Zastupitelstvo schválilo letošní rozpočet obce

Napsal Josef Smolka před 13 roky v kategorii Hospodaření . Připojeno 0 komentářů.

11. únor byl datem letošního prvního zasedání Zastupitelstva obce Rozsochy, jehož hlavním bodem jednání bylo schválení rozpočtu na rok 2008. Návrh rozpočtu, který zastupitelstvu předložila rada obce spolu s finančním výborem byl sestaven jako schodkový, ve výši 6 888 tis. Kč na straně příjmů a 8 898,9 tis. Kč na straně výdajů. Schodek ve výši 2 010 tis. Kč bude uhrazen z finančních prostředků přebytku z minulých let.

Důvodem schválení schodkového rozpočtu byla nutnost finančního krytí několika plánovaných investičních akcí. Mezi největší z nich patří zateplení budovy mateřské školy které by mělo proběhnout současně se změnou dispozic přízemí. Tam vzniknou nové kanceláře obecního úřadu, knihovna, kadeřnictví a lékařská ordinace. Školní jídelna a mateřská škola v prvním patře zůstanou beze změn. Důvodem těchto změn je stávající nevyužívání přízemí budovy mateřské školy při současném neefektivním využívání poloviny stávající administrativní budovy o kterou se obec dělí se společností Agro. Výsledkem plánovaných změn by měla být značná úspora provozních nákladů. Dle dohody se společností Agro, bude stávající administrativní budova nabídnuta oběma subjekty společně k odprodeji. Náklady na stavební úpravy budovy mateřské školy by měly být 3 520 tis. Kč, s tím, že obec hodlá využít finanční podpory v rámci tzv. osy 3 operačního programu Životní prostředí. Další plánovanou investicí je dokončení rekonstrukce chodníků v Rozsochách a výstavba nového chodníku v místní části Blažejovice u Rozsoch, vše u silnice III/3853. Celkové plánované náklady na tyto investice činí 2 312 tis. Kč, stavba je však prozatím podmíněna přidělením dotace z Státního fondu dopravní infrastruktury a v souladu s podmínkami dotace je v současnosti rozpočtováno pouze 578 tis. Kč, což představuje podíl žadatele. V případě nepřidělení dotace se bude muset zastupitelstvo obce rozhodnout, zda bude akci realizovat v plné míře z rozpočtu obce. K připraveným investicím letošního roku patří také provedení rekonstrukcí části místních komunikací v místní části Albrechtice. Na tuto stavbu je již schválena dotace ve výši 150 tis Kč z Fondu Vysočiny, vzhledem ke způsobu financování je však třeba do rozpočtu uvést celou plánovanou částku ve výši 485 tis. Kč. Snahou zastupitelstva je hledat maximální využití vnějších zdrojů financování a investice plánovat účelně a co možná nejefektivněji. Vzhledem k inflaci a pokračujícímu růstu poptávky ve stavebnictví jsou však stavební práce rok od roku dražší. Kromě větších investic jsou ještě v plánu akce menšího rozsahu a pochopitelně zajištění všech funkcí, ať už v samostatné nebo přenesené působnosti. Podrobný rozpočet je zveřejněn na úřední desce a na webovské stránce obce.

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

(4 číslice)

KontaktÚřední deskaNahoru

Vytvořil Marek Klusák

© 2006 – 2020 Obec Rozsochy