Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Pěvecký sbor „GLORIA DEI“

rok 2013 – Vánoční koncert

Noc kostelů proběhla i v kostele sv. Bartoloměje v Rozsochách

Myšlenka Noci kostelů vznikla před devíti lety ve Vídni a během čtyř let se rozšířila do celého Rakouska. O rok později překročila hranice do České republiky, později se  také dostala na Slovensko a do Estonska. Do té letošní Noci kostelů byl zapojen i náš kostel sv. Bartoloměje.

Noc kostelů je takový den, respektive večer, otevřených dveří. Návštěvníci jsou provázeni do míst, kam jindy není vstup povolen a navíc mají možnost sledovat zajímavý doprovodný program.

V našem kostele sv. Bartoloměje se mohli návštěvnici podívat do věží, kde na ně čekala bílá paní a ukázala jim cestu ke zvonům. V sakristii byla pro návštěvníky připravena výstava relikvií a kněžských rouch, v oratoři pak mohli ochutnat mešní víno. Zkrátka nepřišli ani milovníci hudby, kteří si mohli vychutnat zvuk místních chrámových varhan nebo produkci místního kostelního sboru. Pro zájemce o historii byla připravena přednáška o kněžích, kteří v kostele působili od jeho barokní přestavby r. 1763, následovala prezentace o známých varhanících, kteří zde působili. O svém životě i historii kostela pohovořil sám Maxmilián Josef Mitrovský z Nemyšle, který pro tento večer vystoupil z kostelní krypty, kam byl v roce 1782 pochován. Na své si přišly i děti, které se mohly zúčastnit vědomostní soutěže, za kterou byly odměněny sladkostmi.

Děkujeme všem organizátorům za krásný zážitek a těšíme se, že i příští rok se bude tato akce v podobném duchu opakovat.