Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy – 17.5.2021

Pozvánka

Kadeřnictví opět v provozu

Od středy 5. května 2021 bude v provozu pro objednané zákazníky kadeřnictví paní Vlachové v Rozsochách.

Telefon: 607 545 265

Odkalování vodovodu

Pozor, změna – přesunuto na pondělí 3.5. a úterý 4.5.2021. 

Vodárenská akciová společnost, a.s. upozorňuje, že v úterý 27. dubna a ve středu 28. dubna 2021 bude prováděno v době 7:00 až 15:00 odkalování vodovodního řadu. Z tohoto důvodu může dojít k poklesu tlaku vody, výpadkům či zakalení. 

Upozornění pro majitele psů

Z důvodu opakujících se případů volného pohybu psů na veřejných prostranství upozorňujeme majitele psů na povinnost :

 • dodržovat obecně závaznou vyhlášku obce Rozsochy č. 2/2007 o pohybu psů na veřejném prostranství, podle které je pohyb psů možný pouze na vodítku     
 • ve volné přírodě (honitbě) pohyb pouze na vodítku.

         Josef Smolka, starosta obce

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU, ŽELEZA A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Kdy: 7. května v době 7:00 – 14:00 a 8. května 2021 v době 7:00 – 12:00

Kde: areál hospodářské činnosti obce

Seznam nebezpečného odpadu:

 • Lednice, televizory, monitory, počítače s příslušenstvím 
 • Pračky, sporáky, drobné elektrospotřebiče, zářivky
 • Obaly od barev a olejů, zbytky barev a oleje, olejové filtry
 • Monočlánky, olověné a jiné akumulátory

Ostatní odpad neodevzdávejte!!!!!

 • Pneumatiky má povinnost odebrat prodejce.

Seznam velkoobjemového odpadu:

 • Koberce, linolea
 • Umyvadla, toalety
 • Starý nábytek

Jedná se o odpad, který se po vytřídění vzhledem ke své velikosti nedá uložit do popelnic.

Sběr železa:

 • Větší kusy je možné po dohodě odvést od pracovníky obce  (telefonicky nahlásit na tel. 724 180 246)

Kontejner na bioodpad

Od 22. dubna do 26. dubna 2021 bude přistaven u vjezdu do lihovaru kontejner na bioodpad.

Kontejner je určen pro odpad rostlinného původu:

 • Listí, tráva, plevel, odpad z ovoce a zeleniny
 • Odpad nesmí obsahovat kamení a jiné druhy odpadů!!!!!!

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka el. energie:

 • dne 26. dubna 2021 od 7:30 do 10:00 – bez napětí budou Albrechtice a část Rozsoch, po Štikarovi
 • dne 26. dubna 2021 od 10:00 do 12:30 – bez napětí budou Blažejovice (Blažejovice  č.p.  1, 16, 19, 4) až po kostel v Rozsochách, včetně  „Chaloupek“

Odečty elektroměrů

V pondělí 19.4.2021 budou prováděny odečty elektroměrů.

Prosíme o zpřístupnění elektroměrů, případně zanechání opsaného stavu elektroměru na viditelném místě.

Očkování psů proti vzteklině

V sobotu 10.4.2021 se uskuteční  očkování psů proti vzteklině – MVDr. Jan Bureš:

Rozsochy – Palírna 8:30

Rozsochy – odbočka na Kundratice 8:50

Albrechtice – autobusová zastávka 9:05

Kundratice – autobusová zastávka 9:15

Cena – očkování proti vzteklině na 3 roky 300,- Kč, vícekombinace 1 rok  za 300,- Kč. 

Svoz odpadů – od dubna 1x za 14 dní

Od dubna 2021 bude probíhat svoz odpadů každý sudý týden, ve středu.

První dubnový svoz se uskuteční 7.4.2021