SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSOCHY 20.5.2019

Napsal Josef Smolka před jedním rokem v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Rozsochy, které se koná 20. května 2019 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, v přízemí budovy v Rozsochách č.p. 146

 • Schválení programu zasedání
 • Schválení ověřovatelů  zápisu
 • Zprávy z jednání rady
 • Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
 • Schválení účetní závěrky za rok 2018
 • Rozpočtové opatření č. 1/2019
 • Žádosti neziskových organizací o příspěvek na činnost
 • Schválení zadání změny územního plánu
 • Schválení Smlouvy o dílo IS Rozsochy – Nová čtvrť
 • Schválení dodatku smlouvy s SVK Žďársko
 • Smlouva s AGRO Rozsochy o zemědělském pachtu
 • Prodej pozemku p.č. 474/4 v k.ú. Rozsochy
 • Prodej části pozemku p.č. 802/1 v k.ú. Rozsochy
 • Odkoupení části pozemku st. 27/2 v k.ú. Rozsochy
 • Záměr prodeje pozemku p.č. 651/3 v k.ú. Kundratice
 • Záměr prodeje části pozemku p.č. 805/1 v k.ú. Rozsochy
 • Informace a organizační záležitosti
 • Diskuse
 • Závěr

Josef Smolka

starosta obce

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

(4 číslice)

KontaktÚřední deskaNahoru

Vytvořil Marek Klusák

© 2006 – 2020 Obec Rozsochy