Zastupitelstvo obce schválilo pořízení změny územního plánu

Napsal Josef Smolka před dvanácti roky v kategorii Obecní úřad . Připojeno 0 komentářů.

Zastupitelstvo obce Rozsochy schválilo na svém zasedání dne 17.6.2008 pořízení první změny územního plánu obce. K tomuto rozhodnutí zastupitelstvo dospělo na základě žádostí občanů i na základě potřeb obce. Každý, kdo má zájem o změnu využití některé z ploch na území obce Rozsochy, se může na obec obrátit s žádostí, která bude obsahovat údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě, údaje o navrhované změně využití ploch, údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele a důvody pro provedení změny.

obrazek

Pořizování územního plánu se v minulosti bohužel nesetkalo s velkým zájmem veřejnosti

K pořízení závazné územně plánovací dokumentace se Obec Rozsochy, jako jedna z prvních, rozhodla již v roce 2001, s tím, že základem pro územní plán bude do té doby platná urbanistická studie. Poté proběhlo jednání a řízení ohledně schválení návrhu zadání a následně vlastního zadání územního plánu, vypracování a schválení konceptu územního plánu a dále konečně schválení vlastního územního plánu a vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovuje závazná část územního plánu obce. Přesto, že byl celý proces pořizování územního plánu průběžně řádně zveřejňován, jak na úřední desce, tak i v kabelové televizi a veřejnost byla vyzývána k co nejširší účasti, setkala se tvorba územně plánovací dokumentace s poměrně malým zájmem. Pořizovatel, kterým byl podle tehdy platného stavebního zákona obecní úřad Rozsochy, se snažil přistoupit k tvorbě nového územního plánu co nejzodpovědněji a zohlednit v něm i dodatečně podávané návrhy ze strany občanů a tak jeho pořízení trvalo celé tři roky.

Jedním z hlavních důvodů pro pořízení územního plánu obce bylo získání pozemků pro rodinnou zástavbu z vlastnictví státu, jejich zasíťování a odprodání za rozumnou cenu zájemcům o bydlení. Poté, co byly vyřízeny a dodány veškeré podklady potřebné pro převod těchto pozemků se však ukázalo, že na dané území existují přídělové listiny z padesátých let, které nebyly nikdy zapsány do katastru nemovitostí a příslušné úřady řeší dodnes otázku, zda tyto listiny jsou, či nejsou právoplatným dokumentem pro zápis vlastnického práva. Vzhledem k tomu, že problém se táhne již od roku 2005, se obec rozhodla o částečné přehodnocení využití území pro rodinnou výstavbu a toto je také ze strany obce jedním z hlavních důvodů pořízení změny územního plánu obce.

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

(4 číslice)

KontaktÚřední deskaNahoru

Vytvořil Marek Klusák

© 2006 – 2020 Obec Rozsochy