusem, který je udržován a provozován rovněž na základě bezplatné činnosti členů TJ Rozsochy.

Fotografie

Na hřišti TJ si přijdou na své i nejmenší sportovci

Udržovaným travnatým hřištěm s vybavenými kabinami vezmou pro tréninkové účely za vděk i prvoligové týmy