Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Knihovna Vysočiny 2004

MALÁ KNIHOVNICKÁ SLAVNOST

termín konání 10. listopadu 2004 v sále Staré radnice Havlíčkův Brod

V okrese Žďár nad Sázavou byly oceněny knihovny:

Místní knihovna Bory, Rovečné a Rozsochy.

________________________________________

Ze slavnostního předávání

Místní knihovna v Rozsochách, kterou vede paní Alena Jarošová se dostala na řadu jako poslední (postupujeme podle abecedy), ale svými výsledky se řadí k těm nejlepším v našem kraji. Jejím mottem se stal citát „Četba pěkné knihy je nepřetržitým dialogem, v němž kniha mluví a naše duše odpovídá“. Knihovnické služby poskytuje tato knihovna již 84 let, tedy od roku 1920. Výraznou změnu prodělala v roce 2002, kdy se její součástí stalo Informační centrum – počítač se standardním programovým vybavením, faxem, scannerem, barevnou tiskárnou a připojením na internet, které je velmi využíváno. Veřejnost tu má možnost naučit se zacházet s počítačem, k dispozici jsou různé příručky i v elektronické podobě. V nedávné době se paní Aleně Jarošové, která oslovila prostřednictvím inzerce spoustu dobrých duší přejících kultuře, podařilo rozšířit knihovní fond o 1500 hodnotných knih. Ty našly své místo na nově pořízených, oboustranných regálech. Čtenáři, kteří mohou knihovnu navštěvovat 2× týdně, si tak mají z čeho vybírat. K dispozici jim je asi 3500 knih stálého fondu, 3 tituly časopisů a kromě toho je pravidelně obnovován výměnný knihovní fond zapůjčený z Knihovny M.J. Sychry ve Žďáře n. Sáz. Tato knihovna si zaslouží poděkování za výbornou spolupráci . Provozní náklady i náklady spojené s pořizováním nových knih hradí obec Rozsochy, které děkujeme za vzornou péči o knihovnu.