Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Historie a současnost místní knihovny v Rozsochách

HISTORIE I SOUČASNOST V NĚKOLIKA BODECH:

 • Knihovna vznikla sloučením původních 3 místních knihoven
 • poskytuje služby čtenářům od roku 1920
 • řadu let spolupracovala s profesionální knihovnou v Novém Městě na Moravě
 • od roku 2002 se přidružila ke knihovně M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
 • výraznou změnu prodělala knihovna v roce 2002, kdy se její součástí stalo VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ CENTRUM /zkratka VIC/

/knihovna využila dotace z programu „VISK3“ a byla vybavena počítačem se standardním programovým vybavením, faxem, skenerem, barevnou tiskárnou, CD RW mechanikou a připojením na Internet/

 • knihovna se dále zapojila do akce Ministerstva kultury ČR v rámci které je veřejným knihovnám poskytováno po dobu 3 let připojení k internetu zdarma /u nás od srpna 2005/

akce se protáhla i do dalších let, i v roce 2010 je internet pro všechny návštěvíky knihovny i VIC zcela zdarma

 • v roce 2004 byly pořízeny 2 nové oboustranné regály na knihy
 • díky finančnímu příspěvku z Fondu Vysočina a obce Rozsochy byla knihovna v rámci grantovému programu „Líbí se nám v knihovně“ vybavena novým nábytkem, zakoupeny byly 3 nové židle, nový stůl pro čtenáře, stůl pro knihovnici a stůl pod PC
 • knihovnici od roku 2001 vykonává Alena Jarošová

-v roce 2009 byla knihovna spolu s obecním úřadem přestěhována do budovy MŠ Rozsochy. Přestěhováním získala knihovna výhodnější pozici – bezbariérový přístup a také větší prostor knihovny.

 • i na nové adrese byl zachován původní model snadného přístupu k internetu pro všechny – na chodbě je instalován počítač s připojením na internet, přítupný bez omezení v kterýkoli pracovní den od 7:00 – 16:00 hodin, v sobotu od 14:00 – 16:00 hodin

ZAJÍMAVOSTI:

 • v listopadu 2004 byl knihovně udělen titul „Knihovna Vysočiny 2004“, který nám předal hejtman kraje Vysočina a ředitel Havlíčkobrodské knihovny
 • v roce 2004 získala knihovna prostřednictvím podaného inzerátu asi 2000 knih, které jsou postupně zařazovány
 • knihovna se s bohatým pětidenním programem každoročně připojuje do celostátní akce „Celé česko čte dětem“
 • knihovna poskytuje celoročně případným zájemcům vzdělávací službu „INTERNET PRO VŠECHNY“služba je poskytována zdarma, délka a rozsah dle individuálních potřeb každého zájemce

KNIHOVNÍ FOND:

 • stav knihovního fondu se neustále mění – každoročně jsou nakupovány nové knihy, zároveň jsou staré, poničené a nečtivé knihy odepisovány
 • v naší knihovně je tedy kolem 3 600 knih 
 • knižní fond je rozdělen na.:
 • beletrii pro mládež – zvlášť je vyčleněno „dívčí čtení“
 • beletrii pro dospělé
 • literaturu pro děti
 • naučnou literatura pro dospělé
 • naučnou literatura pro děti
 • regionální literatura
 • časopisy / Květy, Tina, Blesk pro ženy/

Jednou z priorit naší knihovny je i nákup knih s regionální tématikou

 • v roce 2007 byla v knihovně provedena hloubková inventura, knižní fond byl zaktualizován, knihy byly opatřeny čárovým kódem a nově zapsány do elektronického přírůstkového seznamu
 • pravidelně je obmněňován výměnný fond z knihovny M.J.Sychry /zkratka VF/

/soubor několika stovek knih, které si vypůjčíme z knihovny M.J.Sychry, zařadíme mezi náš knižní fond a půjčujeme čtenářům, dle potřeby a požadavků čtenářů soubor knih vrátíme a vypůjčíme nový – např. dle vlastního výběru/

 • knihovna je tak neustále „živá“, obsahuje knižní novinky, knihy všech žánrů
 • kromě VF jsou každoročně nakupovány nové knihy – náklady hradí obec Rozsochy
 • v knihovně jsou knihy zaevidovány, orazítkovány, označeny, zabaleny, zařazeny a posléze půjčovány čtenářům
 • v průběhu roku jsou prováděny odpisy starých, poničených nebo nečtivých knih
 • knihovna poskytuje své služby zdarma

 

Knihy pro děti

Naučná literatura pro děti

Beletrie pro dospělé

 

ROČNÍ VÝKAZ O KNIHOVNĚ – ROK 2011

Knihovní jednotky celkem : 3 231 knih

• Naučná literatura 572

• Krásná literatura 2659

Počet exemplářů docházejících periodik: 3 /časopis Květy, Bles pro ženy, Tina/

– úbytky: 0 knih

– přírůstky: 162 knih

Registrovaní čtenáři: 178

Z toho děti do 15ti let: 61

Návštěvníci v knihovně celkem ………………2115

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)…1219

návštěvníci půjčoven a studoven…926

návštěvníci využívající internet v knihovně ….93

návštěvíci kulturních akcí……200

navštěvníci on-line služeb……896

Výpůjčky celkem : 3580

• Naučná literatura dospělým čtenářům:  30

• Krásná literatura dospělým čtenářům : 1604

• Naučná literatura dětem: 59

 • Krásná literatura dětem: 750

/výpůjčky periodik …………………………….. 1137/

Počet studijních míst v knihovně ………………….. 9

Počet počítačů napojených na internet ……………. 2

Počet hodin pro veřejnost týdně ……………………. 4

Výměnné fondy – půjčené od jiných knihoven – 2 soubory

——————————————————————–

Roční výkaz o knihovně – údaje za rok 2010

Knihovní jednotky celkem : 3069 knih

• Naučná literatura 547

• Krásná literatura 2522

Počet exemplářů docházejících periodik: 3 /časopis Květy, Bles pro ženy, Tina/

– úbytky: 702 knih

Registrovaní čtenáři: 176

Z toho děti do 15ti let: 60

Návštěvníci v knihovně celkem ………………. 1015

Výpůjčky celkem : 3611

• Naučná literatura dospělým čtenářům:  23

• Krásná literatura dospělým čtenářům : 1.593

• Naučná literatura dětem: 62

Krásná literatura dětem: 814

/výpůjčky periodik …………………………….. 1119

Počet studijních míst v knihovně ………………….. 9

Počet počítačů napojených na internet ……………. 2

Návštěvníci využívající internet….….….……180

Počet hodin pro veřejnost týdně ……………………. 4

Výměnné fondy – půjčené od jiných knihoven – 2 soubory, celkem 719 knih

Náklady na pořízení knihovního fondu – nové knihy 3.402,- Kč
předplatné časopisů /Tina, Květy, Blesk pro ženy: 2.306,–Kč

————————————————————————————————————————————————

Roční výkaz o knihovně – údaje za rok 2009

Knihovní jednotky celkem 3.708

• Naučná literatura 637

• Krásná literatura 3071

Počet exemplářů docházejících periodik: 3 /časopis Květy, Bles pro ženy, Tina/

Registrovaní čtenáři 170

Z toho děti do 15ti let 56

Návštěvníci v knihovně celkem ………………. 1.368

Výpůjčky celkem 3.456

• Naučná literatura dospělým čtenářům 65

• Krásná literatura dospělým čtenářům 1.511

• Naučná literatura dětem 51

Krásná literatura dětem 821

/výpůjčky periodik …………………………….. 1.008/

Počet studijních míst v knihovně ………………….. 9

Počet počítačů napojených na internet ……………. 2

Návštěvníci využívající internet….….….……384

Počet hodin pro veřejnost týdně ……………………. 4

Výměnné fondy – půjčené od jiných knihoven – 2 soubory, celkem 666 knih

Náklady na pořízení knihovního fondu – nové knihy 3.313,–Kč
předplatné časopisů /Tina, Květy, Blesk pro ženy/ 2.306,–