Schůze Zastupitelstva obce

Napsal Josef Smolka před šesti roky v kategorii Obecní úřad . Připojeno 0 komentářů.

P o z v á n k a

Na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy, která se koná v úterý 16. prosince 2014 v 17:30 hodin v zasedací místnosti OÚ, v přízemí budovy v Rozsochách č.p. 146.

Program :

Schválení programu zasedání

 1. Schválení ověřovatelů  zápisu
 2. Zpráva z jednání rady
 3. Navrácení finančních prostředků PO na odpisy do rozpočtu obce
 4. Finanční výhled do roku 2017
 5. Jmenování členů inventarizační komise
 6. Pověření rady obce ke schválení rozpočtových opatření k 31.12.2014
 7. Stanovení ceny za odvezenou popelnici v období 12/2013 až 11/2014 pro občany obce
 8. Zprávy z jednání finančního výboru a kontrolního výboru
 9. Schválení rozpočtového provizoria
 10. Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy týkající se převedení přenesené působnosti při projednávání přestupků
 11. Schválení dodatku č.6 smlouvy o dílo na zajištění nakládání s komunální odpadem
 12. Žádost ZŠ Rozsochy o dokrytí schodku finančních prostředků na přímé prostředky na vzdělávání v roce 2014
 13. Rozpočtová opatření
 14. Odprodej části pozemku p.č. 983/1 v k.ú. Kunratice u Rozsochy o výměře 174 m2
 15. Záměr směny pozemku p.č. 302/8 v k.ú. Albrechtice u Rozsoch, oproti pozemku p.č. 614/1 v k.ú. Kundratice
 16. Směna části pozemku p.č. 158/12 a 215 v k.ú. Rozsochy,  oproti části pozemku160/1 v k.ú. Rozsochy.
 17. Informace a organizační záležitosti
 18. Diskuse
 19. Závěr

Augustin Holý


Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

(4 číslice)

KontaktÚřední deskaNahoru

Vytvořil Marek Klusák

© 2006 – 2020 Obec Rozsochy