Pozvánka - schůze ZO Rozsochy

Napsal Josef Smolka před čtyřmi roky v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

 

zo-1116

 

 

Program schůze: • Schválení programu zasedání Schválení ověřovatelů  zápisu Zpráva z jednání rady •Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu •Obecně závazná vyhláška o nočním klidu •Směrnice o zadávání veřejných zakázek •Dodatek ke smlouvě na zajištění nakládání s komunálním odpadem s TS města, a.s. Bystřice nad Pernštejnem •Souhlasné prohlášeni o převodu pozemku 881 v k.ú. Rozsochy na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. •Závazek o úhradě prostředků žadatele o dopravní hasičský automobil  pro SDH Albrechtice a SDH  Kundratice •Schválení odprodeje pozemků: –Část pozemku p.č. 839/6 travní porost o výměře 137 m2 v k.ú. Rozsochy –Pozemek p.č. 227/1 ostatní plocha o výměře 79 m2 v k.ú. Blažejovice –Pozemek p.č. 227/2 ostatní plocha o výměře 207 m2 v k.ú. Blažejovice –Pozemek p.č. 157/1 ostatní plocha o výměře 119 m2 v k.ú. Blažejovice –Část pozemku p.č. 951/3 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Kundratice Organizační záležitosti Diskuse Závěr

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

(4 číslice)

KontaktÚřední deskaNahoru

Vytvořil Marek Klusák

© 2006 – 2020 Obec Rozsochy