Základní škola

zs-zapis-2017

zs-rozsochy-web

skola-sochy sam-0377 Webové stránky školy:

 

Zateplení budovy Základní školy

Od srpna letošního roku proběhne zateplení budovy Základní školy Rozsochy. Není třeba se bát o čelní fasádu, neboť ta zůstane nedotčena. V rámci prací budou opatřeny izolací boční a zadní stěny, přičemž šambrány a římsy štítů budou provedeny v původním vzhledu. Vyměněna budou i okna a vchodové dveře při zachování jejich původního členění.

Podle energetického auditu by se po zateplení měly snížit roční náklady na vytápění o 60 tis. Kč, nehledě na to, že špatný technický stav oken by byl v blízké době stejně důvodem pro jejich výměnu.

Náklady na stavební práce budou 1 306 tis Kč včetně DPH a na 85 % uznatelných nákladů získá obec dotaci.

 

Závěr školního roku

Druhá polovina června se nesla v duchu velkého finále, ale také v duchu příprav na prázdniny. Během školního roku se nám podařilo uskutečnit několik naučných besed pro děti, několik projektových dní, viděli jsme „pár“ krásných divadelních představení, soutěžně jsme si zasportovali,… některé akce proběhly mimo školu, některé přímo v ní. A tak ani závěr školního roku nebyl výjimkou.
Čtrnáct dní před koncem školního roku čekala na děti zážitková beseda s pracovníky Lesů ČR z Nového Města na Moravě. Pánové si pro děti nachystali velké množství úkolů, praktických cvičení, zajímavého povídání a skvělých zážitků. Počasí nám sice nepřálo, byla slušná zima, ale zaměstnance Lesů to nijak nepřekvapilo. Ke svačině nám nabídli oplatky a horký čaj. A na rozloučenou dostaly děti malý dárek. Bylo to úžasné dopoledne.
Poslední školní týden byl nabitý programem. Úterní dopoledne jsme rezervovali kultuře. Vyrazili jsme do bystřického kulturního domu na další muzikálovou pohádku Divadla Beze Jména "Princové jsou na draka!" Malí divadelníci opět nezklamali. Pohádka jakoby z oka vypadla té televizní. Obzvláště Daniel Hrůza, jako Král, zahrál Vladimíra Menšíka dokonale. Kulisy, kostýmy, mluvené slovo i zpěv byly uchvacující. Moc se nám představení líbilo. Děkujeme paní učitelce Martině Olivové za pozvání!
Troška historie v podání paní Zdeny Burešové nás čekala hned následující den. Připravila pro nás dospělé ale hlavně pro děti prohlídku rozsošského kostela. Hlavním tahákem pro děti byl výstup na kostelní věž. Vizuální vjemy byly doplněny poutavým výkladem, varhanní hudbou a zvukem zvonů. Bylo to nádherné.
Jelikož se škola blížila ke konci, tak jsme si vyrazili! Nakoupili jsme šunkové klobásy, chléb a pochutiny. Vše naložila naše paní školnice do auta a my šli pěšky po silnici do Kundratic. S pomocí pana Bradáče jsme opekli klobásy, pohráli si na hřišti, osvěžili se melounem, "napásli" se třešní a také jsme se stihli podívat na zvířátka našich spolužáků. Poté jsme opět vyšli pěšky směrem k Rozsochám. Čekal nás oběd. Počasí bylo příjemné, výlet se nám vydařil!
Poslední školní den – zúčtování. Celý školní rok nebyl jen rokem odpočinkových akcí. Ty byly dětem jen relaxací v jejich pilném snažení. A jelikož udělaly velký kus práce, musely být nakonec odměněny. Nebylo to jen vysvědčení, které děti dostaly. S přáním krásných prázdnin je navštívil pan starosta a také nepřišel s prázdnou. Na vykročení do dvouměsíčního odpočinku jim přinesl ledové osvěžení. Tak tedy – „Nádherné sluníčkové prázdniny, děti!!!“

RP
-------------------------------------------------------------------------------------
Kontakt

Adresa:

Základní škola Rozsochy, 
okres Žďár nad Sázavou,
příspěvková organizace

592 57 Rozsochy 64

IČO 708 81 308
tel.: 774 717 460
e-mail:   mail@skola-rozsochy.cz

ředitelka: Mgr. Renata Pavlačková

foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci - rok 2014

Mgr. Renata Pavlačková
ředitelka školy
třídní učitelka - I.třída
Čj, M – 1., 2.roč.

Mgr. Monika Tomášová
třídní učitelka - II.třída
Čj, Aj, Hv, Vv, Pč, Tv – 3., 4., 5.roč.
Aj – 1., 2.roč.

Mgr. Jaroslava Hašková
Prv – 1., 2.roč.
M, Prv – 3.roč.
M, Př, Vl – 4., 5.roč.
IVT – 5.roč.
Sportovní hry, Řečová prevence

Lenka Kudrnová
vychovatelka ve školní družině
Hv, Vv, Pč, Tv – 1., 2.roč.

Božena Zítková
školnice

................................................................................................................................

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou

1. září je slavnostním dnem pro všechny děti školou povinné. Nejinak tomu bylo také ve škole v Rozsochách. Byl to však slavnostní den s velkým S, protože děti přivítala nová paní ředitelka společně s obměněným pedagogickým sborem a panem starostou. Svůj velký den prožili také prvňáčci, pro které bylo přivítání vyhrazeno odděleně. Prohlédli si školu, seznámili se s učiteli a bylo pro ně přichystáno překvapení v podobě dárku od kraje Vysočina.
Věříme, že si všichni svůj první školní den užili.
Do nového školního roku přejeme dětem hodně zdaru při školní práci, rodičům velkou dávku trpělivosti a učitelům, aby se všechny jejich pedagogické představy dařilo naplňovat.
...............................................................................................................................
Fotografie tříd naší školy:
foto-zs-rozsochy-1
foto-zs-rozsochy-2 .............................................................................................................................
HISTORIE NAŠÍ ŠKOLY:

 

„Když v roce 1763 založena byla fara, byla zakladatelem této zřízena i škola a za tím účelem pro školu koupena chalupa číslo popisné nyní 15.    
Nově zřízena byla  v roce 1792.“

 

 

 

 

 

 

„Následkem výnosu c.k. okresní školní rady 10.9.1883 dáno povolení ku stavbě s podmínkami:

1.   že hřbitov odtud přeložen bude
2.   schody širší a kamenné se zřídí
3.   podlaha se zvýší
4.   okna se zřídí větší
Ventilace se má provést.
Ze silnice se má zříditi příchod ke škole.
Dále zříditi se má poblíž studně.“

V říjnu 1884 byla zahájena výuka v nově vystavěné škole. Řídícím učitelem byl Josef Pohanka („učil hochy muzice a založil hudební sbor, také zavedl vyučování hospodářského kursu“).
Ve školním roce 1885-1886 navštěvovalo školu 217 dětí (109 z Rozsoch, 11 z Blažejovic, 18 z Vojetína, 40 z Albrechtic a 39 z Kundratic) ve dvou třídách.
Ve školním roce 1909-1910 byla zřízena III. třída, která byla v následujícím školním roce díky velkému počtu dětí rozdělena na dvě oddělení (III.a  a III.b). Kronika udává, že o tři roky později navštěvovalo školu 199 žáků:

I. třída ve dvou odděleních            61 dětí
II. třída ve dvou odděleních           49 dětí
III.a třída                                     49 dětí
III.b třída                                    40 dětí

V době I.světové války se škola potýkala s nedostatkem učitelů, a proto byly II. a III. třídy spojeny.

15.srpna 1920 byl novým řídícím učitelem jmenován Karel Kaplička, který se o rok později stal též obecním kronikářem.

I když škola netrpěla nedostatkem žáků, jejich docházka nebyla valná. Zlepšení nastalo až ve školním roce 1923-1924, kdy však z celkového počtu 187 navštěvovala školu 1/5 sirotků.

V červnu 1926 byla prováděna elektrifikace obce. Školní rada však rozhodla, že do školy nebude elektřina zavedena. Stalo se tak až o jeden a půl roku později na popud školního dozorce při inspekci. Ten upozornil předsedu místní školní rady na „tuto ostudu„.
Počty žáků i nadále zůstávají chvályhodné. V září roku 1929 nastoupilo do školy 162 dětí. Byly otevřeny dvě I. třídy, jedna II. a jedna III. . Škola je však zanedbávána. Je málo pomůcek, lavice jsou v ubohém stavu. Nové lavice dostala I. třída po dvouleté urgenci v následujícím školním roce.
Škola však i nadále nepociťuje nedostatek žáků. Ve školním roce 1931-1932 nastoupilo 31 prvňáčků.

Roky před II. světovou válkou byly těžké. Silné mrazy střídaly teplé zimy, propukaly nakažlivé nemoci, vyučování muselo být kráceno.
Ve školním roce 1936-1937 přispěly škole nemalým množstvím peněz obce Rozsochy, Albrechtice a Kundratice a řídící učitelkou byla ustanovena Otýlie Hlávková.
Po roce nastupuje na její místo definitivní řídící učitel František Peringer.


informace ze školní kroniky uložené v Okresním archívu
ve Žďáru nad SázavouPosledních 40 let vedli školu v Rozsochách manželé Bohumil a Jarmila Dvořákovi.
Podoba školy se od II. světové války takřka nezměnila.

Nynější vzhled Základní školy Rozsochy:

 

KontaktÚřední deskaNahoru

Vytvořil Marek Klusák

© 2006 – 2018 Obec Rozsochy