Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Sbor dobrovolných hasičů Albrechtice

Historie

  • k založení hasičského sboru došlo až v roce 1952, sbor měl celkem 24 členů
  • v roce 1960 omlazena členská základna, mladí svým zájmem a elánem posunuli organizaci k větší akceschopnosti, organizace doznává změny, její činnost se zlepšuje v požární technice, obsluze i administrativním směru
  • členové SDH Albrechtice se velkou měrou podílejí na vybudování požární nádrže, která byla dokončena v roce 1982
  • v roce 1985 se SDH Albrechtice podílí na uskutečnění setkání rodáků, rovněž se podílí na opravě kulturního domu a jeho okolí a i v ostatních letech se podílí na veřejných pracích v obci

Likvidace požárů v obci

  • 1973 požár obytného domu p. Holého v Albrechticích
  • 1984 nahlášen požár domu p. Svobody, vyhořela stodola, shořela střecha, zachráněna pouze obytná část
  • 2003 požár v Albrechticích

Současnost

  • SDH Albrechtice má v současné době 15 členů, v roce 2007 bude omlazena členská základna o 8 nových členů do 20ti let
  • vybavení: stříkačka PPS8, historická stříkačka
  • požární technika je umístěna v garáži kulturního domu v Albrechticích

Činnost hasičů

Pravidelné schůze, údržba zařízení a strojů, péče o budovu, účast na školeních a hasičských soutěžích, spolupráce s ostatními místními spolky dobrovolných hasičů, vedení hasičské kroniky.

Kromě hlavních činností se hasiči zapojují do veřejného života v obci, pořádají taneční zábavy, organizují obnovené tradice Sousedského posezení v Albrechticích (soutěž o nejoblíbenějšího harmonikáře, vystoupení místních dětí, hudba a zpěv), podílí se na pořádání „Párkových lyžařských závodů“ v Rozsochách, pořádají zájezdy pro své členy a jejich rodiny.

SDH Albrechtice má ve své členské základně 4 držitele ocenění za dlouholetou činnost.

Fotografie, akce SDH Albrechtice

Další vydařená Cyrilometodějská pouť v Albrechticích – rok 2012

Bývá už téměř tradicí, že účastníky Cyrilometodějské albrechtické pouti vítá na této akci, která každoročně probíhá pod širým nebem, pěkné, slunečné počasí. Ne jinak tomu bylo i letošní neděli 8. června, která se tentokrát v Albrechticích stala nedělí pouťovou.

Už od deváté hodiny ranní se začali místní i přespolní lidé shromažďovat na návsi, před kapličkou sv. Cyrila a Metoděje, aby se zúčastnili slavnostní pouťové bohoslužby. Kapličku zde postavila obec Albrechtice v roce 1863, tedy rovných 1000 let po příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Těmto dvěma svatým je kaplička také zasvěcena a od data jejich svátku se odvíjí i datum konání místní pouti. Je pravda, že tentokrát sice nešlo do Albrechtic procesí, tak jak tomu bývalo ve 30. létech minulého století, ale i tak byla náves před kapličkou plná.

V odpoledních hodinách se začali na návsi opět scházet místní i přespolní poutníci. Tentokrát proto, aby poseděli, pobesedovali a zazpívali si se svými sousedy a známými, ochutnali dobré domácí cukroví a podíleli se, coby porota, na výběru letošního nejlepšího pouťového dezertu. Ani v odpolední části pouti však nechyběla část vážná a pietní. Místním sousedům je ke cti, že při těchto každoročních setkáních nezapomínají ani na hořkou minulost a vždy se s kyticí v ruce pokloní památce svých spoluobčanů, kteří se stali oběťmi obou světových válek.

Je velmi dobře, že lidé v Albrechticích mají chuť se společně setkávat a navíc svůj velký svátek, Cyrilometodějskou, albrechtickou pouť,  rádi sdílí i s přespolními. A ještě mnohem lepší je to, že se zde najdou lidé, kteří celou akci organizují a nezištně přiloží ruku k dílu, aby vše proběhlo tak jak má. Všichni si zaslouží velké poděkování a věřme, že příští rok, kdy si budeme připomínat výročí rovných 150 let od postavení místní kapličky, a tedy i 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, tato dvě výročí v Albrechticích náležitě uctíme.

Obnovená oblíbená tradice „Sousedského posezení s harmonikou“ v Albrechticích, pořadatel SDH Albrechtice

SDH Rozsochy, Albrechtice, Kundratice při obnovené slavnosti „Boží tělo“

Účast SDH Rozsochy, Kundratice, Albrechtice na slavnosti svěcení zvonu a praporů obce Rozsochy a SDH Rozsochy