Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Jednota Orla Rozsochy

Orel jednota Rozsochy
Župa Metodějova
IČO: 48896772
Adresa: Rozsochy 77 59257 Rozsochy

Starosta: Ing. Jaroslav Juračka PhD.
Místostarosta: Zdeňka Juračková
Sekretář: Pavel Juračka

Člen rady jednoty:
Jitka Hloušková
Jindřiška Kalvodová

Předseda revizní komise jednoty: Markéta Štouračová

Počet členů: 45

 

ROK 2013 – 100 LET OD ZALOŽENÍ ORELSKÉ JEDNOTY V ROZSOCHÁCH

U zrodu rozsošského Orla byl místní farář, Páter Josef Šťastný, který viděl potřebu podchytit aktivity mládeže i dospělých a dát jim společný směr a základní pravidla. Jako naplnění těchto cílů vznikla již v roce 1913 Jednota Orla Rozsochy, tehdy jako jediná na celém Horácku

 

na obrázku je orelský divadelní spolek, po hře Moravská svatba – dole uprostřed P. Prokop

V roce 1923, při příležitosti oslav 10. výročí svého založení, členové Orla rozhodli o zakoupení pusté panské sýpky i s přilehlými pozemky. Adaptací budovy vznikla současná orlovna a terénními úpravami pozemků bylo pořízeno cvičiště. Za všechny uvedené nemovitosti zaplatila Jednota Orla Rozsochy hraběti Mittrovskému 10 000,-Kč. Stavební a terénní úpravy přišly, i přes obětavou brigádnickou činnost,  rozsoškou orelskou jednotu na 130 000,- Kč, což byl na tehdejší dobu velmi slušný obnos. Práce na přestavbě trvaly celé 4 roky a slavnostního otevření nové orlovny dne 17. července 1927 se zúčastnil ministerský předseda a ministr sociálních věcí Dr. Jan Šrámek, starosta Orla.

Členové rozsošského Orla nechyběli na slavnostech Svatováclavských dní Orelstva v Praze, které proběhly 28. září 1929 za účasti prezidenta republiky Tomáše Garrigue Masaryka a ministra zahraničních věcí Dr. Eduarda Beneše. Rozsošský Orel se však především podílel na kulturních akcích v obci. V roce 1934 zahájilo svoji činnost loutkové divadlo, v roce 1939 byla otevřena orelská knihovna, která postupně dosáhla knižního fondu ve výši 1100 knih. V roce 1941 se však obecně prospěšná činnost rozsošského orla stala trnem v oku nacistickým okupantům a jednota musela být rozpuštěna. K její obnově došlo až v roce 1945, kdy skončila II. světová válka. Zdálo se, že se blýská na lepší časy. Po tříleté činnosti obnovené orelské organizace se však její aktivity znelíbily komunistickému vedení a rozsošská Jednota Orla byla v roce 1948 opět rozpuštěna a její činnost byla zakázána. Orelská knihovna byla znárodněna, loutkové divadlo bylo postupně rozkradeno a zbývající majetek byl předán Sokolu. V roce 1949 byli dva bývalí členové Orla, bratři Tomanové, dokonce uvězněni.

Situace se obrátila k lepšímu až v roce 1990, kdy mohla rozsošská Jednota Orla opět požádat o svoji registraci a 4.10.1991 jí byla navrácena budova orlovny, ke které se vázaly první orelské aktivity. V roce 1993 až 2012 proběhla na budově orlovny postupně oprava střechy, montáž plynového topení, oprava zadního štítu, komplexní rekonstrukce sociálního zařízení, oprava vazby, hlavního vchodu, rekonstrukce sálu a oprava fasády. Kromě péče o nemovitosti se rozsošský Orel zúčastňuje poutí na sv. Hostýn a do Vítochova. V roce 1993 jeho členové vítali, společně s ostatními, na pražském Strahově P. Mari z exilu, aktivně se účastní kulturních a společenských akcí, v rámci Metodějovy župy pořádají sportovní akce, jako například běh na lyžích, florbal, malou kopanou nebo šipky, a těchto akcí se sami účastní.

Od roku 1912 má rozsošská Jednota Orla svůj vlastní, ručně vyšívaný prapor, který byl pořízen za cenu 600 zlatých. Matkou praporu se stala urozená paní hraběnka Maria Dia Mitrovská – Bavorská a kmotrou paní Filipína Růžičková. Prapor byl slavnostně posvěcen 7. července 1912, za účasti celé hraběcí rodiny a třech tisíc lidí z celého okolí.

S orelským pozdravem zdař Bůh přejeme Jednotě Orla Rozsochy mnoho zdaru a úspěchů v jeho činnosti do dalších let.

Pavel Juračka

 

OSLAVY 100. VÝROČÍ ORLA

V neděli 24. února jsme důstojně oslavili výročí 100 let od vzniku naší orelské jednoty.

Slavnost jsme zahájili v kostele sv. Bartoloměje mší svatou, která byla sloužena za všechny živé i zemřelé členy jednoty Orla. Na čestném místě zde vedle sebe stáli praporečníci s  prapory orelských jednot z Bystřice nad Pernštejnem, Srážku a Rozsoch. Po mši jsme se setkali v naší rozsošské orlovně, kde jsme přivítali zástupce orelských jednot z Bystřice nad Pernštejnem, Strážku, Rožné, Rovného, Nového Města na Moravě a Žďáru nad Sázavou. Velkou radost jsme měli z toho, že se mezi námi objevil i starosta Orla ČR Ing. Stanislav Juránek, který nám k tomuto významnému výročí osobně pogratuloval.

Po uvítání si naši hosté měli možnost prohlédnout fotografie z dob vzniku jednoty, až po současnost. V odpoledních hodinách nás pak potěšila Bystřická kapela, která nám zahrála nejen spoustu lidových písní, ale i orelský pochod.

Věříme, že žádný z účastníků své přítomnosti na našich oslavách nelitoval. Chtěl bych poděkovat každému, kdo se nějakým způsobem na organizaci oslav 100. výročí založení naší orelské jednoty podílel.

 

Florbalový turnaj družstev při příležitosti oslav výročí Orla

Dne 23. února 2013 uspořádala naše jednota Orla Rozsochy turnaj ve florbalu družstev a dovednostní soutěž pro chlapce a děvčata. Akce proběhla v rámci oslav 100. výročí založení jednoty Orla Rozsochy a zúčastnilo se jí osm družstev různých věkových kategorií.

Mladí soutěžící si dali záležet na tom, aby pro své družstvo vybrali ten nejoriginálnější název a tak tu vedle sebe stáli Ja, Fo, Knedlíci, Amatéři, Stíhači, Cucáci, Gumítci a Žárovky. V duchu fair play byla družstva rozdělena do dvou věkových skupin a turnaj mohl začít. Byli jsme svědky napínavé sportovní podívané, v průběhu které bylo na všech hráčích znát, že bojují s chutí a radostí. Nakonec vyšlo z klání v mladší kategorii vítězně družstvo s názvem Žárovky a mezi staršími si vedlo nejlépe družstvo Gumítků.

Po náročném turnaji všichni hráči uvítali skvělé pohoštění, které pro ně připravili organizátoři turnaje a neméně se zaradovali, když shledali, že ani jeden ze zúčastněných týmů neodejde z turnaje s prázdnou.

Srdečné díky právem náleží všem organizátorům akce i všem hráčům, kteří se jí zúčastnili.

Pavel Juračka