Základní škola

 

zs-rozsochy-web

skola-sochy sam-0377 Webové stránky školy:

 

Duben 2018:

Preventivní programy ve škole

Tak jako březen byl Měsícem knihy, tak je duben Měsícem bezpečnosti.  Slovo dalo slovo a se dvěma preventivními programy k nám do školy přijel pan vrchní inspektor nprap. Martin Hron z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství PČR. Sympatický mladý muž si s dětmi povídal celkem dvě hodiny. S těmi menšími o bezpečnosti při cestě do školy a na ulicích vůbec - nesoustředil se jen na nebezpečí, které na děti číhá na silnici samotné, ale také společně prošli případy, kdy jsou děti osloveny cizími lidmi, jsou jim nabízeny sladkosti neznámými lidmi, jak se zachovat, když naleznou podivné zavazadlo nebo chemikálii, co dělat, když jsou zrovna samy doma a spoustu dalších případů, kdy mohou být v ohrožení. K tomuto povídání, aby si vše dobře zapamatovaly, dostaly děti tematické omalovánky na doma.
Větší děti měly besedu zaměřenou na bezpečnou virtuální komunikaci – tedy na to, jak se pohybovat, „surfovat“, na internetu, aniž by jim hrozilo nebezpeční ze strany neznámých dospělých individuí nebo se nedostaly do rozporu se zákonem. Zabývali se též problematikou sociálních sítí, zneužitím osobních údajů a fotografií, ale také kyberšikanou.
Pro obě skupiny dětí byly besedy velice přínosné. Děti spoustu věcí již slyšely, ale až nyní, na konkrétních případech, si mohly nebezpečí, které na ně číhá, ať už na ulici anebo ve virtuálním světě, uvědomit.

RP

 

 

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Každoročně se zapojujeme  do této smysluplné akce, v našem kraji nazvané Čistá Vysočina. Cílem není pouze uklidit okolí, ale zapojit i různé zájmové skupiny, školy, státní správu, ale i jednotlivce, a upozornit tak nejen na podporu ekologie jako takové, ale především na opomíjený celosvětový problém černých skládek.
My pravidelně čistíme okolí Rozsoch, mladší žáci procházejí silnici směrem na Kundratice, starší žáci okolí Blažejovic, až ke křižovatce na Dolní Rožínku.
Tato akce má velký smysl. Vidíme každý rok, jak odpadu ubývá, zdaleka už nenacházíme takové „skvosty“ jako první rok. Letos vítězily plechovky od kávy, piva, energy drinků, tradiční plastové lahve a překvapivě i použité pleny.
Jsme moc rádi, že jsme opět mohli pomoci. Příští rok se určitě zase zapojíme.
Děti a učitelé z Rozsoch.

M.T.

 

 

 

Čarodějnický den

Jako jedna z mála škol jsme nevyužili ředitelského volna a poslední dubnový den jsme věnovali projektu „Čarodějnice“ a děti, které chtěly, přišly v kostýmech. Pověděli jsme si, jak vůbec tento den vznikl, co je jeho smyslem a zabrousili jsme do minulosti. Jak ho slavili lidé dříve, jaké se k němu vážou pranostiky, pověsti a obyčeje. Naučili jsme se také píseň pánů Vodňanského a Skoumala – Pět ježibab na koštěti. Dále jsme se bavili různými hádankami a soutěžemi a využili jsme opět i naši kuchyňku. Tentokrát jsme pekli šneky z listového těsta plněné nutellou. Na dvorku jsme pak vyrobili dvě čarodějnice – krasavice - jednu jsme pro výstrahu posadili ve škole u schodiště,  druhou jsme věnovali obci na večerní rej a pálení. Protože nám zbyla i trocha času, ještě jsme si zařádili a zasportovali na naší školní zahradě. Den to byl jako malovaný a s potěšením konstatujeme, že nám nikdo na koštěti neodletěl a po státním svátku 1. 5. jsme se opět sešli ve škole v plném počtu.

MT

 

Kontakt

Adresa:

Základní škola Rozsochy, 
okres Žďár nad Sázavou,
příspěvková organizace

592 57 Rozsochy 64

IČO 708 81 308
tel.: 774 717 460
e-mail:   mail@skola-rozsochy.cz

ředitelka: Mgr. Renata Pavlačková

foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci - rok 2014

Mgr. Renata Pavlačková
ředitelka školy
třídní učitelka - I.třída
Čj, M – 1., 2.roč.

Mgr. Monika Tomášová
třídní učitelka - II.třída
Čj, Aj, Hv, Vv, Pč, Tv – 3., 4., 5.roč.
Aj – 1., 2.roč.

Mgr. Jaroslava Hašková
Prv – 1., 2.roč.
M, Prv – 3.roč.
M, Př, Vl – 4., 5.roč.
IVT – 5.roč.
Sportovní hry, Řečová prevence

Lenka Kudrnová
vychovatelka ve školní družině
Hv, Vv, Pč, Tv – 1., 2.roč.

Božena Zítková
školnice

................................................................................................................................

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou

1. září je slavnostním dnem pro všechny děti školou povinné. Nejinak tomu bylo také ve škole v Rozsochách. Byl to však slavnostní den s velkým S, protože děti přivítala nová paní ředitelka společně s obměněným pedagogickým sborem a panem starostou. Svůj velký den prožili také prvňáčci, pro které bylo přivítání vyhrazeno odděleně. Prohlédli si školu, seznámili se s učiteli a bylo pro ně přichystáno překvapení v podobě dárku od kraje Vysočina.
Věříme, že si všichni svůj první školní den užili.
Do nového školního roku přejeme dětem hodně zdaru při školní práci, rodičům velkou dávku trpělivosti a učitelům, aby se všechny jejich pedagogické představy dařilo naplňovat.
...............................................................................................................................
Fotografie tříd naší školy:
foto-zs-rozsochy-1
foto-zs-rozsochy-2 .............................................................................................................................
HISTORIE NAŠÍ ŠKOLY:

 

„Když v roce 1763 založena byla fara, byla zakladatelem této zřízena i škola a za tím účelem pro školu koupena chalupa číslo popisné nyní 15.    
Nově zřízena byla  v roce 1792.“

 

 

 

 

 

 

„Následkem výnosu c.k. okresní školní rady 10.9.1883 dáno povolení ku stavbě s podmínkami:

1.   že hřbitov odtud přeložen bude
2.   schody širší a kamenné se zřídí
3.   podlaha se zvýší
4.   okna se zřídí větší
Ventilace se má provést.
Ze silnice se má zříditi příchod ke škole.
Dále zříditi se má poblíž studně.“

V říjnu 1884 byla zahájena výuka v nově vystavěné škole. Řídícím učitelem byl Josef Pohanka („učil hochy muzice a založil hudební sbor, také zavedl vyučování hospodářského kursu“).
Ve školním roce 1885-1886 navštěvovalo školu 217 dětí (109 z Rozsoch, 11 z Blažejovic, 18 z Vojetína, 40 z Albrechtic a 39 z Kundratic) ve dvou třídách.
Ve školním roce 1909-1910 byla zřízena III. třída, která byla v následujícím školním roce díky velkému počtu dětí rozdělena na dvě oddělení (III.a  a III.b). Kronika udává, že o tři roky později navštěvovalo školu 199 žáků:

I. třída ve dvou odděleních            61 dětí
II. třída ve dvou odděleních           49 dětí
III.a třída                                     49 dětí
III.b třída                                    40 dětí

V době I.světové války se škola potýkala s nedostatkem učitelů, a proto byly II. a III. třídy spojeny.

15.srpna 1920 byl novým řídícím učitelem jmenován Karel Kaplička, který se o rok později stal též obecním kronikářem.

I když škola netrpěla nedostatkem žáků, jejich docházka nebyla valná. Zlepšení nastalo až ve školním roce 1923-1924, kdy však z celkového počtu 187 navštěvovala školu 1/5 sirotků.

V červnu 1926 byla prováděna elektrifikace obce. Školní rada však rozhodla, že do školy nebude elektřina zavedena. Stalo se tak až o jeden a půl roku později na popud školního dozorce při inspekci. Ten upozornil předsedu místní školní rady na „tuto ostudu„.
Počty žáků i nadále zůstávají chvályhodné. V září roku 1929 nastoupilo do školy 162 dětí. Byly otevřeny dvě I. třídy, jedna II. a jedna III. . Škola je však zanedbávána. Je málo pomůcek, lavice jsou v ubohém stavu. Nové lavice dostala I. třída po dvouleté urgenci v následujícím školním roce.
Škola však i nadále nepociťuje nedostatek žáků. Ve školním roce 1931-1932 nastoupilo 31 prvňáčků.

Roky před II. světovou válkou byly těžké. Silné mrazy střídaly teplé zimy, propukaly nakažlivé nemoci, vyučování muselo být kráceno.
Ve školním roce 1936-1937 přispěly škole nemalým množstvím peněz obce Rozsochy, Albrechtice a Kundratice a řídící učitelkou byla ustanovena Otýlie Hlávková.
Po roce nastupuje na její místo definitivní řídící učitel František Peringer.


informace ze školní kroniky uložené v Okresním archívu
ve Žďáru nad SázavouPosledních 40 let vedli školu v Rozsochách manželé Bohumil a Jarmila Dvořákovi.
Podoba školy se od II. světové války takřka nezměnila.

Nynější vzhled Základní školy Rozsochy:

 

KontaktÚřední deskaNahoru

Vytvořil Marek Klusák

© 2006 – 2020 Obec Rozsochy