Schůze Zastupitelstva obce - 29. září 2015

Napsal Josef Smolka před pěti roky v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

Pozvánka

Na schůzi ZO Rozsochy, která se koná v úterý 29. září 2015 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Rozsochy, v přízemí budovy v Rozsochách č. p. 146.

Program:

1. Schválení programu zasedání

2. Schválení ověřovatelů zápisu

3. Zpráva z jednání rady

4. Žádost o odprodej pozemku p.č. 83/3 v k.ú. Rozsochy

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zatížení části pozemků p.č. 983/16, 985/1, 975, 974, 985/4, 58, 983/1 a 60/1 v k.ú.

Kundratice u Rozsoch věcným břemenem ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. za účelem umístění distribuční soustavy

elektrického vedení nízkého napětí

6. Smlouva o budoucí darovací smlouvě na část pozemku 808/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rozs.

7. Rozpočtová opatření

8. Informaca a organizační záležitosti

9. Diskuse

10. Závěr

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

(4 číslice)

KontaktÚřední deskaNahoru

Vytvořil Marek Klusák

© 2006 – 2020 Obec Rozsochy