Schůze Zastupitelstva obce Rozsochy - pozvánka

Napsal Josef Smolka před pěti roky v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

P o z v á n k a
Na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy, která se koná ve čtvrtek 2. července 2015 v 19:00
hodin v zasedací místnosti OÚ, v přízemí budovy v Rozsochách č.p. 146.

Program :
1. Schválení programu zasedání
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Zpráva z jednání rady
4. Schválení dodavatele stavby „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Rozsochy“
5. Odprodej pozemků p.č. 158/19 ostatní plocha o výměře 8 m2, p.č. 158/18 ostatní
plocha o výměře 3 m2 a p.č. 800/3 ostatní plocha o výměře 177 m2
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na zařízení distribuční
soustavy na pozemku p.č. 983/1 v k.ú. Kundratice u Rozsoch
7. Smlouva o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních výdajů Základní umělecké
školy Bystřice na Penštejnem
8. Rozpočtová opatření
9. Informace a organizační záležitosti
10. Diskuse
11. Závěr


Augustin Holý
starosta obce

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

(4 číslice)

KontaktÚřední deskaNahoru

Vytvořil Marek Klusák

© 2006 – 2020 Obec Rozsochy