Pozvánka na schůzi ZO Rozsochy - 17.12.2015

Napsal Josef Smolka před pěti roky v kategorii . Připojeno 0 komentářů.

pozvanka-na-zo-12-2015

1. Schválení programu zasedání

2. Schválení ověřovatelů zápisu

3. Zpráva z jednání rady

4. Odprodej pozemku p.č. 83/3 v k.ú. Rozsochy

5. Smlouva o budoucí darovací smlouvě na část pozemku 808/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rozsochy

6. Schválení stanov SVK Žďársko

7. Pověření k zastupování obce Rozsochy na zasedání SVK Žďársko

8. Smlouva o věcném břemeni na pozemku p.č. 747 v k.ú. Kundratice u Rozsoch

9. Dodatek ke smlouvě o likvidaci komunálního odpadu,  stanovení výše plateb za popelnici v roce 2015

10.Navrácení finanční prostředků na účetní odpisy PO

11. Finanční výhled do roku 2018

12. Inventarizační komise k provedení inventarizace majetku obce

13.Pověření Rady ke schválení rozpočtových opatření k 31.12.2015

14.Schválení rozpočtového provizoria na rok 2016

15. Informace o rámcové ceně na odbahnění rybníku na pozemku p.č. 104 v k.ú. Kundratice u Rozsoch

16.Kalkulace spotřeby el. energie veřejného osvětlení za celonoční víkendové svícení

17. Schválení výběru dodavatele stavebních prací - odstranění podzemních částí objektů v k.ú. Albrechtice u Rozsoch

18. Převzetí místní provozovny České pošty v rámci projektu "Pošta partner"

19. Informace a organizační záležitosti

20. Diskuse, závěr

 

Augustin Holý, starosta obce

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

(4 číslice)

KontaktÚřední deskaNahoru

Vytvořil Marek Klusák

© 2006 – 2020 Obec Rozsochy