Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Rubrika: Aktuality

Pozvánka – Schůze ZO Rozsochy – 17.8.2020

Autor Josef Smolka, publikováno 7. 8. 2020. Aktuality.

Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy, které se koná 17. srpna 2020 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, v přízemí budovy v Rozsochách č.p. 146

PROGRAM:

1. Schválení programu zasedání

2. Schválení ověřovatelů zápisu

3. Zprávy z jednání rady

4. Smlouva s SVK Žďársko o finančním příspěvku na PD výstavby rekonstrukce vodovodu

5. Dodatek smlouvy o dílo s SHP stavby s.r.o.

6. Rozpočtové opatření č. 5/2020

7. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků na třídu v ZŠ Rozsochy

8. Záměr prodeje části pozemku p.č. 985/1 v k.ú. Kundratice

9. Záměr prodeje části pozemku p.č. 76/1 v k.ú. Vojetín

10. Záměr prodeje části pozemku p.č. 76/8 v k.ú. Vojetín

11. Záměr prodeje části pozemku p.č. 253/20 v k.ú. Albrechtice

12. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 165/1 v k.ú. Rozsochy

13. Prodej pozemku p.č. 165/78 orná půda v k.ú. Rozsochy

14. Prodej části pozemku p.č. 495/4 trvalý travní porost a části pozemku p.č. 67/1 ostatní plocha v k.ú. Rozsochy

15. Prodej části pozemku p.č. st.85/1 zastavěná plocha a části pozemku p.č. 334/2 ostatní plocha v k.ú. Rozsochy

16. Změna systému výběru poplatků za odpady

17. Informace a organizační záležitosti

18. Diskuse

19. Závěr

Vysílání DVB-T2

Autor Josef Smolka, publikováno 29. 7. 2020. Aktuality.

Uživatelé kabelové televize mají možnost si od 27.7.2020 naladit na svých přijímačích programy ČT1, ČT2, ČT3, ČT SPORT, ČT 24 a ČT art  v novém standardu DVB-T2.

Podmínkou je mít televizor který standard DVB-T2 podporuje nebo set-top box.

Vypnutí uvedených programů a TV NOE v původním standardu proběhne ve středu 29.7.2020 ve 24 hod.

Oznámení – knihovna zavřena

Autor Josef Smolka, publikováno 22. 7. 2020. Aktuality.

Z technických důvodů – revize – je ve středu 22. července 2020 knihovna zavřena.

Kadeřnice paní Vlachova – ve středu 15. 7.2020 zavřeno

Autor Josef Smolka, publikováno 8. 7. 2020. Aktuality.

Z důvodu plánované odstávky el. energie bude kadeřnictví v Rozsochách ve středu 15.7.2020 zavřeno a otevřeno následující den, ve čtvrtek 16.7.2020, objednávky na tel. 607 545 265.

Letní kino v Rozsochách – opět ve znamení českých filmů

Autor Josef Smolka, publikováno 8. 7. 2020. Aktuality.

Hřiště TJ Rozsochy:

v pátek 17.7.2020 – komedie „Přes prsty“

https://www.csfd.cz/film/648236-pres-prsty/prehled/

v sobotu 18.7.2020 – komedie „Vlastníci“

https://www.csfd.cz/film/688473-vlastnici/prehled/

v neděli 19.7.2020 – animovaný film „Pat a Mat: znovu v akci“.

https://www.csfd.cz/film/617314-pat-a-mat-znovu-v-akci/prehled/

Začátek promítání po setmění v 21:20 hodin

Putovní letní kino v ostatních obcích:

http://www.regionbystricko.cz/soubory/dokumenty/letni-kino-cervenec2020.pdf

Plánovaná odstávka el. energie

Autor Josef Smolka, publikováno 1. 7. 2020. Aktuality.
 • 13. července 2020 – v době 7.30 – 15.00, Rozsochy, Blažejovice, Vojetín
 • 15. července 2020 – v době 7.30 – 15.00, Albrechtice, Rozsochy, Blažejovice, Vojetín
 • 17. července 2020 – v době 7.30 – 15.00, Rozsochy, Blažejovice, Vojetín

Více na:

https://www.eon-distribuce.cz/odstavky-elektrina

Výluka vlakového spojení od 10. do 16.6.2020

Autor Josef Smolka, publikováno 4. 6. 2020. Aktuality.

Z důvodu opravy železničního přejezdu proběhne od 10.6. 7:30 hodin do 16.6.2020, 14:25 hodin výluka na trati 256 v úseku Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem.

Náhradní autobusová doprava pojede z Bystřice n.P. přes Rodkov do Rozsoch (zastávka na autobusové zastávce horní konec v Rozsochách) dále bude pokračovat přes Kundratice do Divišova a po silnici I/19 do Nového Města n.M.  Zpět bude vedena stejnou trasou.

Uzavírka silnice I/19 od 10. do 16. června 2020

Autor Josef Smolka, publikováno 4. 6. 2020. Aktuality.

Uzavírka silnice I/19

Z důvodu opravy železničního přejezdu P7039 křižujícího silnici I/19 směrem na Rovné bude silnice od 10. do 16. června uzavřena.

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t  bude vedena od křižovatky silnice I/19 se silnicí II/385 přes Křídla do Zvole a dále po silnici II/388 přes Horní Rožínku, Rodkov do Bystřice n.P.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t bude vedena od křižovatky silnice I/19 se silnicí II/385 přes Křídla, Zvole do Dolní Rožínky a dále po silnici III/38710 přes Rožnou do Zlatkova a Bystřice n.P.

Objízdná trasa pro linkovou autobusovou dopravu bude vedena z Bystřice n.P. po silnici I/19 dále po silnici I/3853 do Rozsoch, po silnici III/3853 do Kundratic, dále po místní komunikaci do Divišova, kde se napojí na silnici I/19.

Poplatek za TKR 2020

Autor Josef Smolka, publikováno 1. 6. 2020. Aktuality.

Provoz v Mateřské škole Rozsochy od 1. 6. 2020

Autor Josef Smolka, publikováno 25. 5. 2020. Aktuality.

Provoz  MŠ  Rozsochy

1. Provoz MŠ bude zahájen  1.6.202

2. Provozní doba v měsíci červnu :             6,00 – 15,00 hodin

Nástup do MŠ je povolen v době od            6,00 – 8,00 hodin

Vyzvedávání dětí z MŠ je umožněno v době      12,00  – 12,15 hodin, 14,15  – 14,45 hodin

Co je nutné:

 1. Předat  škole podepsané prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.
 2. Prosíme o minimalizaci shromažďování před MŠ, dodržování rozestupů. Doprovázející osoba se v prostorách MŠ bude vždy pohybovat v roušce.
 3. V MŠ děti ani pedagogičtí pracovníci roušky nosit nemusí.
 4. Děti převezme ředitelkou pověřená osoba při vstupu do MŠ.
 5. Rodič dítě předává přítomnému pedagogickému pracovníkovi v tzv. ranním filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo.
 6. Dítě nesmí vykazovat žádná respirační onemocnění  :  rýma, kašel, teplota
 7. Pro děti trpící alergií v jarním období je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.
 8. Dětem se bude měřit teplota. Proběhne dezinfekce rukou.
 9. Pokud dítě během pobytu v MŠ vykazuje některý z možných příznaků COVID 19 ,   umístěno do samostatné místnosti. Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce dítěte k okamžitému vyzvednutí dítěte ze školy. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
 10. Děti si donesou v igelitové tašce náhradní oblečení a 2 čisté roušky, pro případ výskytu nákazy ve třídě, škole.
 11. Před vstupem do třídy mateřské školy si dítě za pomoci personálu školy umyje a řádně vydezinfikuje ruce
 12. Pedagogický personál v mateřské škole bude zvýšeně dohlížet na osobní hygienu dětí, bude nápomocen dětem při použití desinfekčních prostředků v rámci osobní hygieny(umýt ruce a na řádně vysušené ruce použít dezinfekční prostředek),respektive zajistí jejich použití výhradně pod dozorem personálu, a zajistí uložení těchto prostředků mimo dosah dětí. Desinfekční prostředky volit s virucidním účinkem.
 13. K osušení rukou zajistit jednorázové papírové ručníky
 14. Používat výhradně jednorázové kapesníky a po smrkání vždy umýt a vydezinfikovat ruce.
 15. Zvýšeně dbát na to, aby si děti v mateřské škole nepůjčovaly/nezaměňovaly hrníčky, příbory a jiné věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy.
 16. Při odpočinku zajistit větrání místnosti, při prostorových možnostech lehátka umístit v rozestupech nebo střídat směr ležících dětí. Při odpočinku nebudou děti používat roušky.
 17. Při manipulaci s prádlem musí personál používat OOP a místnost se musí řádně vyvětrat.
 18. Pobyt venku zařazovat podle klimatických podmínek i několikrát denně.
 19. Věnovat pozornost vnitřním mikroklimatickým podmínkám a dostatečně větrat pobytové prostory čerstvým vzduchem.
 20. Ve zvýšené míře zajistit úklid všech prostor a desinfekci hygienických zařízení, důkladné čištění a dezinfekci ploch a předmětů, kterých se děti či pracovníci dotýkají, a to podle potřeby i během dne. K dezinfekci používat vhodné prostředky podle účelu použití s virucidním účinkem. Pro dezinfekci lze použít i postřik. Po ukončení činnosti dětí, lze společně užívané předměty postřikem vydezinfikovat za podmínky dodržení expoziční doby dle návodu výrobce a zajistit přiměřenou dobu před opakovaným použitím předmětů z důvodu zdravotní bezpečnosti.
 21. Po činnostech, kdy děti společně užívají stejné předměty je potřeba si vždy pod dohledem pedagogického dozoru umýt a vydezinfikovat ruce.
 22. Opatření pro společné stravování:
 • před a po servírování jídla stoly umýt a vydezinfikovat
 • příbory si samy děti nebudou brát z hromadně a volně uložených zásobníků;
 • každé dítě před výdejem stravy získá svůj příbor, hygienicky uložený do jednorázového ubrousku
 • před a po výdeji stravy dodržovat pravidla umytí a dezinfekce rukou
 • použité nádobí, příbory, hrnečky apod. umývat v myčce při programu na nejvyšší možnou teplotu, kterou myčka umožní. Hrnečky se umyjí během dne několikrát.
 1. Cizí osoba (návštěvy, služebné návštěvy apod.) má vstup zakázán.
 2. Pokud vedení školy vstup umožní, je návštěva povinna se zapsat do evidence návštěv, použít dezinfekci a používat roušku

27. Vstup do třídy není povolen žádné jiné osobě, kromě zaměstnanců MŠ a dětí MŠ.

28. Do odvolání nesmí děti nosit do MŠ svoje hračky,knihy,  jídlo, …

 1. Dětem budou nabízeny ke hře  tzv.  „tvrdé“ hračky  – jako jsou stavebnice, autíčka, kočárky, panenky, nádobíčko  apod. , které lze dezinfikovat. Hračky se budou každý den měněny.
 2. Tzv. měkké hračky, které se obtížně dezinfikuji, deskové hry, plyšáci, puzzle  apod.  dětem nabízeny  nebudou.

31. Žádáme proto rodiče, aby svým dětem dávali do MŠ s sebou plastovou láhev na pití, kterou budeme dle potřeby dětem doplňovat. Toto opatření nám umožní dodržovat pitný režim ve třídách, ale i při pobytu venku. Lahve dětem označte jménem, aby nedocházelo k záměně.

Rozsochy 21.5.2020                                                         Věra Ptáčková, řed. MŠ Rozsochy