Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Knihovna v současnosti

Knihovna, rok 2020:

 

Místní knihovna Rozsochy má právě za sebou poslední úpravy – v srpnu 2010 byla provedena výměna oken.

Knihovna se nachází v budově OÚ a MŠ Rozsochy č. p. 146

počítač + internet pro veřejnost

Knihovna je od ledna 2009 přestěhována do budovy OÚ a MŠ v Rozsochách – Rozsochy 146. Na návštěvníky čeká bezbariérový přístup, větší prostory a spousta pěkného čtení. /plocha knihovny je 30 m2/

beletrie pro mládež

beletrie pro mládež – dívčí romány

beletrie pro dospělé

naučná literatura pro děti

dětská literatura

pracoviště knihovnice


Podívat se také můžete na „starou knihovnu“, která sídlila v budově OÚ Rozsochy a Agra Rozsochy,a.s. – Rozsochy 145

Knihovna – Veřejné informační centrum

Že si v knihovně můžeme vypůjčit pěknou knihu nebo časopis je samozřejmostí, ale od roku 2002 se funkce knihovny ještě rozšířila- její součástí se stalo veřejné informační centrum. Knihovna využila dotace z programu „VISK3“ a byla vybavena počítačem se standardním programovým vybavením, faxem, skenerem, barevnou tiskárnou, CD RW mechanikou a připojením na Internet O úspěšnosti tohoto rozšíření svědčí fakt, že návštěvnost knihovny výrazně vzrostla, přičemž moderní technologie nezastínila původní poslání knihovny.. Internet jde poklidně „ruku v ruce“ s klasickým půjčováním knih a díky větší návštěvnosti knihovny přibývají i noví čtenáři a počet výpůjček.

foto: Veřejné informační centrum v knihovně – před stěhováním

Místní knihovna tak patří k cca 3000 knihovnám v ČR, které nabízejí veřejný internet.

INTERNET ZDARMA!

Díky akci Ministerstva kultury ČR je připojení k internetu zdarma!

Praxe ukázala, že je o tuto službu velký zájem a v naší obci je využívána nejen místními obyvateli a návštěvníky knihovny, ale často i „cizími“ návštěvníky naší obce.

Projekt veřejného internetu byl podpořen krajem Vysočina

Z tohoto důvodu byl na chodbu u knihovny nainstalován nový PC, který obec Rozsochy zakoupila za přispění Kraje Vysočina.

Těšíme se na Vaši návštěvu.