Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSOCHY

Kandidát/počet hlasů

Rozsochy

Blažejovice

Vojetín

Albrechtice Kundratice

Celkem

hlasů:

Josef Smolka 150 31 17 198
Augustin Holý 137 33 16 186
Milan Bělík 129 28 28 185
Alois Juračka 131 37 14 182
Vlastimil Bureš 138 21 15 174
František Prášil 139 28 18 185
Jiří Smolka 117 21 14 152
Vít Prášil 133 24 16 173
Jaroslav Bradáč 127 26 28 181
Jaroslav Podsedník 114 24 13 151
Miroslava Burešová 132 25 17 174
Zdeňka Krůpová 136 29 17 182
Josef Střešňák 125 22 11 158
Michal Kučera 91 24 6 121
Jiří Jun 118 30 15 163

 

Kandidát/počet hlasů

Rozsochy

Blažejovice

Vojetín

Albrechtice Kundratice Celkem hlasů:
Pavel Juračka 130 20 22 172
Dušan Mojžíš 88 9 11 108
Jitka Hloušková 83 12 17 112
Dominik Juračka 64 7 15 86
Václav Bartoš 47 5 6 58
Eduard Ťupa 51 3 8 62
Tomáš Bílek 93 13 17 123

(Zvolení členové zastupitelstva jsou vyznačeni modře)

INFORMACE K VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA OBCE

Termín voleb: 23. a 24. září 2022

(23. září 14:00 -22:00, 24. září 8:00 -14:00)

 

Volební okrsky:

Volební okrsek č. 1 – Rozsochy, Vojetín, Blažejovice – OÚ Rozsochy – Rozsochy 146, 592 57 Rozsochy

Volební okrsek č. 2 – Albrechtice – KD Albrechtice – Albrechtice 9, 592 57 Rozsochy

Volební okrsek č. 3 – Kundratice – HZ Kundratice – Kundratice 28, 592 57 Rozsochy

 

Pošta Rozsochy informuje o změně otevírací doby v pátek

Pošta PARTNER Rozsochy oznamuje, že od 16 září 2022 do odvolání se mění otvírací doba pošty v pátek.

PÁTEK – otevřeno bude od 7:00 do 11:30 hodin (odpoledne zavřeno).

Ostatní dny zůstávají beze změny.

Provozní doba:

  • Pondělí  7: 00 – 9:30 a  13:00 – 17:00 hodin
  • Úterý     13:00 – 15:00 hodin
  • Středa     7:00 – 9:30 a  13:00 – 17:00 hodin
  • Čtvrtek   7:00 – 9 :30 a  13:00 – 15:00 hodin
  • Pátek      7:00 – 11:30                           /od 16.9.2022/

ČD informují – výluka vlaků od 19. do 22. září 2022

Správa železnic oznamuje, že od 19. do 22. září denně od 7:30 do 14:25 hodin bude výluka vlaků

v úseku Bystřice nad Pernštejnem – Nové Město na Moravě.

Po dobu výluky budou všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

Zastávka Rozsochy bude na zastávce autobusů „Rozsochy“

Knihovna Rozsochy upozorňuje čtenáře:

V sobotu 17. září a v sobotu 24. září 2022 bude zavřeno.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

 

Jak volit a křížkovat ve volbách do obecního zastupitelstva

Systém voleb do obecních zastupitelstev patří vůbec k těm nejsložitějším systémům voleb u nás.

Místo kroužků hrají v komunálních volbách hlavní roli křížky. Volič si může vybrat mezi křížkováním celé volební strany nebo dát hlas pomocí křížků jednotlivým kandidátům. Obě možnosti lze také kombinovat.

Jak křížkovat?

Existují 3 způsoby, kterými volební lístky lze upravit, a ty jsou:

  1. Volič označí křížkem jednu volební stranu. V tomto případě tak volič hlasuje pro kandidáty dané strany v pořadí, ve kterém jsou uvedení na hlasovacím lístku.
  2. Volič označí křížkem konkrétní kandidáty. V této možnosti může volič označit jen tolik kandidátů, kolik je členů zastupitelstva. Možná je i kombinace kandidátů z různých stran.
  3. Kombinace výše zmíněných. Volič může zakřížkovat jednu volební stranu a další křížky udělit kandidátům jiných stran. Kandidáti označení křížkem získají hlasy přednostně, zbývající hlasy (do počtu členů zastupitelstva) se přiřadí straně označené křížkem a jejím kandidátům podle pořadí na volebním lístku.

Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební stranu, pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají.

 

 

Kdy je hlasovací lístek neplatný

Hlasovací lístek je neplatný, když volič neoznačí žádného kandidáta ani stranu, lístek není vložen v úřední obálce, je lístek přetržený nebo vloží do obálky několik hlasovacích lístků do stejného zastupitelstva.

Pozvánka do Kundratic

Schůze Zastupitelstva obce Rozsochy – 12. září 2022

Pozvánka
na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy, které se koná 12. září 2022 v 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu, v přízemí budovy v Rozsochách č.p. 146


1. Schválení programu zasedání
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Zpráva z jednání rady
4. Prodej části pozemku p.č. 165/22 v k.ú. Rozsochy
5. Prodej části pozemku p.č. 68/3 v k.ú. Rozsochy
6. Prodej pozemku p.č. 253/57 v k.ú. Albrechtice
7. Prodej části pozemku p.č. 807/51 v k.ú. Rozsochy
8. Odkoupení části pozemku p.č. 152 v k.ú. Rozsochy
9. Informace a organizační záležitosti
10. Diskuse
11. Závěr
Josef Smolka
starosta obce

Nová pravidelná autobusová linka na trase Brno – Lísek

 

Jízdní řád: Jízdní řád linky 721335 (korunavysociny.cz)

 

Bartolomějská pouť v Rozsochách – doplněný program