Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní menu

Pozvánka na kouzelné čtení

Kamnářství a kominictví Jaroslav Podsedník, Blažejovice

oznamuje, že v pondělí 1. listopadu 2021 bude v naší obci provádět čištění a revizi komínů.

Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě na tel. 566 576 224 nebo u pana Podsedníka na tel. 603 814 667.

Hody 2021

Může jít o obrázek 5 people , people standing a outdoors

Hodová pozvánka

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2021

Volební výsledky v naší obci – volební okrsek č. 1, 2, 3 naleznete zde:

Místní zprávy – Obec Rozsochy

Zveme Vás do Kundratic…

Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy

27. září 2021 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, v přízemí budovy v Rozsochách č.p. 146

  1. Schválení programu zasedání
 1. Schválení ověřovatelů zápisu
 2. Zprávy z jednání rady
 3. Žádost COOP Velké Meziříčí
 4. Smlouva o příspěvku SVK Žďársko
 5. Rozpočtové opatření č. 9/2021
 6. Schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště
 7. Schválení zadání PD na rozšíření kanalizace na Palírně
 8. Záměr prodeje části pozemku p.č. 141/39 v k.ú. Albrechtice
 9. Prodej pozemku p.č. 253/47 ostatní plocha v k.ú. Albrechtice
 10. Prodej pozemku p.č. 253/49 ostatní plocha v k.ú. Albrechtice
 11. Prodej pozemku p.č. 253/50 ostatní plocha v k.ú. Albrechtice
 12. Schválení pravidel při výstavbě kanalizace
 13. Informace a organizační záležitosti
 14. Diskuse
 15. Závěr

                                                                           Josef Smolka, starosta obce

 

Jídelna při MŠ Rozsochy

bude opět v provozu od středy 1. 9. 2021.

 

Poděkování Vám všem…

Z neděle 15. na pondělí 16. srpna jsme kvůli blesku a následnému požáru přišli o střechu nad hlavou a všechny své věci. Chceme touto cestou moc poděkovat všem hodným lidem, kteří nám při tomto neštěstí moc pomohli. Hasičům a ostatním lidem, kteří obětavě požár hasili a díky nim se oheň nerozšířil na další domy v obci. Opět hasičům, ale i všem ostatním lidem, kteří nám pomohli s úklidem a likvidací požárem zničeného domu a stodoly a dále všem, kteří nám pomohli překlenout nutné počáteční výdaje svými včasnými a velkorysými finančními dary.
 
Velmi Vám všem děkujeme i za psychickou podporu a vědomí toho, že na své neštěstí nejsme sami.
 
Mazourovi

Základní škola Rozsochy – informace

Informace o zahájení nového školního roku 2021-2022 v ZŠ Rozsochy a informace ke sběru papíru naleznete zde:

http://www.skola-rozsochy.cz/ nebo Základní škola – Obec Rozsochy