Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) funguje jako komise při obecním úřadu v Rozsochách a jeho členové dobrovolně napomáhají zejména v oblasti organizace kulturních akcí pro spoluobčany.

Každoročně tak společně pořádáme setkání seniorů, vítání občánků, dětský den.

Přehled akcí, které v současné době zajišťují členové Sboru

Blahopřání k životním jubileím             v kabelové televizi

Písemné blahopřání

50,55, 60,65,70,75,80 a více – každoročně

Osobní návštěva s předáním dárku

70, 75, 80 a více – každoročně
setkání seniorů + kulturní program říjen/listopad
dětský den červen
vítání občánků každoročně

blahopřání k výroční svatby

stříbrná,zlatá, diamantová

Schůze SPOZ                                                        dle potřeby

Složení Sboru pro občanské záležitosti

Členové:

Alena Jarošová

Rozsochy

 

Zdeňka Novotná Rozsochy

 

Marie Peterová Rozsochy

 

Mgr. Ivana Uhlířová

Kundratice

 

 

 

Eva Padrtková

Albrechtice

 

Vladimíra Vašová

Rozsochy

 

 

 

Ing. Andrea Bělíková

Kundratice

Zdeňka Juračková

Albrechtice

Rok 2019:

Setkání seniorů v místní Orlovně

Rok 2015:

Náš první turistický výlet „Za poklady“ je zdárně za námi!

Podařilo se nám najít správnou cestu i zajímavá místa, která jsou ukryta v lesích v našem okolí. A kromě těchto „pokladů“ jsme objevili i opravdický poklad plný sladkostí a zlatých penízků!

Fotografie z této hezké procházky najdete v naší fotogalerii.

Setkání seniorů 2015:

fotografie z akce naleznete v našem fotoalbu na webu obce

V roce 2013 se uskutečnilo:

SETKÁNÍ SENIORŮ 2013

V pátek 8. listopadu 2013 se v Orlovně v Rozsochách uskutečnilo setkání seniorů.

Členky SPOZ (Sboru pro občanské záležitosti) i letos připravily příjemné prostředí, občerstvení i zábavný program, který měl podkreslit příjemnou atmosféru společného setkání.

Přítomní senioři tak zhlédli vystoupení dětí ze ZŠ Rozsochy, zazpívali a zatančili si při písničkách Bystřické kapely a zasmáli se při divadelním představení kundratických ochotníků.

Nejdůležitější však bylo pro mnohé setkání se svými vrstevníky a kamarády. A to je vlastně i cílem této každoročně pořádané akce. Takže hodně zdraví do dalších let a za rok zase na shledanou!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítání občánků 2013

V neděli 12. května proběhla v prostorách budovy mateřské školy slavnost přivítání dětí narozených v roce 2012 do života. Loňský rok byl v počtu narozených dětí nadprůměrný a tak se u společného stolu sešlo devatero rodičů i s tím nedražším, co jim život daroval, se svými dětmi.

Po slavnostním přivítání starostou obce si mohli všichni přítomní vychutnat kulturní dárek od žáků základní školy, kteří pod vedením paní učitelky Moniky Tomášové svým malým kamarádům i jejich rodičům zazpívali, zahráli i zarecitovali. Poté všichni rodiče připojili své podpisy do pamětní knihy ke svým předchůdcům z minulých let, na stránku, určenou roku 2012, na které již byla pro tyto účely připravena roztomilá kresba. Pamětní knihu pro vítání občánků nám v rámci dlouhodobé spolupráce každoročně ke všeobecné spokojenosti zdobí bývalá učitelka naší základní školy, Petra Tatíčková. Co bychom ale byli za hostitele, kdybychom nechali naše vzácné hosty odejít jen tak, aniž by si odnesli něco na památku? Pochopitelně, že jsme měli pro naše děti nachystáno něco pro radost. Hoši si odnášeli krásnou hračku v podobě nákladního auta, holčičky zase pěknou panenku.

Děkujeme rodičům, že se všichni i s dětmi dostavili na velmi příjemné setkání, všem jim přejeme co nejvíce času, stráveného společně ve zdraví, ve štěstí a těšíme se na nové občánky, narozené v letošním roce.

Setkání seniorů – rok 2012: